Att äga språk : språkdidaktikens möjligheter : en antologi om och för lärare i skolan; Eva Anderberg, Gunilla Colliander, Lisbeth Danelius, Inger Hovander, Carla Jonsson, Gunilla Molloy, Inger Norheden, Arja Paulin, Martin de Ron, Kajsa Söderlundh, Anna Österlund; 2008
5+ säljare

Att äga språk : språkdidaktikens möjligheter : en antologi om och för lärare i skolan

av Eva Anderberg, Gunilla Colliander, Lisbeth Danelius, Inger Hovander, Carla Jonsson
m.fl.
Att äga språk är ett måste i dagens samhälle, att vara språkkunnig är ett krav i de flesta yrken – och där har språklärare ett stort ansvar.
Den här antologin handlar om språkdidaktikens möjligheter för lärare i skolan. Ett genomgående tema i texterna är att alla lärare har ansvar för elevens språkutveckling. I den första delen ingår allmänna texter om hur det är att bli och vara språklärare. Den andra delen av antologin innehåller texter om svenskämnets didaktik. Den tredje delen innehåller texter som belyser interkulturell didaktik.

Läs mer
En del myter om vad som är god läsförståelse och god läsförmåga ställs här på sin spets. Författarna belyser läraruppdraget utifrån olika perspektiv – rösten som ett didaktiskt instrument, språkutvecklande läsundervisning, bedömning av elevtexter, pojkars möte med skolans textvärldar, portfoliometoden i ljuset av språkutveckling, andraspråkslärande samt förhållandet mellan språk och kultur. Här finns konkreta exempel på språkutveckling från klassrumsundervisning i moderna språk, naturvetenskap och samhällsvetenskap.
Boken kan med fördel läsas av alla som är intresserade av språkutvecklande didaktik, lärare i språk och lärare i alla andra ämnen. Den kan användas i lärarutbildning och i fortbildning av lärare.

Om författarna
Författarna är didaktiklärare som varit verksamma vid Lärarhögskolan i Stockholm och nu på lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Tio av dem har arbetat i skolan som språklärare och en som lärare i matematik och naturvetenskap.
Medverkande författare: Eva Anderberg, Gunilla Colliander, Lisbeth Danelius, Inger Hovander, Carla Jonsson, Gunilla Molloy, Inger Nordheden, Arja Paulin, Martin de Ron, Kajsa Söderlundh och Anna Österlund. Redaktörer för boken är Inger Nordheden och Arja Paulin.
Att äga språk är ett måste i dagens samhälle, att vara språkkunnig är ett krav i de flesta yrken – och där har språklärare ett stort ansvar.
Den här antologin handlar om språkdidaktikens möjligheter för lärare i skolan. Ett genomgående tema i texterna är att alla lärare har ansvar för elevens språkutveckling. I den första delen ingår allmänna texter om hur det är att bli och vara språklärare. Den andra delen av antologin innehåller texter om svenskämnets didaktik. Den tredje delen innehåller texter som belyser interkulturell didaktik.

Läs mer
En del myter om vad som är god läsförståelse och god läsförmåga ställs här på sin spets. Författarna belyser läraruppdraget utifrån olika perspektiv – rösten som ett didaktiskt instrument, språkutvecklande läsundervisning, bedömning av elevtexter, pojkars möte med skolans textvärldar, portfoliometoden i ljuset av språkutveckling, andraspråkslärande samt förhållandet mellan språk och kultur. Här finns konkreta exempel på språkutveckling från klassrumsundervisning i moderna språk, naturvetenskap och samhällsvetenskap.
Boken kan med fördel läsas av alla som är intresserade av språkutvecklande didaktik, lärare i språk och lärare i alla andra ämnen. Den kan användas i lärarutbildning och i fortbildning av lärare.

Om författarna
Författarna är didaktiklärare som varit verksamma vid Lärarhögskolan i Stockholm och nu på lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Tio av dem har arbetat i skolan som språklärare och en som lärare i matematik och naturvetenskap.
Medverkande författare: Eva Anderberg, Gunilla Colliander, Lisbeth Danelius, Inger Hovander, Carla Jonsson, Gunilla Molloy, Inger Nordheden, Arja Paulin, Martin de Ron, Kajsa Söderlundh och Anna Österlund. Redaktörer för boken är Inger Nordheden och Arja Paulin.
Utgiven: 2008
ISBN: 9789176566503
Förlag: Stockholms universitets förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 223 st
Att äga språk är ett måste i dagens samhälle, att vara språkkunnig är ett krav i de flesta yrken – och där har språklärare ett stort ansvar.
Den här antologin handlar om språkdidaktikens möjligheter för lärare i skolan. Ett genomgående tema i texterna är att alla lärare har ansvar för elevens språkutveckling. I den första delen ingår allmänna texter om hur det är att bli och vara språklärare. Den andra delen av antologin innehåller texter om svenskämnets didaktik. Den tredje delen innehåller texter som belyser interkulturell didaktik.

Läs mer
En del myter om vad som är god läsförståelse och god läsförmåga ställs här på sin spets. Författarna belyser läraruppdraget utifrån olika perspektiv – rösten som ett didaktiskt instrument, språkutvecklande läsundervisning, bedömning av elevtexter, pojkars möte med skolans textvärldar, portfoliometoden i ljuset av språkutveckling, andraspråkslärande samt förhållandet mellan språk och kultur. Här finns konkreta exempel på språkutveckling från klassrumsundervisning i moderna språk, naturvetenskap och samhällsvetenskap.
Boken kan med fördel läsas av alla som är intresserade av språkutvecklande didaktik, lärare i språk och lärare i alla andra ämnen. Den kan användas i lärarutbildning och i fortbildning av lärare.

Om författarna
Författarna är didaktiklärare som varit verksamma vid Lärarhögskolan i Stockholm och nu på lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Tio av dem har arbetat i skolan som språklärare och en som lärare i matematik och naturvetenskap.
Medverkande författare: Eva Anderberg, Gunilla Colliander, Lisbeth Danelius, Inger Hovander, Carla Jonsson, Gunilla Molloy, Inger Nordheden, Arja Paulin, Martin de Ron, Kajsa Söderlundh och Anna Österlund. Redaktörer för boken är Inger Nordheden och Arja Paulin.
Att äga språk är ett måste i dagens samhälle, att vara språkkunnig är ett krav i de flesta yrken – och där har språklärare ett stort ansvar.
Den här antologin handlar om språkdidaktikens möjligheter för lärare i skolan. Ett genomgående tema i texterna är att alla lärare har ansvar för elevens språkutveckling. I den första delen ingår allmänna texter om hur det är att bli och vara språklärare. Den andra delen av antologin innehåller texter om svenskämnets didaktik. Den tredje delen innehåller texter som belyser interkulturell didaktik.

Läs mer
En del myter om vad som är god läsförståelse och god läsförmåga ställs här på sin spets. Författarna belyser läraruppdraget utifrån olika perspektiv – rösten som ett didaktiskt instrument, språkutvecklande läsundervisning, bedömning av elevtexter, pojkars möte med skolans textvärldar, portfoliometoden i ljuset av språkutveckling, andraspråkslärande samt förhållandet mellan språk och kultur. Här finns konkreta exempel på språkutveckling från klassrumsundervisning i moderna språk, naturvetenskap och samhällsvetenskap.
Boken kan med fördel läsas av alla som är intresserade av språkutvecklande didaktik, lärare i språk och lärare i alla andra ämnen. Den kan användas i lärarutbildning och i fortbildning av lärare.

Om författarna
Författarna är didaktiklärare som varit verksamma vid Lärarhögskolan i Stockholm och nu på lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Tio av dem har arbetat i skolan som språklärare och en som lärare i matematik och naturvetenskap.
Medverkande författare: Eva Anderberg, Gunilla Colliander, Lisbeth Danelius, Inger Hovander, Carla Jonsson, Gunilla Molloy, Inger Nordheden, Arja Paulin, Martin de Ron, Kajsa Söderlundh och Anna Österlund. Redaktörer för boken är Inger Nordheden och Arja Paulin.
Begagnad bok
145 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
145 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar