Barn och elever i social utsatthet : förskolans, skolans och fritidshemmets roll och ansvar; Ann-Marie Markström, Susanne Severinsson; 2023
endast ny

Barn och elever i social utsatthet : förskolans, skolans och fritidshemmets roll och ansvar Upplaga 1

av Ann-Marie Markström, Susanne Severinsson
När barn och elever riskerar att fara illa på grund av våld, missbruk eller psykisk ohälsa i hemmet har förskolan, skolan och fritidshemmet en viktig skyddande funktion. I den här boken presenteras teorier och praktiska exempel på hur det går att förstå barns och elevers sociala utsatthet samt vilket socialt och specialpedagogiskt uppdrag dessa skolformer har.

Författarna beskriver de processer som startar när en orosanmälan görs, hur en utredning hos socialtjänsten går till och socialtjänstens olika placeringsformer om ett barn inte längre kan bo kvar i hemmet. Genom konkreta fallbeskrivningar möter vi några barn och elever i problematiska situationer där socialtjänst och förskole- och skolpersonal har olika roller och ansvar. Aktör-nätverksteorin, ANT, presenteras i ett eget kapitel och används i analyserna. Boken synliggör hur bristande förutsättningar, även materiella, griper in och påverkar de ibland känslomässigt svåra möten som förskole- och skolpersonal har med vårdnadshavare, barn och unga.

Den här boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom förskola, fritidshem och skola - pedagoger såväl som elevhälsopersonal - men också till de som arbetar inom socialtjänst eller andra verksamheter som ger stöd till barn och familjer.
När barn och elever riskerar att fara illa på grund av våld, missbruk eller psykisk ohälsa i hemmet har förskolan, skolan och fritidshemmet en viktig skyddande funktion. I den här boken presenteras teorier och praktiska exempel på hur det går att förstå barns och elevers sociala utsatthet samt vilket socialt och specialpedagogiskt uppdrag dessa skolformer har.

Författarna beskriver de processer som startar när en orosanmälan görs, hur en utredning hos socialtjänsten går till och socialtjänstens olika placeringsformer om ett barn inte längre kan bo kvar i hemmet. Genom konkreta fallbeskrivningar möter vi några barn och elever i problematiska situationer där socialtjänst och förskole- och skolpersonal har olika roller och ansvar. Aktör-nätverksteorin, ANT, presenteras i ett eget kapitel och används i analyserna. Boken synliggör hur bristande förutsättningar, även materiella, griper in och påverkar de ibland känslomässigt svåra möten som förskole- och skolpersonal har med vårdnadshavare, barn och unga.

Den här boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom förskola, fritidshem och skola - pedagoger såväl som elevhälsopersonal - men också till de som arbetar inom socialtjänst eller andra verksamheter som ger stöd till barn och familjer.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2023
ISBN: 9789144120447
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 270 st
När barn och elever riskerar att fara illa på grund av våld, missbruk eller psykisk ohälsa i hemmet har förskolan, skolan och fritidshemmet en viktig skyddande funktion. I den här boken presenteras teorier och praktiska exempel på hur det går att förstå barns och elevers sociala utsatthet samt vilket socialt och specialpedagogiskt uppdrag dessa skolformer har.

Författarna beskriver de processer som startar när en orosanmälan görs, hur en utredning hos socialtjänsten går till och socialtjänstens olika placeringsformer om ett barn inte längre kan bo kvar i hemmet. Genom konkreta fallbeskrivningar möter vi några barn och elever i problematiska situationer där socialtjänst och förskole- och skolpersonal har olika roller och ansvar. Aktör-nätverksteorin, ANT, presenteras i ett eget kapitel och används i analyserna. Boken synliggör hur bristande förutsättningar, även materiella, griper in och påverkar de ibland känslomässigt svåra möten som förskole- och skolpersonal har med vårdnadshavare, barn och unga.

Den här boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom förskola, fritidshem och skola - pedagoger såväl som elevhälsopersonal - men också till de som arbetar inom socialtjänst eller andra verksamheter som ger stöd till barn och familjer.
När barn och elever riskerar att fara illa på grund av våld, missbruk eller psykisk ohälsa i hemmet har förskolan, skolan och fritidshemmet en viktig skyddande funktion. I den här boken presenteras teorier och praktiska exempel på hur det går att förstå barns och elevers sociala utsatthet samt vilket socialt och specialpedagogiskt uppdrag dessa skolformer har.

Författarna beskriver de processer som startar när en orosanmälan görs, hur en utredning hos socialtjänsten går till och socialtjänstens olika placeringsformer om ett barn inte längre kan bo kvar i hemmet. Genom konkreta fallbeskrivningar möter vi några barn och elever i problematiska situationer där socialtjänst och förskole- och skolpersonal har olika roller och ansvar. Aktör-nätverksteorin, ANT, presenteras i ett eget kapitel och används i analyserna. Boken synliggör hur bristande förutsättningar, även materiella, griper in och påverkar de ibland känslomässigt svåra möten som förskole- och skolpersonal har med vårdnadshavare, barn och unga.

Den här boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom förskola, fritidshem och skola - pedagoger såväl som elevhälsopersonal - men också till de som arbetar inom socialtjänst eller andra verksamheter som ger stöd till barn och familjer.
Ny bok
320 kr336 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
320 kr336 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)