Dövhet och hörselnedsättning : specialpedagogiska perspektiv; Carin Roos, Siv Fischbein; 2006

Dövhet och hörselnedsättning : specialpedagogiska perspektiv Upplaga 1

av Carin Roos, Siv Fischbein
Dövhet och hörselnedsättning handlar om interaktion, delaktighet och lärande för personer med hörselnedsättning eller dövhet, både barn och vuxna. Fokus ligger på hur man praktiskt kan hantera vardagen och författarna beskriver möjligheterna snarare än begränsningarna. Vidare presenteras olika perspektiv på funktionsnedsättning samt synsätt på förhållandet till individens roll och situation. Boken vänder sig till personer som i sin utbildning, forskning eller i sitt yrke kommer i kontakt med personer med hörselnedsättning eller dövhet.
Bokserien "Handikapp och samhälle" syftar till att tematiskt presentera aktuella social-vetenskapliga perspektiv på funktionshinder och handikapp för såväl universitets- och högskolestuderande som andra intresserade.
Redaktörer för serien är Ove Mallander och Magnus Tideman, universitetslektorer vid Högskolan i Malmö respektive Högskolan i Halmstad.
Dövhet och hörselnedsättning handlar om interaktion, delaktighet och lärande för personer med hörselnedsättning eller dövhet, både barn och vuxna. Fokus ligger på hur man praktiskt kan hantera vardagen och författarna beskriver möjligheterna snarare än begränsningarna. Vidare presenteras olika perspektiv på funktionsnedsättning samt synsätt på förhållandet till individens roll och situation. Boken vänder sig till personer som i sin utbildning, forskning eller i sitt yrke kommer i kontakt med personer med hörselnedsättning eller dövhet.
Bokserien "Handikapp och samhälle" syftar till att tematiskt presentera aktuella social-vetenskapliga perspektiv på funktionshinder och handikapp för såväl universitets- och högskolestuderande som andra intresserade.
Redaktörer för serien är Ove Mallander och Magnus Tideman, universitetslektorer vid Högskolan i Malmö respektive Högskolan i Halmstad.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789144047324
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 254 st
Dövhet och hörselnedsättning handlar om interaktion, delaktighet och lärande för personer med hörselnedsättning eller dövhet, både barn och vuxna. Fokus ligger på hur man praktiskt kan hantera vardagen och författarna beskriver möjligheterna snarare än begränsningarna. Vidare presenteras olika perspektiv på funktionsnedsättning samt synsätt på förhållandet till individens roll och situation. Boken vänder sig till personer som i sin utbildning, forskning eller i sitt yrke kommer i kontakt med personer med hörselnedsättning eller dövhet.
Bokserien "Handikapp och samhälle" syftar till att tematiskt presentera aktuella social-vetenskapliga perspektiv på funktionshinder och handikapp för såväl universitets- och högskolestuderande som andra intresserade.
Redaktörer för serien är Ove Mallander och Magnus Tideman, universitetslektorer vid Högskolan i Malmö respektive Högskolan i Halmstad.
Dövhet och hörselnedsättning handlar om interaktion, delaktighet och lärande för personer med hörselnedsättning eller dövhet, både barn och vuxna. Fokus ligger på hur man praktiskt kan hantera vardagen och författarna beskriver möjligheterna snarare än begränsningarna. Vidare presenteras olika perspektiv på funktionsnedsättning samt synsätt på förhållandet till individens roll och situation. Boken vänder sig till personer som i sin utbildning, forskning eller i sitt yrke kommer i kontakt med personer med hörselnedsättning eller dövhet.
Bokserien "Handikapp och samhälle" syftar till att tematiskt presentera aktuella social-vetenskapliga perspektiv på funktionshinder och handikapp för såväl universitets- och högskolestuderande som andra intresserade.
Redaktörer för serien är Ove Mallander och Magnus Tideman, universitetslektorer vid Högskolan i Malmö respektive Högskolan i Halmstad.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)