Stress : gen, individ, samhälle; Bengt Arnetz, Rolf Ekman; 2013
spara 62%
5+ säljare

Stress : gen, individ, samhälle Upplaga 3

av Bengt Arnetz, Rolf Ekman
Boken Stress har under ett decennium etablerat sig som den ledande kursboken om stress. Idag är det ingen som ifrågasätter att stress är en av våra största folkhälso- och nationalekonomiska utmaningar. De senaste 20 årens hjärnforskning har gett ovärderlig kunskap om hjärnans plasticitet, om hur miljön formar vår hjärnhälsa.

Vi är nu på väg in i en ny epok, där forskningen övertygande har visat hur viktigt det är att värna om den mentala hälsan, det mentala kapitalet – individens möjlighet att utveckla lärande, kreativ förmåga och social kompetens och att hantera den negativa stressens inverkan. Det nya och unika är vår kunskap om hur stress påverkar och kan hanteras hos individen och i samhället.

Boken belyser stress ur många olika infallsvinklar och hur människan påverkas kroppsligt, psykiskt och socialt. Helt nytt i denna upplaga är beskrivningen av hur miljö och gener samverkar och styr vårt biologiska maskineri, dvs. epigenetik. Boken Stress har under ett decennium etablerat sig som den ledande kursboken om stress.

Idag är det ingen som ifrågasätter att stress är en av våra största folkhälso- och nationalekonomiska utmaningar. De senaste 20 årens hjärnforskning har gett ovärderlig kunskap om hjärnans plasticitet, om hur miljön formar vår hjärnhälsa.

Stora grupper av människor riskerar idag att drabbas av social jetlag – att leva i ett tomrum där de är fysiskt uppkopplade men inte socialt, emotionellt och intellektuellt upplever ett sammanhang.

Nytt i denna upplaga är beskrivningen av strategier för att motverka detta och för att öka vår egen och arbetslivets motståndskraft mot stress. Här presenteras både beprövade och helt nya metoder för en effektiv stressbehandling på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Om författarna
Bokens författare är ledande svenska och internationella stressforskare som bidrar med sina betydande kunskaper, och hälften av kapitlen är nyskrivna. Huvudredaktörer är även denna tredje gång professor Bengt B. Arnetz och professor Rolf Ekman. Båda är internationellt verksamma, med lika mycket engagemang i vetenskapen som i samhällsdebatten om stress, hälsa och prestation.

Sagt om boken
”Det är en heltäckande kunskap om stress som presenteras av ett flertal specialister i denna tredje upplaga. […] I boken belyses stress ur flera perspektiv allt från molekylär mikronivå till ett globalt samhällsperspektiv. Bokens fakta spänner över många vetenskapliga discipliner som ger en helhetssyn av stressens mekanismer och hälsoeffekter. Hälften av kapitlen i denna upplaga är nya. […] Avsnitten som handlar om behandling av stressrelaterad ohälsa på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå är utökade. En utmärkt kursbok på högskolenivå.” BTJ häfte 13119256. Lektör Margareta Fridstjerna.
Boken Stress har under ett decennium etablerat sig som den ledande kursboken om stress. Idag är det ingen som ifrågasätter att stress är en av våra största folkhälso- och nationalekonomiska utmaningar. De senaste 20 årens hjärnforskning har gett ovärderlig kunskap om hjärnans plasticitet, om hur miljön formar vår hjärnhälsa.

Vi är nu på väg in i en ny epok, där forskningen övertygande har visat hur viktigt det är att värna om den mentala hälsan, det mentala kapitalet – individens möjlighet att utveckla lärande, kreativ förmåga och social kompetens och att hantera den negativa stressens inverkan. Det nya och unika är vår kunskap om hur stress påverkar och kan hanteras hos individen och i samhället.

Boken belyser stress ur många olika infallsvinklar och hur människan påverkas kroppsligt, psykiskt och socialt. Helt nytt i denna upplaga är beskrivningen av hur miljö och gener samverkar och styr vårt biologiska maskineri, dvs. epigenetik. Boken Stress har under ett decennium etablerat sig som den ledande kursboken om stress.

Idag är det ingen som ifrågasätter att stress är en av våra största folkhälso- och nationalekonomiska utmaningar. De senaste 20 årens hjärnforskning har gett ovärderlig kunskap om hjärnans plasticitet, om hur miljön formar vår hjärnhälsa.

Stora grupper av människor riskerar idag att drabbas av social jetlag – att leva i ett tomrum där de är fysiskt uppkopplade men inte socialt, emotionellt och intellektuellt upplever ett sammanhang.

Nytt i denna upplaga är beskrivningen av strategier för att motverka detta och för att öka vår egen och arbetslivets motståndskraft mot stress. Här presenteras både beprövade och helt nya metoder för en effektiv stressbehandling på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Om författarna
Bokens författare är ledande svenska och internationella stressforskare som bidrar med sina betydande kunskaper, och hälften av kapitlen är nyskrivna. Huvudredaktörer är även denna tredje gång professor Bengt B. Arnetz och professor Rolf Ekman. Båda är internationellt verksamma, med lika mycket engagemang i vetenskapen som i samhällsdebatten om stress, hälsa och prestation.

Sagt om boken
”Det är en heltäckande kunskap om stress som presenteras av ett flertal specialister i denna tredje upplaga. […] I boken belyses stress ur flera perspektiv allt från molekylär mikronivå till ett globalt samhällsperspektiv. Bokens fakta spänner över många vetenskapliga discipliner som ger en helhetssyn av stressens mekanismer och hälsoeffekter. Hälften av kapitlen i denna upplaga är nya. […] Avsnitten som handlar om behandling av stressrelaterad ohälsa på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå är utökade. En utmärkt kursbok på högskolenivå.” BTJ häfte 13119256. Lektör Margareta Fridstjerna.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789147105410
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 343 st
Boken Stress har under ett decennium etablerat sig som den ledande kursboken om stress. Idag är det ingen som ifrågasätter att stress är en av våra största folkhälso- och nationalekonomiska utmaningar. De senaste 20 årens hjärnforskning har gett ovärderlig kunskap om hjärnans plasticitet, om hur miljön formar vår hjärnhälsa.

Vi är nu på väg in i en ny epok, där forskningen övertygande har visat hur viktigt det är att värna om den mentala hälsan, det mentala kapitalet – individens möjlighet att utveckla lärande, kreativ förmåga och social kompetens och att hantera den negativa stressens inverkan. Det nya och unika är vår kunskap om hur stress påverkar och kan hanteras hos individen och i samhället.

Boken belyser stress ur många olika infallsvinklar och hur människan påverkas kroppsligt, psykiskt och socialt. Helt nytt i denna upplaga är beskrivningen av hur miljö och gener samverkar och styr vårt biologiska maskineri, dvs. epigenetik. Boken Stress har under ett decennium etablerat sig som den ledande kursboken om stress.

Idag är det ingen som ifrågasätter att stress är en av våra största folkhälso- och nationalekonomiska utmaningar. De senaste 20 årens hjärnforskning har gett ovärderlig kunskap om hjärnans plasticitet, om hur miljön formar vår hjärnhälsa.

Stora grupper av människor riskerar idag att drabbas av social jetlag – att leva i ett tomrum där de är fysiskt uppkopplade men inte socialt, emotionellt och intellektuellt upplever ett sammanhang.

Nytt i denna upplaga är beskrivningen av strategier för att motverka detta och för att öka vår egen och arbetslivets motståndskraft mot stress. Här presenteras både beprövade och helt nya metoder för en effektiv stressbehandling på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Om författarna
Bokens författare är ledande svenska och internationella stressforskare som bidrar med sina betydande kunskaper, och hälften av kapitlen är nyskrivna. Huvudredaktörer är även denna tredje gång professor Bengt B. Arnetz och professor Rolf Ekman. Båda är internationellt verksamma, med lika mycket engagemang i vetenskapen som i samhällsdebatten om stress, hälsa och prestation.

Sagt om boken
”Det är en heltäckande kunskap om stress som presenteras av ett flertal specialister i denna tredje upplaga. […] I boken belyses stress ur flera perspektiv allt från molekylär mikronivå till ett globalt samhällsperspektiv. Bokens fakta spänner över många vetenskapliga discipliner som ger en helhetssyn av stressens mekanismer och hälsoeffekter. Hälften av kapitlen i denna upplaga är nya. […] Avsnitten som handlar om behandling av stressrelaterad ohälsa på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå är utökade. En utmärkt kursbok på högskolenivå.” BTJ häfte 13119256. Lektör Margareta Fridstjerna.
Boken Stress har under ett decennium etablerat sig som den ledande kursboken om stress. Idag är det ingen som ifrågasätter att stress är en av våra största folkhälso- och nationalekonomiska utmaningar. De senaste 20 årens hjärnforskning har gett ovärderlig kunskap om hjärnans plasticitet, om hur miljön formar vår hjärnhälsa.

Vi är nu på väg in i en ny epok, där forskningen övertygande har visat hur viktigt det är att värna om den mentala hälsan, det mentala kapitalet – individens möjlighet att utveckla lärande, kreativ förmåga och social kompetens och att hantera den negativa stressens inverkan. Det nya och unika är vår kunskap om hur stress påverkar och kan hanteras hos individen och i samhället.

Boken belyser stress ur många olika infallsvinklar och hur människan påverkas kroppsligt, psykiskt och socialt. Helt nytt i denna upplaga är beskrivningen av hur miljö och gener samverkar och styr vårt biologiska maskineri, dvs. epigenetik. Boken Stress har under ett decennium etablerat sig som den ledande kursboken om stress.

Idag är det ingen som ifrågasätter att stress är en av våra största folkhälso- och nationalekonomiska utmaningar. De senaste 20 årens hjärnforskning har gett ovärderlig kunskap om hjärnans plasticitet, om hur miljön formar vår hjärnhälsa.

Stora grupper av människor riskerar idag att drabbas av social jetlag – att leva i ett tomrum där de är fysiskt uppkopplade men inte socialt, emotionellt och intellektuellt upplever ett sammanhang.

Nytt i denna upplaga är beskrivningen av strategier för att motverka detta och för att öka vår egen och arbetslivets motståndskraft mot stress. Här presenteras både beprövade och helt nya metoder för en effektiv stressbehandling på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Om författarna
Bokens författare är ledande svenska och internationella stressforskare som bidrar med sina betydande kunskaper, och hälften av kapitlen är nyskrivna. Huvudredaktörer är även denna tredje gång professor Bengt B. Arnetz och professor Rolf Ekman. Båda är internationellt verksamma, med lika mycket engagemang i vetenskapen som i samhällsdebatten om stress, hälsa och prestation.

Sagt om boken
”Det är en heltäckande kunskap om stress som presenteras av ett flertal specialister i denna tredje upplaga. […] I boken belyses stress ur flera perspektiv allt från molekylär mikronivå till ett globalt samhällsperspektiv. Bokens fakta spänner över många vetenskapliga discipliner som ger en helhetssyn av stressens mekanismer och hälsoeffekter. Hälften av kapitlen i denna upplaga är nya. […] Avsnitten som handlar om behandling av stressrelaterad ohälsa på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå är utökade. En utmärkt kursbok på högskolenivå.” BTJ häfte 13119256. Lektör Margareta Fridstjerna.
Begagnad bok
275 kr713 krSpara 438 kr (62%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
275 kr713 krSpara 438 kr (62%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar