Att utvärdera välfärdsarbete; Bengt G Eriksson, Per-Åke Karlsson; 2022
endast ny

Att utvärdera välfärdsarbete Upplaga 3

av Bengt G Eriksson, Per-Åke Karlsson
Intresset för ett kunskapsbaserat välfärdsarbete ökar. Med hjälp av systematisk utvärdering kan välfärdens verksamheter få kunskap om vad som fungerar. Vilka förändringar har skett för brukarna? Hur hänger dessa förändringar samman med arbetsmetoderna? Hur kan man bedöma verksamheternas kvalitet?

Utifrån dessa tre frågeställningar beskriver författarna olika utvärderingsmodeller som kan användas inom välfärdens verksamheter. De visar på modellernas styrkor och svagheter och i vilka sammanhang de lämpar sig, samt ger en mängd exempel på hur de kan tillämpas i praktiken.

Denna tredje upplagaär uppdaterad enligt ny och aktuell forskning, både svensk och internationell. De teorier som ligger bakom utvärderingsmodellerna har också förtydligats och brukarperspektivet har lyfts fram ytterligare. Barnperspektivet, som numera är reglerat i svensk lag, betonas, liksom sambandet mellan evidensbaserad praktik och utvärdering inom välfärdens verksamheter.

Bengt G Eriksson, professor emeritus i psykiskt hälsoarbete vid Høgskolen i Innlandet, Norge, och i socialt arbete vid Karlstads universitet, och Per-Åke Karlsson, tidigare docent i socialt arbete vid Högskolan i Borås, är båda centrala namn inom svensk utvärderingsforskning sedan många år. I denna upplaga har universitetslektor Helén Olsson, Karlstads universitet, tillfört värdefulla och aktuella kunskaper kring socialtjänstens arbete med barn och familjer.
Intresset för ett kunskapsbaserat välfärdsarbete ökar. Med hjälp av systematisk utvärdering kan välfärdens verksamheter få kunskap om vad som fungerar. Vilka förändringar har skett för brukarna? Hur hänger dessa förändringar samman med arbetsmetoderna? Hur kan man bedöma verksamheternas kvalitet?

Utifrån dessa tre frågeställningar beskriver författarna olika utvärderingsmodeller som kan användas inom välfärdens verksamheter. De visar på modellernas styrkor och svagheter och i vilka sammanhang de lämpar sig, samt ger en mängd exempel på hur de kan tillämpas i praktiken.

Denna tredje upplagaär uppdaterad enligt ny och aktuell forskning, både svensk och internationell. De teorier som ligger bakom utvärderingsmodellerna har också förtydligats och brukarperspektivet har lyfts fram ytterligare. Barnperspektivet, som numera är reglerat i svensk lag, betonas, liksom sambandet mellan evidensbaserad praktik och utvärdering inom välfärdens verksamheter.

Bengt G Eriksson, professor emeritus i psykiskt hälsoarbete vid Høgskolen i Innlandet, Norge, och i socialt arbete vid Karlstads universitet, och Per-Åke Karlsson, tidigare docent i socialt arbete vid Högskolan i Borås, är båda centrala namn inom svensk utvärderingsforskning sedan många år. I denna upplaga har universitetslektor Helén Olsson, Karlstads universitet, tillfört värdefulla och aktuella kunskaper kring socialtjänstens arbete med barn och familjer.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2022
ISBN: 9789151107400
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 240 st
3 upplagor
Upplaga 2 (2016)
från 175 kr
Upplaga 1 (2008)
från 125 kr
Upplaga 3 (2022)
420 kr (endast ny)
Intresset för ett kunskapsbaserat välfärdsarbete ökar. Med hjälp av systematisk utvärdering kan välfärdens verksamheter få kunskap om vad som fungerar. Vilka förändringar har skett för brukarna? Hur hänger dessa förändringar samman med arbetsmetoderna? Hur kan man bedöma verksamheternas kvalitet?

Utifrån dessa tre frågeställningar beskriver författarna olika utvärderingsmodeller som kan användas inom välfärdens verksamheter. De visar på modellernas styrkor och svagheter och i vilka sammanhang de lämpar sig, samt ger en mängd exempel på hur de kan tillämpas i praktiken.

Denna tredje upplagaär uppdaterad enligt ny och aktuell forskning, både svensk och internationell. De teorier som ligger bakom utvärderingsmodellerna har också förtydligats och brukarperspektivet har lyfts fram ytterligare. Barnperspektivet, som numera är reglerat i svensk lag, betonas, liksom sambandet mellan evidensbaserad praktik och utvärdering inom välfärdens verksamheter.

Bengt G Eriksson, professor emeritus i psykiskt hälsoarbete vid Høgskolen i Innlandet, Norge, och i socialt arbete vid Karlstads universitet, och Per-Åke Karlsson, tidigare docent i socialt arbete vid Högskolan i Borås, är båda centrala namn inom svensk utvärderingsforskning sedan många år. I denna upplaga har universitetslektor Helén Olsson, Karlstads universitet, tillfört värdefulla och aktuella kunskaper kring socialtjänstens arbete med barn och familjer.
Intresset för ett kunskapsbaserat välfärdsarbete ökar. Med hjälp av systematisk utvärdering kan välfärdens verksamheter få kunskap om vad som fungerar. Vilka förändringar har skett för brukarna? Hur hänger dessa förändringar samman med arbetsmetoderna? Hur kan man bedöma verksamheternas kvalitet?

Utifrån dessa tre frågeställningar beskriver författarna olika utvärderingsmodeller som kan användas inom välfärdens verksamheter. De visar på modellernas styrkor och svagheter och i vilka sammanhang de lämpar sig, samt ger en mängd exempel på hur de kan tillämpas i praktiken.

Denna tredje upplagaär uppdaterad enligt ny och aktuell forskning, både svensk och internationell. De teorier som ligger bakom utvärderingsmodellerna har också förtydligats och brukarperspektivet har lyfts fram ytterligare. Barnperspektivet, som numera är reglerat i svensk lag, betonas, liksom sambandet mellan evidensbaserad praktik och utvärdering inom välfärdens verksamheter.

Bengt G Eriksson, professor emeritus i psykiskt hälsoarbete vid Høgskolen i Innlandet, Norge, och i socialt arbete vid Karlstads universitet, och Per-Åke Karlsson, tidigare docent i socialt arbete vid Högskolan i Borås, är båda centrala namn inom svensk utvärderingsforskning sedan många år. I denna upplaga har universitetslektor Helén Olsson, Karlstads universitet, tillfört värdefulla och aktuella kunskaper kring socialtjänstens arbete med barn och familjer.
Ny bok
399 kr420 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
399 kr420 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)