Ansvarsfull servering av alkoholdrycker; Ingrid Lindholm; 2008

Ansvarsfull servering av alkoholdrycker Upplaga 3

av Ingrid Lindholm
Vem får man servera alkohol och vad måste man ta hänsyn till? Det är huvudfrågorna som ställs i Ansvarsfull servering av alkoholdrycker. Boken som är skriven för gymnasieskolans kurs i servering av alkoholdrycker men som även passar för redan yrkesverksamma.

Läs mer
Ansvarsfull alkoholservering av alkoholdrycker är uppdelad i fyra huvudkapitel.
Det inledande kapitlet behandlar svensk alkohollag och dess historiska framväxt. Här besvaras frågeställningar som till exempel när alkoholen uppfanns, varför krav på reformer kring svensk alkoholpolitik växte fram och vad som menas med husbehovsbrännvin och motbok.
Det andra kapitlet ger grundläggande kunskaper om vilka risker som finns vid alkoholkonsumtion. Vem som är i riskzonen och hur det går att upptäcka alkoholskador.
Kapitel tre tar upp vilket ansvarsförhållande som gäller vid alkoholservering. Vad som är tecken på berusning, vilka åtgärder som kan vidtas vid problem med alkoholpåverkade gäster, hur serveringsansvaret ser ut enligt alkohollagen, hur man utformar en alkoholpolicy och hur alkoholreklam får utformas.
Det avslutande kapitlet behandlar moral- och etikfrågor. Hur man påverkas av den egna människosynen och attityder, hur olika bemötande påverkar gästen, vad god affärssed innebär, vilka etiska värden alkohollagen tar fasta på och vilken betydelse en yrkesetisk grund har för service och kvalitet.
Varje kapitel inleds med vilka mål som finns för kapitlet. Insprängda i texten finns gruppuppgifter och etiska dilemman för eget ställningstagande. Tydligt utsatta finns också verklighetsbaserade exempel som knyter samman faktatexten med den yrkesverksammes vardag.

Om författarna
Ingrid Lindholm är socionom och arbetar med tillståndsfrågor på boende-och statsmiljöroteln i Malmö stad- Hon har i många år arbetat statligt och kommunalt med svensk alkohollagstiftning och arbetar idag med tillstånds- och avtalsfrågor på offentlig plats.
Vem får man servera alkohol och vad måste man ta hänsyn till? Det är huvudfrågorna som ställs i Ansvarsfull servering av alkoholdrycker. Boken som är skriven för gymnasieskolans kurs i servering av alkoholdrycker men som även passar för redan yrkesverksamma.

Läs mer
Ansvarsfull alkoholservering av alkoholdrycker är uppdelad i fyra huvudkapitel.
Det inledande kapitlet behandlar svensk alkohollag och dess historiska framväxt. Här besvaras frågeställningar som till exempel när alkoholen uppfanns, varför krav på reformer kring svensk alkoholpolitik växte fram och vad som menas med husbehovsbrännvin och motbok.
Det andra kapitlet ger grundläggande kunskaper om vilka risker som finns vid alkoholkonsumtion. Vem som är i riskzonen och hur det går att upptäcka alkoholskador.
Kapitel tre tar upp vilket ansvarsförhållande som gäller vid alkoholservering. Vad som är tecken på berusning, vilka åtgärder som kan vidtas vid problem med alkoholpåverkade gäster, hur serveringsansvaret ser ut enligt alkohollagen, hur man utformar en alkoholpolicy och hur alkoholreklam får utformas.
Det avslutande kapitlet behandlar moral- och etikfrågor. Hur man påverkas av den egna människosynen och attityder, hur olika bemötande påverkar gästen, vad god affärssed innebär, vilka etiska värden alkohollagen tar fasta på och vilken betydelse en yrkesetisk grund har för service och kvalitet.
Varje kapitel inleds med vilka mål som finns för kapitlet. Insprängda i texten finns gruppuppgifter och etiska dilemman för eget ställningstagande. Tydligt utsatta finns också verklighetsbaserade exempel som knyter samman faktatexten med den yrkesverksammes vardag.

Om författarna
Ingrid Lindholm är socionom och arbetar med tillståndsfrågor på boende-och statsmiljöroteln i Malmö stad- Hon har i många år arbetat statligt och kommunalt med svensk alkohollagstiftning och arbetar idag med tillstånds- och avtalsfrågor på offentlig plats.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789147017737
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 144 st
Vem får man servera alkohol och vad måste man ta hänsyn till? Det är huvudfrågorna som ställs i Ansvarsfull servering av alkoholdrycker. Boken som är skriven för gymnasieskolans kurs i servering av alkoholdrycker men som även passar för redan yrkesverksamma.

Läs mer
Ansvarsfull alkoholservering av alkoholdrycker är uppdelad i fyra huvudkapitel.
Det inledande kapitlet behandlar svensk alkohollag och dess historiska framväxt. Här besvaras frågeställningar som till exempel när alkoholen uppfanns, varför krav på reformer kring svensk alkoholpolitik växte fram och vad som menas med husbehovsbrännvin och motbok.
Det andra kapitlet ger grundläggande kunskaper om vilka risker som finns vid alkoholkonsumtion. Vem som är i riskzonen och hur det går att upptäcka alkoholskador.
Kapitel tre tar upp vilket ansvarsförhållande som gäller vid alkoholservering. Vad som är tecken på berusning, vilka åtgärder som kan vidtas vid problem med alkoholpåverkade gäster, hur serveringsansvaret ser ut enligt alkohollagen, hur man utformar en alkoholpolicy och hur alkoholreklam får utformas.
Det avslutande kapitlet behandlar moral- och etikfrågor. Hur man påverkas av den egna människosynen och attityder, hur olika bemötande påverkar gästen, vad god affärssed innebär, vilka etiska värden alkohollagen tar fasta på och vilken betydelse en yrkesetisk grund har för service och kvalitet.
Varje kapitel inleds med vilka mål som finns för kapitlet. Insprängda i texten finns gruppuppgifter och etiska dilemman för eget ställningstagande. Tydligt utsatta finns också verklighetsbaserade exempel som knyter samman faktatexten med den yrkesverksammes vardag.

Om författarna
Ingrid Lindholm är socionom och arbetar med tillståndsfrågor på boende-och statsmiljöroteln i Malmö stad- Hon har i många år arbetat statligt och kommunalt med svensk alkohollagstiftning och arbetar idag med tillstånds- och avtalsfrågor på offentlig plats.
Vem får man servera alkohol och vad måste man ta hänsyn till? Det är huvudfrågorna som ställs i Ansvarsfull servering av alkoholdrycker. Boken som är skriven för gymnasieskolans kurs i servering av alkoholdrycker men som även passar för redan yrkesverksamma.

Läs mer
Ansvarsfull alkoholservering av alkoholdrycker är uppdelad i fyra huvudkapitel.
Det inledande kapitlet behandlar svensk alkohollag och dess historiska framväxt. Här besvaras frågeställningar som till exempel när alkoholen uppfanns, varför krav på reformer kring svensk alkoholpolitik växte fram och vad som menas med husbehovsbrännvin och motbok.
Det andra kapitlet ger grundläggande kunskaper om vilka risker som finns vid alkoholkonsumtion. Vem som är i riskzonen och hur det går att upptäcka alkoholskador.
Kapitel tre tar upp vilket ansvarsförhållande som gäller vid alkoholservering. Vad som är tecken på berusning, vilka åtgärder som kan vidtas vid problem med alkoholpåverkade gäster, hur serveringsansvaret ser ut enligt alkohollagen, hur man utformar en alkoholpolicy och hur alkoholreklam får utformas.
Det avslutande kapitlet behandlar moral- och etikfrågor. Hur man påverkas av den egna människosynen och attityder, hur olika bemötande påverkar gästen, vad god affärssed innebär, vilka etiska värden alkohollagen tar fasta på och vilken betydelse en yrkesetisk grund har för service och kvalitet.
Varje kapitel inleds med vilka mål som finns för kapitlet. Insprängda i texten finns gruppuppgifter och etiska dilemman för eget ställningstagande. Tydligt utsatta finns också verklighetsbaserade exempel som knyter samman faktatexten med den yrkesverksammes vardag.

Om författarna
Ingrid Lindholm är socionom och arbetar med tillståndsfrågor på boende-och statsmiljöroteln i Malmö stad- Hon har i många år arbetat statligt och kommunalt med svensk alkohollagstiftning och arbetar idag med tillstånds- och avtalsfrågor på offentlig plats.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)