Didaktik - - perspektiv och problem; Kerstin Ekstig, Carl Anders Säfström, Per Olov Svedner, Karin Hjälmeskog, Tomas Englund, Erik Wallin, Karl-Georg Ahlström, Karin Allgulin Sjölin, Tor Hudner, Leif Östman, Anders Westlin, Börje Ekstig, Ulrika Tornberg; 2007

Didaktik - - perspektiv och problem Upplaga 1

av Kerstin Ekstig, Carl Anders Säfström, Per Olov Svedner, Karin Hjälmeskog, Tomas Englund
m.fl.
Didaktik betyder undervisningslära. Didaktiken belyser undervisningens och lärandets historia och aktuella förutsättningar genom att analysera innehållet i dessa aktiviteter. Med innehåll avses främst det kunskapsinnehåll som skola och universitet förmedlar, men också de föreställningar om människan och hennes relation till sig själv, till andra och till sin omvärld som följer av ett bestämt kunskapsinnehåll. Didaktiken som forskningsfält omfattar alltså inte bara skolan som institution. Den behandlar också kunskapens och lärandets värdemässiga förutsättningar och konsekvenser, i alla de sammanhang där pedagogiska och allmänt undervisande och fostrande aktiviteter äger rum.Denna bok innehåller ett antal historiska, teoretiska och praktiska perspektiv, samt problemområden och begrepp inom didaktiken, behandlade med kunskapssociologi, läroplansteori och pragmatism som inspirationskällor. Ambitionen är bl.a. att bidra till utvecklandet av ett yrkesspråk för läraren som är grundat i den specifika typ av erfarenhet som i ett av kapitlen kallas praktisk vetenskaplighet.Boken lämpar sig för alla som sysslar med undervisning i vid mening – i första hand lärarstuderande, yrkesverksamma lärare i skolan, universitetslärare – dvs. alla som har funderat över vad undervisning, lärande och fostran innebär i djupare mening, och som vill komma vidare på den vägen.
Didaktik betyder undervisningslära. Didaktiken belyser undervisningens och lärandets historia och aktuella förutsättningar genom att analysera innehållet i dessa aktiviteter. Med innehåll avses främst det kunskapsinnehåll som skola och universitet förmedlar, men också de föreställningar om människan och hennes relation till sig själv, till andra och till sin omvärld som följer av ett bestämt kunskapsinnehåll. Didaktiken som forskningsfält omfattar alltså inte bara skolan som institution. Den behandlar också kunskapens och lärandets värdemässiga förutsättningar och konsekvenser, i alla de sammanhang där pedagogiska och allmänt undervisande och fostrande aktiviteter äger rum.Denna bok innehåller ett antal historiska, teoretiska och praktiska perspektiv, samt problemområden och begrepp inom didaktiken, behandlade med kunskapssociologi, läroplansteori och pragmatism som inspirationskällor. Ambitionen är bl.a. att bidra till utvecklandet av ett yrkesspråk för läraren som är grundat i den specifika typ av erfarenhet som i ett av kapitlen kallas praktisk vetenskaplighet.Boken lämpar sig för alla som sysslar med undervisning i vid mening – i första hand lärarstuderande, yrkesverksamma lärare i skolan, universitetslärare – dvs. alla som har funderat över vad undervisning, lärande och fostran innebär i djupare mening, och som vill komma vidare på den vägen.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2007
ISBN: 9789144041858
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: E-bok
Språk: Svenska
Sidor: 172 st
Didaktik betyder undervisningslära. Didaktiken belyser undervisningens och lärandets historia och aktuella förutsättningar genom att analysera innehållet i dessa aktiviteter. Med innehåll avses främst det kunskapsinnehåll som skola och universitet förmedlar, men också de föreställningar om människan och hennes relation till sig själv, till andra och till sin omvärld som följer av ett bestämt kunskapsinnehåll. Didaktiken som forskningsfält omfattar alltså inte bara skolan som institution. Den behandlar också kunskapens och lärandets värdemässiga förutsättningar och konsekvenser, i alla de sammanhang där pedagogiska och allmänt undervisande och fostrande aktiviteter äger rum.Denna bok innehåller ett antal historiska, teoretiska och praktiska perspektiv, samt problemområden och begrepp inom didaktiken, behandlade med kunskapssociologi, läroplansteori och pragmatism som inspirationskällor. Ambitionen är bl.a. att bidra till utvecklandet av ett yrkesspråk för läraren som är grundat i den specifika typ av erfarenhet som i ett av kapitlen kallas praktisk vetenskaplighet.Boken lämpar sig för alla som sysslar med undervisning i vid mening – i första hand lärarstuderande, yrkesverksamma lärare i skolan, universitetslärare – dvs. alla som har funderat över vad undervisning, lärande och fostran innebär i djupare mening, och som vill komma vidare på den vägen.
Didaktik betyder undervisningslära. Didaktiken belyser undervisningens och lärandets historia och aktuella förutsättningar genom att analysera innehållet i dessa aktiviteter. Med innehåll avses främst det kunskapsinnehåll som skola och universitet förmedlar, men också de föreställningar om människan och hennes relation till sig själv, till andra och till sin omvärld som följer av ett bestämt kunskapsinnehåll. Didaktiken som forskningsfält omfattar alltså inte bara skolan som institution. Den behandlar också kunskapens och lärandets värdemässiga förutsättningar och konsekvenser, i alla de sammanhang där pedagogiska och allmänt undervisande och fostrande aktiviteter äger rum.Denna bok innehåller ett antal historiska, teoretiska och praktiska perspektiv, samt problemområden och begrepp inom didaktiken, behandlade med kunskapssociologi, läroplansteori och pragmatism som inspirationskällor. Ambitionen är bl.a. att bidra till utvecklandet av ett yrkesspråk för läraren som är grundat i den specifika typ av erfarenhet som i ett av kapitlen kallas praktisk vetenskaplighet.Boken lämpar sig för alla som sysslar med undervisning i vid mening – i första hand lärarstuderande, yrkesverksamma lärare i skolan, universitetslärare – dvs. alla som har funderat över vad undervisning, lärande och fostran innebär i djupare mening, och som vill komma vidare på den vägen.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)