Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap; Bengt Persson; 2019
spara 27%
5+ säljare

Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap Upplaga 4

av Bengt Persson
Vad skiljer vanlig pedagogik från specialpedagogik? Hur har den specialpedagogiska yrkesrollen förändrats under senare år? Vad har specialpedagogiken för funktion i en inkluderande skola? Tydliga kunskapskrav, fler nationella prov och tidigare betyg – vad får det för konsekvenser för elevers utveckling och lärande? Varför har inkluderingsfrågan blivit så kontroversiell i många kommuner och skolor? Senare års genomgripande reformer i den svenska skolan handlar inte bara om pedagogiska frågor utan har även en påtaglig ideologisk prägel. Från att ha haft funktionen som samhällets viktigaste instrument för demokratisk utveckling, jämlikhet, jämställdhet och gemenskap har skolan alltmer blivit en arena där kunskap ses som nyckeln till framgång på en global marknad.

Denna fjärde omarbetade upplaga belyser hur skolan hanterar den naturliga variationen i olikheter mellan elever samt vilka kunskaper lärare behöver för att skapa goda lärandemiljöer för alla barn och unga. Boken redogör för ett antal forskningsprojekt där verksamheten för elever i behov av särskilt stöd studerats. Lärarutbildningens betydelse för möjligheten att skapa optimala lärandebetingelser för alla elever tas upp liksom konsekvenser av att allt fler elever utreds och får diagnoser. I boken beskrivs också internationella förhållanden samt överenskommelser med betydelse för synen på en inkluderande skola - en skola för alla - och de utmaningar en sådan skola innebär.

Sagt om boken
"Hur hanterar vi den naturliga variationen av olikheter mellan skolans elever och vad innebär egentligen det oklara begreppet specialpedagogik? […] Persson argumenterar för ett relationellt perspektiv, dvs. en interaktion som sker i samspel med skolans övriga pedagogiska verksamhet. Det handlar om en verksamhet som arbetar långsiktigt, där inte bara eleven utan också läraren och lärmiljön är i fokus för specialpedagogiska åtgärder. […] Denna tankeväckande och angelägna bok är oumbärlig för ALLA som arbetar inom skolans värld. Då skapas kanske möjligheter att vi kan få igång långsiktiga lösningar, som verkligen ger effekt för de elever som behöver extra stöd i någon form." BTJ häfte 13122031 Lektör Elisabeth Eliasson Roos

"... en ganska lättläst bok av en kunnig och väl insatt författare." Publiceras i BTJ-häftet nr 5, 2019. Lektör Marianne Ericson

Om författarna
BENGT PERSSON är senior professor i specialpedagogik och har varit verksam vid Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Universitetet i Agder, Norge. Han har mångårig erfarenhet som klasslärare och speciallärare i grundskolan och har haft ett stort antal expertuppdrag inom det specialpedagogiska området såväl i Sverige som internationellt.
Vad skiljer vanlig pedagogik från specialpedagogik? Hur har den specialpedagogiska yrkesrollen förändrats under senare år? Vad har specialpedagogiken för funktion i en inkluderande skola? Tydliga kunskapskrav, fler nationella prov och tidigare betyg – vad får det för konsekvenser för elevers utveckling och lärande? Varför har inkluderingsfrågan blivit så kontroversiell i många kommuner och skolor? Senare års genomgripande reformer i den svenska skolan handlar inte bara om pedagogiska frågor utan har även en påtaglig ideologisk prägel. Från att ha haft funktionen som samhällets viktigaste instrument för demokratisk utveckling, jämlikhet, jämställdhet och gemenskap har skolan alltmer blivit en arena där kunskap ses som nyckeln till framgång på en global marknad.

Denna fjärde omarbetade upplaga belyser hur skolan hanterar den naturliga variationen i olikheter mellan elever samt vilka kunskaper lärare behöver för att skapa goda lärandemiljöer för alla barn och unga. Boken redogör för ett antal forskningsprojekt där verksamheten för elever i behov av särskilt stöd studerats. Lärarutbildningens betydelse för möjligheten att skapa optimala lärandebetingelser för alla elever tas upp liksom konsekvenser av att allt fler elever utreds och får diagnoser. I boken beskrivs också internationella förhållanden samt överenskommelser med betydelse för synen på en inkluderande skola - en skola för alla - och de utmaningar en sådan skola innebär.

Sagt om boken
"Hur hanterar vi den naturliga variationen av olikheter mellan skolans elever och vad innebär egentligen det oklara begreppet specialpedagogik? […] Persson argumenterar för ett relationellt perspektiv, dvs. en interaktion som sker i samspel med skolans övriga pedagogiska verksamhet. Det handlar om en verksamhet som arbetar långsiktigt, där inte bara eleven utan också läraren och lärmiljön är i fokus för specialpedagogiska åtgärder. […] Denna tankeväckande och angelägna bok är oumbärlig för ALLA som arbetar inom skolans värld. Då skapas kanske möjligheter att vi kan få igång långsiktiga lösningar, som verkligen ger effekt för de elever som behöver extra stöd i någon form." BTJ häfte 13122031 Lektör Elisabeth Eliasson Roos

"... en ganska lättläst bok av en kunnig och väl insatt författare." Publiceras i BTJ-häftet nr 5, 2019. Lektör Marianne Ericson

Om författarna
BENGT PERSSON är senior professor i specialpedagogik och har varit verksam vid Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Universitetet i Agder, Norge. Han har mångårig erfarenhet som klasslärare och speciallärare i grundskolan och har haft ett stort antal expertuppdrag inom det specialpedagogiska området såväl i Sverige som internationellt.
Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 2019
ISBN: 9789147129751
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 186 st
Vad skiljer vanlig pedagogik från specialpedagogik? Hur har den specialpedagogiska yrkesrollen förändrats under senare år? Vad har specialpedagogiken för funktion i en inkluderande skola? Tydliga kunskapskrav, fler nationella prov och tidigare betyg – vad får det för konsekvenser för elevers utveckling och lärande? Varför har inkluderingsfrågan blivit så kontroversiell i många kommuner och skolor? Senare års genomgripande reformer i den svenska skolan handlar inte bara om pedagogiska frågor utan har även en påtaglig ideologisk prägel. Från att ha haft funktionen som samhällets viktigaste instrument för demokratisk utveckling, jämlikhet, jämställdhet och gemenskap har skolan alltmer blivit en arena där kunskap ses som nyckeln till framgång på en global marknad.

Denna fjärde omarbetade upplaga belyser hur skolan hanterar den naturliga variationen i olikheter mellan elever samt vilka kunskaper lärare behöver för att skapa goda lärandemiljöer för alla barn och unga. Boken redogör för ett antal forskningsprojekt där verksamheten för elever i behov av särskilt stöd studerats. Lärarutbildningens betydelse för möjligheten att skapa optimala lärandebetingelser för alla elever tas upp liksom konsekvenser av att allt fler elever utreds och får diagnoser. I boken beskrivs också internationella förhållanden samt överenskommelser med betydelse för synen på en inkluderande skola - en skola för alla - och de utmaningar en sådan skola innebär.

Sagt om boken
"Hur hanterar vi den naturliga variationen av olikheter mellan skolans elever och vad innebär egentligen det oklara begreppet specialpedagogik? […] Persson argumenterar för ett relationellt perspektiv, dvs. en interaktion som sker i samspel med skolans övriga pedagogiska verksamhet. Det handlar om en verksamhet som arbetar långsiktigt, där inte bara eleven utan också läraren och lärmiljön är i fokus för specialpedagogiska åtgärder. […] Denna tankeväckande och angelägna bok är oumbärlig för ALLA som arbetar inom skolans värld. Då skapas kanske möjligheter att vi kan få igång långsiktiga lösningar, som verkligen ger effekt för de elever som behöver extra stöd i någon form." BTJ häfte 13122031 Lektör Elisabeth Eliasson Roos

"... en ganska lättläst bok av en kunnig och väl insatt författare." Publiceras i BTJ-häftet nr 5, 2019. Lektör Marianne Ericson

Om författarna
BENGT PERSSON är senior professor i specialpedagogik och har varit verksam vid Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Universitetet i Agder, Norge. Han har mångårig erfarenhet som klasslärare och speciallärare i grundskolan och har haft ett stort antal expertuppdrag inom det specialpedagogiska området såväl i Sverige som internationellt.
Vad skiljer vanlig pedagogik från specialpedagogik? Hur har den specialpedagogiska yrkesrollen förändrats under senare år? Vad har specialpedagogiken för funktion i en inkluderande skola? Tydliga kunskapskrav, fler nationella prov och tidigare betyg – vad får det för konsekvenser för elevers utveckling och lärande? Varför har inkluderingsfrågan blivit så kontroversiell i många kommuner och skolor? Senare års genomgripande reformer i den svenska skolan handlar inte bara om pedagogiska frågor utan har även en påtaglig ideologisk prägel. Från att ha haft funktionen som samhällets viktigaste instrument för demokratisk utveckling, jämlikhet, jämställdhet och gemenskap har skolan alltmer blivit en arena där kunskap ses som nyckeln till framgång på en global marknad.

Denna fjärde omarbetade upplaga belyser hur skolan hanterar den naturliga variationen i olikheter mellan elever samt vilka kunskaper lärare behöver för att skapa goda lärandemiljöer för alla barn och unga. Boken redogör för ett antal forskningsprojekt där verksamheten för elever i behov av särskilt stöd studerats. Lärarutbildningens betydelse för möjligheten att skapa optimala lärandebetingelser för alla elever tas upp liksom konsekvenser av att allt fler elever utreds och får diagnoser. I boken beskrivs också internationella förhållanden samt överenskommelser med betydelse för synen på en inkluderande skola - en skola för alla - och de utmaningar en sådan skola innebär.

Sagt om boken
"Hur hanterar vi den naturliga variationen av olikheter mellan skolans elever och vad innebär egentligen det oklara begreppet specialpedagogik? […] Persson argumenterar för ett relationellt perspektiv, dvs. en interaktion som sker i samspel med skolans övriga pedagogiska verksamhet. Det handlar om en verksamhet som arbetar långsiktigt, där inte bara eleven utan också läraren och lärmiljön är i fokus för specialpedagogiska åtgärder. […] Denna tankeväckande och angelägna bok är oumbärlig för ALLA som arbetar inom skolans värld. Då skapas kanske möjligheter att vi kan få igång långsiktiga lösningar, som verkligen ger effekt för de elever som behöver extra stöd i någon form." BTJ häfte 13122031 Lektör Elisabeth Eliasson Roos

"... en ganska lättläst bok av en kunnig och väl insatt författare." Publiceras i BTJ-häftet nr 5, 2019. Lektör Marianne Ericson

Om författarna
BENGT PERSSON är senior professor i specialpedagogik och har varit verksam vid Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Universitetet i Agder, Norge. Han har mångårig erfarenhet som klasslärare och speciallärare i grundskolan och har haft ett stort antal expertuppdrag inom det specialpedagogiska området såväl i Sverige som internationellt.
Begagnad bok
229 kr313 krSpara 84 kr (27%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
229 kr313 krSpara 84 kr (27%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar