D- som Robin Hoods pilbåge - Ett kommunikationsprojekt i Reggio Emilia; Anna Barsotti; 2013
4 säljare

D- som Robin Hoods pilbåge - Ett kommunikationsprojekt i Reggio Emilia Upplaga 1

av Anna Barsotti
”När barnen föds är de genast omfl utna av en ocean av ord, av tecken.”
I kommunikationen syns egentligen barnets hela liv, människans hela liv. Orden är Loris Malaguzzis, eldsjälen och grundaren till den världsberömda barnomsorgen i Reggio Emilia.
I D – som Robin Hoods pilbåge skildras den pedagogiska fi losofi som genom syrar verksamheten på de kommunala daghemmen i Reggio Emilia. I fokus står ett kommunikationsprojekt ”Meddelanden”, resultatet av en serie fortbild nings träffar om kommunikation med Loris Malaguzzi.

Läs mer
I bokens inledning tecknar Anna Barsotti en bakgrund till den kommunala verksamheten i Reggio Emilia. Hon ger en personlig tolkning och sammanfattning av den pedagogiska filosofin bakom, bl a med betoning på ateljéns, atelieristornas och dokumentationens betydelse. Texten innehåller också ett jäm förande resonemang om tema arbete i Sverige och projektarbete i Reggio Emilia.
Vea Vecchi, atelierista på daghemmet Diana, berättar i en intervju om hur arbetssättet förändrats sedan mitten av 1980-talet. Vidare resonerar hon omkring vuxenrollen, miljön som den tredje pedagogen och betydelsen av att arbeta i små grupper.
Loris Malaguzzis tankar om kommunikation, bland annat som ett budskap om vänskap, förmedlas via ett utdrag från en av fl era fortbildningsträffar med pedagogerna. Han pratar om undervisning kontra lärande, om läs- och skrivinlärning och framhåller betydelsen av föräldrarnas delaktighet i verksamheten.
Avslutningsvis beskrivs projektet ”Meddelanden” utifrån personalens egen dokumentation i ord och bild. Här skildras bland annat hur treåringar och fem åringar med iver och lust lär sig läsa och skriva, genom egen motivation och genom samarbete i smågrupper.
D – som Robin Hoods pilbåge är en levande skildring av en pedagogisk verksamhet, som både inspirerar och ger riktlinjer för hur goda associationer och idéer kan omsättas i praktiken.

Om författarna
Anna Barsotti är barnomsorgsassistent och författare. Hon var en av pionjärerna för Reggio Emilia-pedagogikens intåg i Sverige – och en av initiativ tagarna till Reggio Emilia-institutet i Stockholm.
”När barnen föds är de genast omfl utna av en ocean av ord, av tecken.”
I kommunikationen syns egentligen barnets hela liv, människans hela liv. Orden är Loris Malaguzzis, eldsjälen och grundaren till den världsberömda barnomsorgen i Reggio Emilia.
I D – som Robin Hoods pilbåge skildras den pedagogiska fi losofi som genom syrar verksamheten på de kommunala daghemmen i Reggio Emilia. I fokus står ett kommunikationsprojekt ”Meddelanden”, resultatet av en serie fortbild nings träffar om kommunikation med Loris Malaguzzi.

Läs mer
I bokens inledning tecknar Anna Barsotti en bakgrund till den kommunala verksamheten i Reggio Emilia. Hon ger en personlig tolkning och sammanfattning av den pedagogiska filosofin bakom, bl a med betoning på ateljéns, atelieristornas och dokumentationens betydelse. Texten innehåller också ett jäm förande resonemang om tema arbete i Sverige och projektarbete i Reggio Emilia.
Vea Vecchi, atelierista på daghemmet Diana, berättar i en intervju om hur arbetssättet förändrats sedan mitten av 1980-talet. Vidare resonerar hon omkring vuxenrollen, miljön som den tredje pedagogen och betydelsen av att arbeta i små grupper.
Loris Malaguzzis tankar om kommunikation, bland annat som ett budskap om vänskap, förmedlas via ett utdrag från en av fl era fortbildningsträffar med pedagogerna. Han pratar om undervisning kontra lärande, om läs- och skrivinlärning och framhåller betydelsen av föräldrarnas delaktighet i verksamheten.
Avslutningsvis beskrivs projektet ”Meddelanden” utifrån personalens egen dokumentation i ord och bild. Här skildras bland annat hur treåringar och fem åringar med iver och lust lär sig läsa och skriva, genom egen motivation och genom samarbete i smågrupper.
D – som Robin Hoods pilbåge är en levande skildring av en pedagogisk verksamhet, som både inspirerar och ger riktlinjer för hur goda associationer och idéer kan omsättas i praktiken.

Om författarna
Anna Barsotti är barnomsorgsassistent och författare. Hon var en av pionjärerna för Reggio Emilia-pedagogikens intåg i Sverige – och en av initiativ tagarna till Reggio Emilia-institutet i Stockholm.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789176563977
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 116 st
”När barnen föds är de genast omfl utna av en ocean av ord, av tecken.”
I kommunikationen syns egentligen barnets hela liv, människans hela liv. Orden är Loris Malaguzzis, eldsjälen och grundaren till den världsberömda barnomsorgen i Reggio Emilia.
I D – som Robin Hoods pilbåge skildras den pedagogiska fi losofi som genom syrar verksamheten på de kommunala daghemmen i Reggio Emilia. I fokus står ett kommunikationsprojekt ”Meddelanden”, resultatet av en serie fortbild nings träffar om kommunikation med Loris Malaguzzi.

Läs mer
I bokens inledning tecknar Anna Barsotti en bakgrund till den kommunala verksamheten i Reggio Emilia. Hon ger en personlig tolkning och sammanfattning av den pedagogiska filosofin bakom, bl a med betoning på ateljéns, atelieristornas och dokumentationens betydelse. Texten innehåller också ett jäm förande resonemang om tema arbete i Sverige och projektarbete i Reggio Emilia.
Vea Vecchi, atelierista på daghemmet Diana, berättar i en intervju om hur arbetssättet förändrats sedan mitten av 1980-talet. Vidare resonerar hon omkring vuxenrollen, miljön som den tredje pedagogen och betydelsen av att arbeta i små grupper.
Loris Malaguzzis tankar om kommunikation, bland annat som ett budskap om vänskap, förmedlas via ett utdrag från en av fl era fortbildningsträffar med pedagogerna. Han pratar om undervisning kontra lärande, om läs- och skrivinlärning och framhåller betydelsen av föräldrarnas delaktighet i verksamheten.
Avslutningsvis beskrivs projektet ”Meddelanden” utifrån personalens egen dokumentation i ord och bild. Här skildras bland annat hur treåringar och fem åringar med iver och lust lär sig läsa och skriva, genom egen motivation och genom samarbete i smågrupper.
D – som Robin Hoods pilbåge är en levande skildring av en pedagogisk verksamhet, som både inspirerar och ger riktlinjer för hur goda associationer och idéer kan omsättas i praktiken.

Om författarna
Anna Barsotti är barnomsorgsassistent och författare. Hon var en av pionjärerna för Reggio Emilia-pedagogikens intåg i Sverige – och en av initiativ tagarna till Reggio Emilia-institutet i Stockholm.
”När barnen föds är de genast omfl utna av en ocean av ord, av tecken.”
I kommunikationen syns egentligen barnets hela liv, människans hela liv. Orden är Loris Malaguzzis, eldsjälen och grundaren till den världsberömda barnomsorgen i Reggio Emilia.
I D – som Robin Hoods pilbåge skildras den pedagogiska fi losofi som genom syrar verksamheten på de kommunala daghemmen i Reggio Emilia. I fokus står ett kommunikationsprojekt ”Meddelanden”, resultatet av en serie fortbild nings träffar om kommunikation med Loris Malaguzzi.

Läs mer
I bokens inledning tecknar Anna Barsotti en bakgrund till den kommunala verksamheten i Reggio Emilia. Hon ger en personlig tolkning och sammanfattning av den pedagogiska filosofin bakom, bl a med betoning på ateljéns, atelieristornas och dokumentationens betydelse. Texten innehåller också ett jäm förande resonemang om tema arbete i Sverige och projektarbete i Reggio Emilia.
Vea Vecchi, atelierista på daghemmet Diana, berättar i en intervju om hur arbetssättet förändrats sedan mitten av 1980-talet. Vidare resonerar hon omkring vuxenrollen, miljön som den tredje pedagogen och betydelsen av att arbeta i små grupper.
Loris Malaguzzis tankar om kommunikation, bland annat som ett budskap om vänskap, förmedlas via ett utdrag från en av fl era fortbildningsträffar med pedagogerna. Han pratar om undervisning kontra lärande, om läs- och skrivinlärning och framhåller betydelsen av föräldrarnas delaktighet i verksamheten.
Avslutningsvis beskrivs projektet ”Meddelanden” utifrån personalens egen dokumentation i ord och bild. Här skildras bland annat hur treåringar och fem åringar med iver och lust lär sig läsa och skriva, genom egen motivation och genom samarbete i smågrupper.
D – som Robin Hoods pilbåge är en levande skildring av en pedagogisk verksamhet, som både inspirerar och ger riktlinjer för hur goda associationer och idéer kan omsättas i praktiken.

Om författarna
Anna Barsotti är barnomsorgsassistent och författare. Hon var en av pionjärerna för Reggio Emilia-pedagogikens intåg i Sverige – och en av initiativ tagarna till Reggio Emilia-institutet i Stockholm.
Begagnad bok
199 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
199 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar