Den svenska politiken : Strukturer, processer och resultat; Henry Bäck, Torbjörn Larsson, Gissur Erlingsson; 2011
5+ säljare

Den svenska politiken : Strukturer, processer och resultat Upplaga 3

av Henry Bäck, Torbjörn Larsson, Gissur Erlingsson
Det politiska systemet gör det möjligt att fatta gemensamma beslut och skrida till gemensam handling i samhället. Till skillnad från andra system för kollektivt handlande verkar politiken genom att använda makt. För att kunna fånga maktutövningen i ett politiskt system krävs analytiska instrument i form av samhällsvetenskaplig teori.Den svenska politiken ger en bred översikt över statsskicket och politiken. Med utgångspunkt i stats- och samhällsvetenskaplig forskning beskrivs och analyseras staten, EU, kommuner och landsting. Särskilt behandlas det politiska systemets inbyggda kontrollmekanismer och den politiska processen. Formandet av den offentliga politiken illustreras med några centrala politikområden i nutida svensk politik. Både det formella ramverket och ”hur det verkligen går till” beskrivs. För att begripa dagens svenska politik behöver vi kunna göra jämförelser i både tid och rum, och därför anläggs ett historiskt perspektiv och görs utblickar mot andra länder.Läs merI denna tredje upplaga av boken har den inrikespolitiska utvecklingen aktualiserats med valen 2006 och 2010 och vad som hänt i politiken i valens efterföljd. På den europeiska nivån har framför allt den institutionella utvecklingen efter godkännandet av Lissabonfördraget aktualiserats. Boken är avsedd för grundläggande utbildningar i statsvetenskap vid universitet och högskola, men kan med fördel användas även i andra ämnen och utbildningsformer.Med den tredje upplagan av Den svenska politiken följer ett eLabb. Här kan du tillämpa och testa dina kunskaper om svensk politik och EU, med hjälp av frågor på bokens innehåll. eLabbet till Den svenska politiken innehållet ca 80 instuderingsfrågor där du kan träna på viktiga ord, begrepp och fakta och få omedelbar feedback. eLabbet innehåller dessutom interaktiva kunskapstester med slumpade testfrågor där du kan repetera dina kunskaper, samt få läs- och länktips. Aktiveringskod följer med boken. Läs mer om eLabbet på www.liber.se/elabbet.Om författarnaHenry Bäck är professor emeritus i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Torbjörn Larsson är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Gissur Ó Erlingsson är fil. dr i statsvetenskap och forskarassistent vid Linköpings universitet. Författarna har lång erfarenhet av såväl forskning och undervisning som läroboksförfattande och har skrivit ett flertal böcker inom området. eLabbet är skrivet av Gissur Ó Erlingsson.
Det politiska systemet gör det möjligt att fatta gemensamma beslut och skrida till gemensam handling i samhället. Till skillnad från andra system för kollektivt handlande verkar politiken genom att använda makt. För att kunna fånga maktutövningen i ett politiskt system krävs analytiska instrument i form av samhällsvetenskaplig teori.Den svenska politiken ger en bred översikt över statsskicket och politiken. Med utgångspunkt i stats- och samhällsvetenskaplig forskning beskrivs och analyseras staten, EU, kommuner och landsting. Särskilt behandlas det politiska systemets inbyggda kontrollmekanismer och den politiska processen. Formandet av den offentliga politiken illustreras med några centrala politikområden i nutida svensk politik. Både det formella ramverket och ”hur det verkligen går till” beskrivs. För att begripa dagens svenska politik behöver vi kunna göra jämförelser i både tid och rum, och därför anläggs ett historiskt perspektiv och görs utblickar mot andra länder.Läs merI denna tredje upplaga av boken har den inrikespolitiska utvecklingen aktualiserats med valen 2006 och 2010 och vad som hänt i politiken i valens efterföljd. På den europeiska nivån har framför allt den institutionella utvecklingen efter godkännandet av Lissabonfördraget aktualiserats. Boken är avsedd för grundläggande utbildningar i statsvetenskap vid universitet och högskola, men kan med fördel användas även i andra ämnen och utbildningsformer.Med den tredje upplagan av Den svenska politiken följer ett eLabb. Här kan du tillämpa och testa dina kunskaper om svensk politik och EU, med hjälp av frågor på bokens innehåll. eLabbet till Den svenska politiken innehållet ca 80 instuderingsfrågor där du kan träna på viktiga ord, begrepp och fakta och få omedelbar feedback. eLabbet innehåller dessutom interaktiva kunskapstester med slumpade testfrågor där du kan repetera dina kunskaper, samt få läs- och länktips. Aktiveringskod följer med boken. Läs mer om eLabbet på www.liber.se/elabbet.Om författarnaHenry Bäck är professor emeritus i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Torbjörn Larsson är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Gissur Ó Erlingsson är fil. dr i statsvetenskap och forskarassistent vid Linköpings universitet. Författarna har lång erfarenhet av såväl forskning och undervisning som läroboksförfattande och har skrivit ett flertal böcker inom området. eLabbet är skrivet av Gissur Ó Erlingsson.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789147908592
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 381 st
Det politiska systemet gör det möjligt att fatta gemensamma beslut och skrida till gemensam handling i samhället. Till skillnad från andra system för kollektivt handlande verkar politiken genom att använda makt. För att kunna fånga maktutövningen i ett politiskt system krävs analytiska instrument i form av samhällsvetenskaplig teori.Den svenska politiken ger en bred översikt över statsskicket och politiken. Med utgångspunkt i stats- och samhällsvetenskaplig forskning beskrivs och analyseras staten, EU, kommuner och landsting. Särskilt behandlas det politiska systemets inbyggda kontrollmekanismer och den politiska processen. Formandet av den offentliga politiken illustreras med några centrala politikområden i nutida svensk politik. Både det formella ramverket och ”hur det verkligen går till” beskrivs. För att begripa dagens svenska politik behöver vi kunna göra jämförelser i både tid och rum, och därför anläggs ett historiskt perspektiv och görs utblickar mot andra länder.Läs merI denna tredje upplaga av boken har den inrikespolitiska utvecklingen aktualiserats med valen 2006 och 2010 och vad som hänt i politiken i valens efterföljd. På den europeiska nivån har framför allt den institutionella utvecklingen efter godkännandet av Lissabonfördraget aktualiserats. Boken är avsedd för grundläggande utbildningar i statsvetenskap vid universitet och högskola, men kan med fördel användas även i andra ämnen och utbildningsformer.Med den tredje upplagan av Den svenska politiken följer ett eLabb. Här kan du tillämpa och testa dina kunskaper om svensk politik och EU, med hjälp av frågor på bokens innehåll. eLabbet till Den svenska politiken innehållet ca 80 instuderingsfrågor där du kan träna på viktiga ord, begrepp och fakta och få omedelbar feedback. eLabbet innehåller dessutom interaktiva kunskapstester med slumpade testfrågor där du kan repetera dina kunskaper, samt få läs- och länktips. Aktiveringskod följer med boken. Läs mer om eLabbet på www.liber.se/elabbet.Om författarnaHenry Bäck är professor emeritus i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Torbjörn Larsson är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Gissur Ó Erlingsson är fil. dr i statsvetenskap och forskarassistent vid Linköpings universitet. Författarna har lång erfarenhet av såväl forskning och undervisning som läroboksförfattande och har skrivit ett flertal böcker inom området. eLabbet är skrivet av Gissur Ó Erlingsson.
Det politiska systemet gör det möjligt att fatta gemensamma beslut och skrida till gemensam handling i samhället. Till skillnad från andra system för kollektivt handlande verkar politiken genom att använda makt. För att kunna fånga maktutövningen i ett politiskt system krävs analytiska instrument i form av samhällsvetenskaplig teori.Den svenska politiken ger en bred översikt över statsskicket och politiken. Med utgångspunkt i stats- och samhällsvetenskaplig forskning beskrivs och analyseras staten, EU, kommuner och landsting. Särskilt behandlas det politiska systemets inbyggda kontrollmekanismer och den politiska processen. Formandet av den offentliga politiken illustreras med några centrala politikområden i nutida svensk politik. Både det formella ramverket och ”hur det verkligen går till” beskrivs. För att begripa dagens svenska politik behöver vi kunna göra jämförelser i både tid och rum, och därför anläggs ett historiskt perspektiv och görs utblickar mot andra länder.Läs merI denna tredje upplaga av boken har den inrikespolitiska utvecklingen aktualiserats med valen 2006 och 2010 och vad som hänt i politiken i valens efterföljd. På den europeiska nivån har framför allt den institutionella utvecklingen efter godkännandet av Lissabonfördraget aktualiserats. Boken är avsedd för grundläggande utbildningar i statsvetenskap vid universitet och högskola, men kan med fördel användas även i andra ämnen och utbildningsformer.Med den tredje upplagan av Den svenska politiken följer ett eLabb. Här kan du tillämpa och testa dina kunskaper om svensk politik och EU, med hjälp av frågor på bokens innehåll. eLabbet till Den svenska politiken innehållet ca 80 instuderingsfrågor där du kan träna på viktiga ord, begrepp och fakta och få omedelbar feedback. eLabbet innehåller dessutom interaktiva kunskapstester med slumpade testfrågor där du kan repetera dina kunskaper, samt få läs- och länktips. Aktiveringskod följer med boken. Läs mer om eLabbet på www.liber.se/elabbet.Om författarnaHenry Bäck är professor emeritus i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Torbjörn Larsson är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Gissur Ó Erlingsson är fil. dr i statsvetenskap och forskarassistent vid Linköpings universitet. Författarna har lång erfarenhet av såväl forskning och undervisning som läroboksförfattande och har skrivit ett flertal böcker inom området. eLabbet är skrivet av Gissur Ó Erlingsson.
Begagnad bok
175 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
175 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar