E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok; Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Rolf Jansson, Jöran Enqvist; 2016
spara 65%
5+ säljare

E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok Upplaga 1

av Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Rolf Jansson, Jöran Enqvist
E3000 Företagsekonomi upplaga 2 innehåller ett gediget "smörgåsbord", och är på det sättet ett flexibelt läromedel för dig som lärare. Genom förklarande texter, många och tydliga exempel och reportage från företagsvärlden paketerat på ett tilltalade och pedagogiskt sätt så hoppas vi att läromedlet ska engagera dina elever och att de ska utvecklas.
E3000 Företagsekonomi är en serie främst avsedd för gymnasieskolans kurser Företagsekonomi 1 och 2, men kan med fördel användas i andra utbildningssammanhang och för självstudier.

Läs mer
Pedagogiska tankar
E3000 Företagsekonomi är ett heltäckande läromedel med en tydlig koppling till ämnesplanen och det centrala innehållet. Läromedlet är flexibelt på det sättet att det finns ett brett urval av uppgifter, både uppgifter som lämpar sig att göra individuellt och större projektuppgifter.
Faktaboken innehåller många aktuella exempel och reportage, och centrala begrepp är markerade och förklaras i marginalen. Övningsbokens uppgifter är märkta efter förmåga och bedömd svårighetsgrad, detta för att både du som lärare lättare ska kunna göra ett urval av lämpliga uppgifter men också för att dina elever ska veta vilken förmåga som uppgiften tränar.
Som komplement till de tryckta produkterna kommer HT-2022 ett digitalt övningsmaterial. Detta är en utveckling av den tidigare webbappen, och tanken är att dina elever dels ska repetera teorin, öva på centrala begrepp men även öva på grundläggande kalkylering och kontering. Det digitala övningsmaterialet ska med andra ord ses som ett komplement, och ett sätt för eleverna att befästa sina kunskaper.
Dessutom ingår en utbildningslicens till Vismas ekonomiprogram då tanken är att programmet ska användas till flera uppgifter i bokföringsblocken.

Seriens komponenter
- Faktabok
- Övningsbok
- Kommentarer och lösningar
- Nedladdningsbar lärarhandledning (uppdaterat för upplaga 2)
- Digitalt övningsmaterial (som komplement till de tryckta produkterna)

Upplägg
E3000 Företagsekonomi 1 består av 23 kapitel fördelade på 6 block, och tanken är att eleverna arbetar med blocken i den ordningen som de presenteras. E3000 Företagsekonomi 2 består av 22 kapitel fördelade på 7 block. I den andra upplagan har repetitionskapitlet som rör budgetering i E3000 Företagsekonomi 2 ersatts av ett helt nytt kapitel, som på en djupare nivå behandlar budgetering och ekonomistyrning.

Innehåll
I den andra upplagan har både E3000 Företagsekonomi 1 och 2 uppdaterats och bearbetats. I E3000 Företagsekonomi 1 behandlas exempelvis kalkylprogram betydligt mer utförligt än i den första upplagan och i E3000 Företagsekonomi 2 har kapitlet om budgetering till stor del skrivits om och utvecklats. Vi berör ekonomistyrningen på ett djupare plan och redogör exempelvis för målstyrning och KPI. I både E3000 Företagsekonomi 1 och 2 så har dessutom blocket om marknadsföring uppdaterats, både vad gäller uppgifter men även teoretiskt innehåll.

Om författarna
Jan-Olof Andersson är en erfaren läromedelsförfattare som verkat både som utbildare och konsult. Jan-Olof har bland annat skrivit M3000 Marknadsföring för Liber och även läromedel inom både juridik och redovisning.
Cege Ekström har ett långt förflutet, både som lärare inom yrkeshögskolan, som läromedelsförfattare och som konsult. Cege har skrivit flera läromedel inom ekonomi, juridik, entreprenörskap och redovisning.
Rolf Jansson är tidigare vd och koncernchef för management- och kommunikationskonsultbolaget Cordovan Group. Rolf har även skrivit M3000 Marknadsföring.
E3000 Företagsekonomi upplaga 2 innehåller ett gediget "smörgåsbord", och är på det sättet ett flexibelt läromedel för dig som lärare. Genom förklarande texter, många och tydliga exempel och reportage från företagsvärlden paketerat på ett tilltalade och pedagogiskt sätt så hoppas vi att läromedlet ska engagera dina elever och att de ska utvecklas.
E3000 Företagsekonomi är en serie främst avsedd för gymnasieskolans kurser Företagsekonomi 1 och 2, men kan med fördel användas i andra utbildningssammanhang och för självstudier.

Läs mer
Pedagogiska tankar
E3000 Företagsekonomi är ett heltäckande läromedel med en tydlig koppling till ämnesplanen och det centrala innehållet. Läromedlet är flexibelt på det sättet att det finns ett brett urval av uppgifter, både uppgifter som lämpar sig att göra individuellt och större projektuppgifter.
Faktaboken innehåller många aktuella exempel och reportage, och centrala begrepp är markerade och förklaras i marginalen. Övningsbokens uppgifter är märkta efter förmåga och bedömd svårighetsgrad, detta för att både du som lärare lättare ska kunna göra ett urval av lämpliga uppgifter men också för att dina elever ska veta vilken förmåga som uppgiften tränar.
Som komplement till de tryckta produkterna kommer HT-2022 ett digitalt övningsmaterial. Detta är en utveckling av den tidigare webbappen, och tanken är att dina elever dels ska repetera teorin, öva på centrala begrepp men även öva på grundläggande kalkylering och kontering. Det digitala övningsmaterialet ska med andra ord ses som ett komplement, och ett sätt för eleverna att befästa sina kunskaper.
Dessutom ingår en utbildningslicens till Vismas ekonomiprogram då tanken är att programmet ska användas till flera uppgifter i bokföringsblocken.

Seriens komponenter
- Faktabok
- Övningsbok
- Kommentarer och lösningar
- Nedladdningsbar lärarhandledning (uppdaterat för upplaga 2)
- Digitalt övningsmaterial (som komplement till de tryckta produkterna)

Upplägg
E3000 Företagsekonomi 1 består av 23 kapitel fördelade på 6 block, och tanken är att eleverna arbetar med blocken i den ordningen som de presenteras. E3000 Företagsekonomi 2 består av 22 kapitel fördelade på 7 block. I den andra upplagan har repetitionskapitlet som rör budgetering i E3000 Företagsekonomi 2 ersatts av ett helt nytt kapitel, som på en djupare nivå behandlar budgetering och ekonomistyrning.

Innehåll
I den andra upplagan har både E3000 Företagsekonomi 1 och 2 uppdaterats och bearbetats. I E3000 Företagsekonomi 1 behandlas exempelvis kalkylprogram betydligt mer utförligt än i den första upplagan och i E3000 Företagsekonomi 2 har kapitlet om budgetering till stor del skrivits om och utvecklats. Vi berör ekonomistyrningen på ett djupare plan och redogör exempelvis för målstyrning och KPI. I både E3000 Företagsekonomi 1 och 2 så har dessutom blocket om marknadsföring uppdaterats, både vad gäller uppgifter men även teoretiskt innehåll.

Om författarna
Jan-Olof Andersson är en erfaren läromedelsförfattare som verkat både som utbildare och konsult. Jan-Olof har bland annat skrivit M3000 Marknadsföring för Liber och även läromedel inom både juridik och redovisning.
Cege Ekström har ett långt förflutet, både som lärare inom yrkeshögskolan, som läromedelsförfattare och som konsult. Cege har skrivit flera läromedel inom ekonomi, juridik, entreprenörskap och redovisning.
Rolf Jansson är tidigare vd och koncernchef för management- och kommunikationskonsultbolaget Cordovan Group. Rolf har även skrivit M3000 Marknadsföring.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2016
ISBN: 9789147117086
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 336 st
2 upplagor
Upplaga 2 (2022)
från 419 kr
Upplaga 1 (2016)
från 189 kr
E3000 Företagsekonomi upplaga 2 innehåller ett gediget "smörgåsbord", och är på det sättet ett flexibelt läromedel för dig som lärare. Genom förklarande texter, många och tydliga exempel och reportage från företagsvärlden paketerat på ett tilltalade och pedagogiskt sätt så hoppas vi att läromedlet ska engagera dina elever och att de ska utvecklas.
E3000 Företagsekonomi är en serie främst avsedd för gymnasieskolans kurser Företagsekonomi 1 och 2, men kan med fördel användas i andra utbildningssammanhang och för självstudier.

Läs mer
Pedagogiska tankar
E3000 Företagsekonomi är ett heltäckande läromedel med en tydlig koppling till ämnesplanen och det centrala innehållet. Läromedlet är flexibelt på det sättet att det finns ett brett urval av uppgifter, både uppgifter som lämpar sig att göra individuellt och större projektuppgifter.
Faktaboken innehåller många aktuella exempel och reportage, och centrala begrepp är markerade och förklaras i marginalen. Övningsbokens uppgifter är märkta efter förmåga och bedömd svårighetsgrad, detta för att både du som lärare lättare ska kunna göra ett urval av lämpliga uppgifter men också för att dina elever ska veta vilken förmåga som uppgiften tränar.
Som komplement till de tryckta produkterna kommer HT-2022 ett digitalt övningsmaterial. Detta är en utveckling av den tidigare webbappen, och tanken är att dina elever dels ska repetera teorin, öva på centrala begrepp men även öva på grundläggande kalkylering och kontering. Det digitala övningsmaterialet ska med andra ord ses som ett komplement, och ett sätt för eleverna att befästa sina kunskaper.
Dessutom ingår en utbildningslicens till Vismas ekonomiprogram då tanken är att programmet ska användas till flera uppgifter i bokföringsblocken.

Seriens komponenter
- Faktabok
- Övningsbok
- Kommentarer och lösningar
- Nedladdningsbar lärarhandledning (uppdaterat för upplaga 2)
- Digitalt övningsmaterial (som komplement till de tryckta produkterna)

Upplägg
E3000 Företagsekonomi 1 består av 23 kapitel fördelade på 6 block, och tanken är att eleverna arbetar med blocken i den ordningen som de presenteras. E3000 Företagsekonomi 2 består av 22 kapitel fördelade på 7 block. I den andra upplagan har repetitionskapitlet som rör budgetering i E3000 Företagsekonomi 2 ersatts av ett helt nytt kapitel, som på en djupare nivå behandlar budgetering och ekonomistyrning.

Innehåll
I den andra upplagan har både E3000 Företagsekonomi 1 och 2 uppdaterats och bearbetats. I E3000 Företagsekonomi 1 behandlas exempelvis kalkylprogram betydligt mer utförligt än i den första upplagan och i E3000 Företagsekonomi 2 har kapitlet om budgetering till stor del skrivits om och utvecklats. Vi berör ekonomistyrningen på ett djupare plan och redogör exempelvis för målstyrning och KPI. I både E3000 Företagsekonomi 1 och 2 så har dessutom blocket om marknadsföring uppdaterats, både vad gäller uppgifter men även teoretiskt innehåll.

Om författarna
Jan-Olof Andersson är en erfaren läromedelsförfattare som verkat både som utbildare och konsult. Jan-Olof har bland annat skrivit M3000 Marknadsföring för Liber och även läromedel inom både juridik och redovisning.
Cege Ekström har ett långt förflutet, både som lärare inom yrkeshögskolan, som läromedelsförfattare och som konsult. Cege har skrivit flera läromedel inom ekonomi, juridik, entreprenörskap och redovisning.
Rolf Jansson är tidigare vd och koncernchef för management- och kommunikationskonsultbolaget Cordovan Group. Rolf har även skrivit M3000 Marknadsföring.
E3000 Företagsekonomi upplaga 2 innehåller ett gediget "smörgåsbord", och är på det sättet ett flexibelt läromedel för dig som lärare. Genom förklarande texter, många och tydliga exempel och reportage från företagsvärlden paketerat på ett tilltalade och pedagogiskt sätt så hoppas vi att läromedlet ska engagera dina elever och att de ska utvecklas.
E3000 Företagsekonomi är en serie främst avsedd för gymnasieskolans kurser Företagsekonomi 1 och 2, men kan med fördel användas i andra utbildningssammanhang och för självstudier.

Läs mer
Pedagogiska tankar
E3000 Företagsekonomi är ett heltäckande läromedel med en tydlig koppling till ämnesplanen och det centrala innehållet. Läromedlet är flexibelt på det sättet att det finns ett brett urval av uppgifter, både uppgifter som lämpar sig att göra individuellt och större projektuppgifter.
Faktaboken innehåller många aktuella exempel och reportage, och centrala begrepp är markerade och förklaras i marginalen. Övningsbokens uppgifter är märkta efter förmåga och bedömd svårighetsgrad, detta för att både du som lärare lättare ska kunna göra ett urval av lämpliga uppgifter men också för att dina elever ska veta vilken förmåga som uppgiften tränar.
Som komplement till de tryckta produkterna kommer HT-2022 ett digitalt övningsmaterial. Detta är en utveckling av den tidigare webbappen, och tanken är att dina elever dels ska repetera teorin, öva på centrala begrepp men även öva på grundläggande kalkylering och kontering. Det digitala övningsmaterialet ska med andra ord ses som ett komplement, och ett sätt för eleverna att befästa sina kunskaper.
Dessutom ingår en utbildningslicens till Vismas ekonomiprogram då tanken är att programmet ska användas till flera uppgifter i bokföringsblocken.

Seriens komponenter
- Faktabok
- Övningsbok
- Kommentarer och lösningar
- Nedladdningsbar lärarhandledning (uppdaterat för upplaga 2)
- Digitalt övningsmaterial (som komplement till de tryckta produkterna)

Upplägg
E3000 Företagsekonomi 1 består av 23 kapitel fördelade på 6 block, och tanken är att eleverna arbetar med blocken i den ordningen som de presenteras. E3000 Företagsekonomi 2 består av 22 kapitel fördelade på 7 block. I den andra upplagan har repetitionskapitlet som rör budgetering i E3000 Företagsekonomi 2 ersatts av ett helt nytt kapitel, som på en djupare nivå behandlar budgetering och ekonomistyrning.

Innehåll
I den andra upplagan har både E3000 Företagsekonomi 1 och 2 uppdaterats och bearbetats. I E3000 Företagsekonomi 1 behandlas exempelvis kalkylprogram betydligt mer utförligt än i den första upplagan och i E3000 Företagsekonomi 2 har kapitlet om budgetering till stor del skrivits om och utvecklats. Vi berör ekonomistyrningen på ett djupare plan och redogör exempelvis för målstyrning och KPI. I både E3000 Företagsekonomi 1 och 2 så har dessutom blocket om marknadsföring uppdaterats, både vad gäller uppgifter men även teoretiskt innehåll.

Om författarna
Jan-Olof Andersson är en erfaren läromedelsförfattare som verkat både som utbildare och konsult. Jan-Olof har bland annat skrivit M3000 Marknadsföring för Liber och även läromedel inom både juridik och redovisning.
Cege Ekström har ett långt förflutet, både som lärare inom yrkeshögskolan, som läromedelsförfattare och som konsult. Cege har skrivit flera läromedel inom ekonomi, juridik, entreprenörskap och redovisning.
Rolf Jansson är tidigare vd och koncernchef för management- och kommunikationskonsultbolaget Cordovan Group. Rolf har även skrivit M3000 Marknadsföring.
Begagnad bok
189 kr529 krSpara 340 kr (65%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
189 kr529 krSpara 340 kr (65%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar