Den svenska politiken : struktur, processer och resultat ; Henry Bäck, Torbjörn Larsson, Gissur Ó Erlingsson; 2015
spara 47%
5+ säljare

Den svenska politiken : struktur, processer och resultat  Upplaga 4

av Henry Bäck, Torbjörn Larsson, Gissur Ó Erlingsson
Den svenska politiken ger en bred översikt över statsskicket och politiken. Med utgångspunkt i stats- och samhällsvetenskaplig forskning beskrivs och analyseras staten, EU, kommuner och landsting. Särskilt behandlas det politiska systemets inbyggda kontrollmekanismer och den politiska processen.Den svenska politiken ger en bred översikt över statsskicket och politiken. Med utgångspunkt i stats- och samhällsvetenskaplig forskning beskrivs och analyseras staten, EU, kommuner och landsting. Särskilt behandlas det politiska systemets inbyggda kontrollmekanismer och den politiska processen.Läs merFormandet av den offentliga politiken illustreras med några centrala politikområden i nutida svensk politik. Både det formella ramverket och "hur det verkligen går till" beskrivs. En central poäng som görs är denna: För att begripa dagens svenska politik behöver vi kunna göra jämförelser i både tid och rum – ur ett historiskt perspektiv och med utblickar mot andra länder.Den fjärde upplagan av boken är rejält uppdaterad och omarbetad med ny statistik och nya förändringar på den politiska arenan vad gäller både svensk politik och EU:s institutioner och regelverk. Här beskrivs också hur de svenska institutionerna är inflätade i ett EU-sammanhang.Efter hot om extraval – när Sverigedemokraterna beslutade att fälla regeringens budgetförslag – skapade regeringen och Alliansen en ny praxis kallad Decemberöverenskommelsen, som skulle göra det lättare för minoritetsregeringar att få igenom sin budget i riksdagen. Detta förlopp och andra aktuella politiska processer och händelser – tillsammans med beskrivningen av hela den politiska strukturen – gör Den svenska politiken till en högaktuell lärobok i svensk politik.Boken är avsedd för grundläggande utbildningar i statsvetenskap vid universitet och högskola, men kan med fördel användas även i andra ämnen och utbildningsformer.Om författarnaHenry Bäck är professor emeritus i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Gissur Ó Erlingsson är docent i statsvetenskap vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Torbjörn Larsson är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Författarna har lång erfarenhet av såväl forskning och undervisning som läroboksförfattande och har skrivit ett flertal böcker inom området."Denna utomordentligt välgjorda lärobok över det svenska statsskicket kommer här i sin fjärde upplaga. Nu med lite färre sidor men med viktiga uppdateringar, inte minst i sista kapitlet, "Ett land i förändring", där även de sista komplicerade vinklarna på regeringsbildningen liksom EU-medlemskapets betydelse för svenska regelverk och beslut, även i kommuner och i landsting, förklaras. Boken har en klar disposition. Statistik och analyser är uppdaterade. Kapitlen är väl sammanlänkade och rubrikerna vägledande på logiskt sätt. Författarna redogör för forskning runt de olika ämnesområdena och går in på politikens normativa frågor, och därmed också på kontrollsystemen. Språket är tillgängligt för alla som i olika utbildningar och nivåer studerar statskunskap och Sveriges styrelseskick. Men boken kan även rekommenderas för de som har fått medborgarnas förtroende i kommuner och riksdag. Den kan dessutom mycket väl användas som uppslagsbok." BTJ-häftet nr 18, 2015 Lektör Kaj Fölster
Den svenska politiken ger en bred översikt över statsskicket och politiken. Med utgångspunkt i stats- och samhällsvetenskaplig forskning beskrivs och analyseras staten, EU, kommuner och landsting. Särskilt behandlas det politiska systemets inbyggda kontrollmekanismer och den politiska processen.Den svenska politiken ger en bred översikt över statsskicket och politiken. Med utgångspunkt i stats- och samhällsvetenskaplig forskning beskrivs och analyseras staten, EU, kommuner och landsting. Särskilt behandlas det politiska systemets inbyggda kontrollmekanismer och den politiska processen.Läs merFormandet av den offentliga politiken illustreras med några centrala politikområden i nutida svensk politik. Både det formella ramverket och "hur det verkligen går till" beskrivs. En central poäng som görs är denna: För att begripa dagens svenska politik behöver vi kunna göra jämförelser i både tid och rum – ur ett historiskt perspektiv och med utblickar mot andra länder.Den fjärde upplagan av boken är rejält uppdaterad och omarbetad med ny statistik och nya förändringar på den politiska arenan vad gäller både svensk politik och EU:s institutioner och regelverk. Här beskrivs också hur de svenska institutionerna är inflätade i ett EU-sammanhang.Efter hot om extraval – när Sverigedemokraterna beslutade att fälla regeringens budgetförslag – skapade regeringen och Alliansen en ny praxis kallad Decemberöverenskommelsen, som skulle göra det lättare för minoritetsregeringar att få igenom sin budget i riksdagen. Detta förlopp och andra aktuella politiska processer och händelser – tillsammans med beskrivningen av hela den politiska strukturen – gör Den svenska politiken till en högaktuell lärobok i svensk politik.Boken är avsedd för grundläggande utbildningar i statsvetenskap vid universitet och högskola, men kan med fördel användas även i andra ämnen och utbildningsformer.Om författarnaHenry Bäck är professor emeritus i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Gissur Ó Erlingsson är docent i statsvetenskap vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Torbjörn Larsson är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Författarna har lång erfarenhet av såväl forskning och undervisning som läroboksförfattande och har skrivit ett flertal böcker inom området."Denna utomordentligt välgjorda lärobok över det svenska statsskicket kommer här i sin fjärde upplaga. Nu med lite färre sidor men med viktiga uppdateringar, inte minst i sista kapitlet, "Ett land i förändring", där även de sista komplicerade vinklarna på regeringsbildningen liksom EU-medlemskapets betydelse för svenska regelverk och beslut, även i kommuner och i landsting, förklaras. Boken har en klar disposition. Statistik och analyser är uppdaterade. Kapitlen är väl sammanlänkade och rubrikerna vägledande på logiskt sätt. Författarna redogör för forskning runt de olika ämnesområdena och går in på politikens normativa frågor, och därmed också på kontrollsystemen. Språket är tillgängligt för alla som i olika utbildningar och nivåer studerar statskunskap och Sveriges styrelseskick. Men boken kan även rekommenderas för de som har fått medborgarnas förtroende i kommuner och riksdag. Den kan dessutom mycket väl användas som uppslagsbok." BTJ-häftet nr 18, 2015 Lektör Kaj Fölster
Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 2015
ISBN: 9789147114993
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 344 st
Den svenska politiken ger en bred översikt över statsskicket och politiken. Med utgångspunkt i stats- och samhällsvetenskaplig forskning beskrivs och analyseras staten, EU, kommuner och landsting. Särskilt behandlas det politiska systemets inbyggda kontrollmekanismer och den politiska processen.Den svenska politiken ger en bred översikt över statsskicket och politiken. Med utgångspunkt i stats- och samhällsvetenskaplig forskning beskrivs och analyseras staten, EU, kommuner och landsting. Särskilt behandlas det politiska systemets inbyggda kontrollmekanismer och den politiska processen.Läs merFormandet av den offentliga politiken illustreras med några centrala politikområden i nutida svensk politik. Både det formella ramverket och "hur det verkligen går till" beskrivs. En central poäng som görs är denna: För att begripa dagens svenska politik behöver vi kunna göra jämförelser i både tid och rum – ur ett historiskt perspektiv och med utblickar mot andra länder.Den fjärde upplagan av boken är rejält uppdaterad och omarbetad med ny statistik och nya förändringar på den politiska arenan vad gäller både svensk politik och EU:s institutioner och regelverk. Här beskrivs också hur de svenska institutionerna är inflätade i ett EU-sammanhang.Efter hot om extraval – när Sverigedemokraterna beslutade att fälla regeringens budgetförslag – skapade regeringen och Alliansen en ny praxis kallad Decemberöverenskommelsen, som skulle göra det lättare för minoritetsregeringar att få igenom sin budget i riksdagen. Detta förlopp och andra aktuella politiska processer och händelser – tillsammans med beskrivningen av hela den politiska strukturen – gör Den svenska politiken till en högaktuell lärobok i svensk politik.Boken är avsedd för grundläggande utbildningar i statsvetenskap vid universitet och högskola, men kan med fördel användas även i andra ämnen och utbildningsformer.Om författarnaHenry Bäck är professor emeritus i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Gissur Ó Erlingsson är docent i statsvetenskap vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Torbjörn Larsson är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Författarna har lång erfarenhet av såväl forskning och undervisning som läroboksförfattande och har skrivit ett flertal böcker inom området."Denna utomordentligt välgjorda lärobok över det svenska statsskicket kommer här i sin fjärde upplaga. Nu med lite färre sidor men med viktiga uppdateringar, inte minst i sista kapitlet, "Ett land i förändring", där även de sista komplicerade vinklarna på regeringsbildningen liksom EU-medlemskapets betydelse för svenska regelverk och beslut, även i kommuner och i landsting, förklaras. Boken har en klar disposition. Statistik och analyser är uppdaterade. Kapitlen är väl sammanlänkade och rubrikerna vägledande på logiskt sätt. Författarna redogör för forskning runt de olika ämnesområdena och går in på politikens normativa frågor, och därmed också på kontrollsystemen. Språket är tillgängligt för alla som i olika utbildningar och nivåer studerar statskunskap och Sveriges styrelseskick. Men boken kan även rekommenderas för de som har fått medborgarnas förtroende i kommuner och riksdag. Den kan dessutom mycket väl användas som uppslagsbok." BTJ-häftet nr 18, 2015 Lektör Kaj Fölster
Den svenska politiken ger en bred översikt över statsskicket och politiken. Med utgångspunkt i stats- och samhällsvetenskaplig forskning beskrivs och analyseras staten, EU, kommuner och landsting. Särskilt behandlas det politiska systemets inbyggda kontrollmekanismer och den politiska processen.Den svenska politiken ger en bred översikt över statsskicket och politiken. Med utgångspunkt i stats- och samhällsvetenskaplig forskning beskrivs och analyseras staten, EU, kommuner och landsting. Särskilt behandlas det politiska systemets inbyggda kontrollmekanismer och den politiska processen.Läs merFormandet av den offentliga politiken illustreras med några centrala politikområden i nutida svensk politik. Både det formella ramverket och "hur det verkligen går till" beskrivs. En central poäng som görs är denna: För att begripa dagens svenska politik behöver vi kunna göra jämförelser i både tid och rum – ur ett historiskt perspektiv och med utblickar mot andra länder.Den fjärde upplagan av boken är rejält uppdaterad och omarbetad med ny statistik och nya förändringar på den politiska arenan vad gäller både svensk politik och EU:s institutioner och regelverk. Här beskrivs också hur de svenska institutionerna är inflätade i ett EU-sammanhang.Efter hot om extraval – när Sverigedemokraterna beslutade att fälla regeringens budgetförslag – skapade regeringen och Alliansen en ny praxis kallad Decemberöverenskommelsen, som skulle göra det lättare för minoritetsregeringar att få igenom sin budget i riksdagen. Detta förlopp och andra aktuella politiska processer och händelser – tillsammans med beskrivningen av hela den politiska strukturen – gör Den svenska politiken till en högaktuell lärobok i svensk politik.Boken är avsedd för grundläggande utbildningar i statsvetenskap vid universitet och högskola, men kan med fördel användas även i andra ämnen och utbildningsformer.Om författarnaHenry Bäck är professor emeritus i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Gissur Ó Erlingsson är docent i statsvetenskap vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Torbjörn Larsson är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Författarna har lång erfarenhet av såväl forskning och undervisning som läroboksförfattande och har skrivit ett flertal böcker inom området."Denna utomordentligt välgjorda lärobok över det svenska statsskicket kommer här i sin fjärde upplaga. Nu med lite färre sidor men med viktiga uppdateringar, inte minst i sista kapitlet, "Ett land i förändring", där även de sista komplicerade vinklarna på regeringsbildningen liksom EU-medlemskapets betydelse för svenska regelverk och beslut, även i kommuner och i landsting, förklaras. Boken har en klar disposition. Statistik och analyser är uppdaterade. Kapitlen är väl sammanlänkade och rubrikerna vägledande på logiskt sätt. Författarna redogör för forskning runt de olika ämnesområdena och går in på politikens normativa frågor, och därmed också på kontrollsystemen. Språket är tillgängligt för alla som i olika utbildningar och nivåer studerar statskunskap och Sveriges styrelseskick. Men boken kan även rekommenderas för de som har fått medborgarnas förtroende i kommuner och riksdag. Den kan dessutom mycket väl användas som uppslagsbok." BTJ-häftet nr 18, 2015 Lektör Kaj Fölster
Begagnad bok
329 kr611 krSpara 282 kr (47%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
329 kr611 krSpara 282 kr (47%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar