Drama i tre avsitt; Gunnar Brandell; 1996

Drama i tre avsitt

av Gunnar Brandell
Dramatik är en av de äldsta konstnärliga uttrycksformerna. Men också dramats teori har en gammal historia. Medan den allmänna litteraturteorin tog form i alexandrinsk och romersk tid så tillkom redan på 300-talet Aristoteles Poetik, som mest handlar om dramat och fortfarande i våra dagar har kvar sin aktualitet.Drama i tre avsnitt är en koncentrerad framställning av problem och förhållanden inom dramateorin. Den inleds med en beskrivning av dramateorier från Aristoteles till Bertolt Brecht. I det andra avsnittet försöker författaren att urskilja elementen i ett drama och pröva en svensk terminologi på området. Boken avslutas med en analys av Strindbergs Fadren, där en del av de distinktioner som tidigare gjorts i boken blir tillämpade, samtidigt som dramat placeras på sin plats i dramatikens historia.Drama i tre avsnitt är avsedd för dramatikstuderande vid universitet och skolor, men vänder sig också till teater- och litteraturintresserade personer över huvud taget. Gunnar Brandell var professor i litteraturhistoria och bland annat känd som expert på Strindberg. Fram till 1970 ledde han avdelningen för dramaforskning vid Uppsala Universitet.
Dramatik är en av de äldsta konstnärliga uttrycksformerna. Men också dramats teori har en gammal historia. Medan den allmänna litteraturteorin tog form i alexandrinsk och romersk tid så tillkom redan på 300-talet Aristoteles Poetik, som mest handlar om dramat och fortfarande i våra dagar har kvar sin aktualitet.Drama i tre avsnitt är en koncentrerad framställning av problem och förhållanden inom dramateorin. Den inleds med en beskrivning av dramateorier från Aristoteles till Bertolt Brecht. I det andra avsnittet försöker författaren att urskilja elementen i ett drama och pröva en svensk terminologi på området. Boken avslutas med en analys av Strindbergs Fadren, där en del av de distinktioner som tidigare gjorts i boken blir tillämpade, samtidigt som dramat placeras på sin plats i dramatikens historia.Drama i tre avsnitt är avsedd för dramatikstuderande vid universitet och skolor, men vänder sig också till teater- och litteraturintresserade personer över huvud taget. Gunnar Brandell var professor i litteraturhistoria och bland annat känd som expert på Strindberg. Fram till 1970 ledde han avdelningen för dramaforskning vid Uppsala Universitet.
Utgiven: 1996
ISBN: 9789146168829
Förlag: Wahlström & Widstrand
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 198 st
Dramatik är en av de äldsta konstnärliga uttrycksformerna. Men också dramats teori har en gammal historia. Medan den allmänna litteraturteorin tog form i alexandrinsk och romersk tid så tillkom redan på 300-talet Aristoteles Poetik, som mest handlar om dramat och fortfarande i våra dagar har kvar sin aktualitet.Drama i tre avsnitt är en koncentrerad framställning av problem och förhållanden inom dramateorin. Den inleds med en beskrivning av dramateorier från Aristoteles till Bertolt Brecht. I det andra avsnittet försöker författaren att urskilja elementen i ett drama och pröva en svensk terminologi på området. Boken avslutas med en analys av Strindbergs Fadren, där en del av de distinktioner som tidigare gjorts i boken blir tillämpade, samtidigt som dramat placeras på sin plats i dramatikens historia.Drama i tre avsnitt är avsedd för dramatikstuderande vid universitet och skolor, men vänder sig också till teater- och litteraturintresserade personer över huvud taget. Gunnar Brandell var professor i litteraturhistoria och bland annat känd som expert på Strindberg. Fram till 1970 ledde han avdelningen för dramaforskning vid Uppsala Universitet.
Dramatik är en av de äldsta konstnärliga uttrycksformerna. Men också dramats teori har en gammal historia. Medan den allmänna litteraturteorin tog form i alexandrinsk och romersk tid så tillkom redan på 300-talet Aristoteles Poetik, som mest handlar om dramat och fortfarande i våra dagar har kvar sin aktualitet.Drama i tre avsnitt är en koncentrerad framställning av problem och förhållanden inom dramateorin. Den inleds med en beskrivning av dramateorier från Aristoteles till Bertolt Brecht. I det andra avsnittet försöker författaren att urskilja elementen i ett drama och pröva en svensk terminologi på området. Boken avslutas med en analys av Strindbergs Fadren, där en del av de distinktioner som tidigare gjorts i boken blir tillämpade, samtidigt som dramat placeras på sin plats i dramatikens historia.Drama i tre avsnitt är avsedd för dramatikstuderande vid universitet och skolor, men vänder sig också till teater- och litteraturintresserade personer över huvud taget. Gunnar Brandell var professor i litteraturhistoria och bland annat känd som expert på Strindberg. Fram till 1970 ledde han avdelningen för dramaforskning vid Uppsala Universitet.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)