Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola; Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast, Lena Kåreland, Karin Jönsson; 2016
spara 42%
5+ säljare

Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola Upplaga 2

av Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast, Lena Kåreland
m.fl.
Boken diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskola och skolan. Författarna visar hur barn kan få arbeta som kodknäckare, meningsskapare, textbrukare och kritiska analytiker. Boken hjälper läraren att förstå hur man både kan bygga broar till barns språk- och textvärldar och öppna dörrar för barn att göra nya erfarenheter och möta nya textvärldar.

Denna nya upplaga är uppdaterad enligt Lgr 11 och innehåller också ett helt nytt kapitel om hur barns berättande idag tar sig nya former. De digitala hjälpmedlen förändrar sättet barnen skriver och kommunicerar på och det behöver skolan förhålla sig till.

Boken riktar sig framför allt till studenter vid lärarutbildningen och till lärare i förskola och skolans tidiga år. Fokus i boken ligger på svenskämnena, men kan med fördel läsas av alla lärare som är verksamma inom förskola och skola.

Sagt om boken
"Redaktör för denna antologi är Karin Jönsson, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola. De sex författarnas bidrag handlar om barnens språk- och kunskapsutveckling i dagens samhälle, med mångfald och tillgång till samt påverkan av digitala källor till barnens språk- och kunskapsvärldar. Alla medförfattare har undervisat vid högskoleutbildning och flera av dem har praktisk erfarenhet av pedagogyrket. Hur kan pedagogerna brygga broar till och förhålla sig till digitala hjälpmedel? Bokens första upplaga utkom 2009 och innehållet i denna andra upplaga är reviderat enligt centralt innehåll i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr11). Boken riktar sig till alla lärare och lärarstudenter, då språkutveckling sker i alla ämnen. Den erbjuder en bred belysning av ett aktuellt ämne och styrkan ligger i att bejaka det digitala samhällets möjligheter till nya vägar i språkutveckling. En informativ och överskådlig innehållsförteckning samt ett sökregister ingår." Publiceras i BTJ-häftet nr 4, 2017. Lektör Eeva-Stiina Sundén

Om författarna
Bokens huvudredaktör Karin Jönsson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola. Medförfattarna har alla gedigna kunskaper inom sina specialområden och har undervisat vid olika högskolor och universitet. Flera har lång erfarenhet som lärare i grundskolan.
Boken diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskola och skolan. Författarna visar hur barn kan få arbeta som kodknäckare, meningsskapare, textbrukare och kritiska analytiker. Boken hjälper läraren att förstå hur man både kan bygga broar till barns språk- och textvärldar och öppna dörrar för barn att göra nya erfarenheter och möta nya textvärldar.

Denna nya upplaga är uppdaterad enligt Lgr 11 och innehåller också ett helt nytt kapitel om hur barns berättande idag tar sig nya former. De digitala hjälpmedlen förändrar sättet barnen skriver och kommunicerar på och det behöver skolan förhålla sig till.

Boken riktar sig framför allt till studenter vid lärarutbildningen och till lärare i förskola och skolans tidiga år. Fokus i boken ligger på svenskämnena, men kan med fördel läsas av alla lärare som är verksamma inom förskola och skola.

Sagt om boken
"Redaktör för denna antologi är Karin Jönsson, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola. De sex författarnas bidrag handlar om barnens språk- och kunskapsutveckling i dagens samhälle, med mångfald och tillgång till samt påverkan av digitala källor till barnens språk- och kunskapsvärldar. Alla medförfattare har undervisat vid högskoleutbildning och flera av dem har praktisk erfarenhet av pedagogyrket. Hur kan pedagogerna brygga broar till och förhålla sig till digitala hjälpmedel? Bokens första upplaga utkom 2009 och innehållet i denna andra upplaga är reviderat enligt centralt innehåll i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr11). Boken riktar sig till alla lärare och lärarstudenter, då språkutveckling sker i alla ämnen. Den erbjuder en bred belysning av ett aktuellt ämne och styrkan ligger i att bejaka det digitala samhällets möjligheter till nya vägar i språkutveckling. En informativ och överskådlig innehållsförteckning samt ett sökregister ingår." Publiceras i BTJ-häftet nr 4, 2017. Lektör Eeva-Stiina Sundén

Om författarna
Bokens huvudredaktör Karin Jönsson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola. Medförfattarna har alla gedigna kunskaper inom sina specialområden och har undervisat vid olika högskolor och universitet. Flera har lång erfarenhet som lärare i grundskolan.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2016
ISBN: 9789147117192
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 217 st
3 upplagor
Upplaga 3 (2009)
från 80 kr
Upplaga 1 (2009)
Tillfälligt slut
Upplaga 2 (2016)
från 239 kr
Boken diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskola och skolan. Författarna visar hur barn kan få arbeta som kodknäckare, meningsskapare, textbrukare och kritiska analytiker. Boken hjälper läraren att förstå hur man både kan bygga broar till barns språk- och textvärldar och öppna dörrar för barn att göra nya erfarenheter och möta nya textvärldar.

Denna nya upplaga är uppdaterad enligt Lgr 11 och innehåller också ett helt nytt kapitel om hur barns berättande idag tar sig nya former. De digitala hjälpmedlen förändrar sättet barnen skriver och kommunicerar på och det behöver skolan förhålla sig till.

Boken riktar sig framför allt till studenter vid lärarutbildningen och till lärare i förskola och skolans tidiga år. Fokus i boken ligger på svenskämnena, men kan med fördel läsas av alla lärare som är verksamma inom förskola och skola.

Sagt om boken
"Redaktör för denna antologi är Karin Jönsson, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola. De sex författarnas bidrag handlar om barnens språk- och kunskapsutveckling i dagens samhälle, med mångfald och tillgång till samt påverkan av digitala källor till barnens språk- och kunskapsvärldar. Alla medförfattare har undervisat vid högskoleutbildning och flera av dem har praktisk erfarenhet av pedagogyrket. Hur kan pedagogerna brygga broar till och förhålla sig till digitala hjälpmedel? Bokens första upplaga utkom 2009 och innehållet i denna andra upplaga är reviderat enligt centralt innehåll i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr11). Boken riktar sig till alla lärare och lärarstudenter, då språkutveckling sker i alla ämnen. Den erbjuder en bred belysning av ett aktuellt ämne och styrkan ligger i att bejaka det digitala samhällets möjligheter till nya vägar i språkutveckling. En informativ och överskådlig innehållsförteckning samt ett sökregister ingår." Publiceras i BTJ-häftet nr 4, 2017. Lektör Eeva-Stiina Sundén

Om författarna
Bokens huvudredaktör Karin Jönsson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola. Medförfattarna har alla gedigna kunskaper inom sina specialområden och har undervisat vid olika högskolor och universitet. Flera har lång erfarenhet som lärare i grundskolan.
Boken diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskola och skolan. Författarna visar hur barn kan få arbeta som kodknäckare, meningsskapare, textbrukare och kritiska analytiker. Boken hjälper läraren att förstå hur man både kan bygga broar till barns språk- och textvärldar och öppna dörrar för barn att göra nya erfarenheter och möta nya textvärldar.

Denna nya upplaga är uppdaterad enligt Lgr 11 och innehåller också ett helt nytt kapitel om hur barns berättande idag tar sig nya former. De digitala hjälpmedlen förändrar sättet barnen skriver och kommunicerar på och det behöver skolan förhålla sig till.

Boken riktar sig framför allt till studenter vid lärarutbildningen och till lärare i förskola och skolans tidiga år. Fokus i boken ligger på svenskämnena, men kan med fördel läsas av alla lärare som är verksamma inom förskola och skola.

Sagt om boken
"Redaktör för denna antologi är Karin Jönsson, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola. De sex författarnas bidrag handlar om barnens språk- och kunskapsutveckling i dagens samhälle, med mångfald och tillgång till samt påverkan av digitala källor till barnens språk- och kunskapsvärldar. Alla medförfattare har undervisat vid högskoleutbildning och flera av dem har praktisk erfarenhet av pedagogyrket. Hur kan pedagogerna brygga broar till och förhålla sig till digitala hjälpmedel? Bokens första upplaga utkom 2009 och innehållet i denna andra upplaga är reviderat enligt centralt innehåll i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr11). Boken riktar sig till alla lärare och lärarstudenter, då språkutveckling sker i alla ämnen. Den erbjuder en bred belysning av ett aktuellt ämne och styrkan ligger i att bejaka det digitala samhällets möjligheter till nya vägar i språkutveckling. En informativ och överskådlig innehållsförteckning samt ett sökregister ingår." Publiceras i BTJ-häftet nr 4, 2017. Lektör Eeva-Stiina Sundén

Om författarna
Bokens huvudredaktör Karin Jönsson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola. Medförfattarna har alla gedigna kunskaper inom sina specialområden och har undervisat vid olika högskolor och universitet. Flera har lång erfarenhet som lärare i grundskolan.
Begagnad bok
239 kr411 krSpara 172 kr (42%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
239 kr411 krSpara 172 kr (42%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar