Ekonomisk familjerätt; Folke Grauers; 2006
3 säljare

Ekonomisk familjerätt Upplaga 6

av Folke Grauers
Med Ekonomisk familjerätt förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t ex faderskap, vårdnad och adoption) berörs kortfattat. Regler om gåva hör inte tradionellt till familjerätten men gåvoavtalet har störst betydelse mellan anhöriga; boken innehåller därför ett avsnitt om gåva. Författaren förklarar på ett klart och lättbegripligt sätt de ofta komplicerade reglerna. Han ger exempel på avtal och andra rättshandlingar (t ex äktenskapsförord, testamenten och skifteshandlingar) och tydliggör med uppställningar och sifferexempel. I denna sjätte upplaga har en rad lagändringar beaktats. Arvs- och gåvoskatten har avskaffats, vilket har en mycket stor indirekt inverkan på familjerättsliga avtal; detta har lett till omfattande omarbetningar. Vidare behandlas den nya sambolagen från 2003 liksom de nya reglerna om försäkringar. Även ny rättspraxis har beaktats. Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor och praktiskt verksamma jurister men även till den intresserade lekmannen.
Med Ekonomisk familjerätt förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t ex faderskap, vårdnad och adoption) berörs kortfattat. Regler om gåva hör inte tradionellt till familjerätten men gåvoavtalet har störst betydelse mellan anhöriga; boken innehåller därför ett avsnitt om gåva. Författaren förklarar på ett klart och lättbegripligt sätt de ofta komplicerade reglerna. Han ger exempel på avtal och andra rättshandlingar (t ex äktenskapsförord, testamenten och skifteshandlingar) och tydliggör med uppställningar och sifferexempel. I denna sjätte upplaga har en rad lagändringar beaktats. Arvs- och gåvoskatten har avskaffats, vilket har en mycket stor indirekt inverkan på familjerättsliga avtal; detta har lett till omfattande omarbetningar. Vidare behandlas den nya sambolagen från 2003 liksom de nya reglerna om försäkringar. Även ny rättspraxis har beaktats. Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor och praktiskt verksamma jurister men även till den intresserade lekmannen.
Upplaga: 6e upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789176102527
Förlag: Thomson Fakta
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 280 st
Med Ekonomisk familjerätt förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t ex faderskap, vårdnad och adoption) berörs kortfattat. Regler om gåva hör inte tradionellt till familjerätten men gåvoavtalet har störst betydelse mellan anhöriga; boken innehåller därför ett avsnitt om gåva. Författaren förklarar på ett klart och lättbegripligt sätt de ofta komplicerade reglerna. Han ger exempel på avtal och andra rättshandlingar (t ex äktenskapsförord, testamenten och skifteshandlingar) och tydliggör med uppställningar och sifferexempel. I denna sjätte upplaga har en rad lagändringar beaktats. Arvs- och gåvoskatten har avskaffats, vilket har en mycket stor indirekt inverkan på familjerättsliga avtal; detta har lett till omfattande omarbetningar. Vidare behandlas den nya sambolagen från 2003 liksom de nya reglerna om försäkringar. Även ny rättspraxis har beaktats. Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor och praktiskt verksamma jurister men även till den intresserade lekmannen.
Med Ekonomisk familjerätt förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t ex faderskap, vårdnad och adoption) berörs kortfattat. Regler om gåva hör inte tradionellt till familjerätten men gåvoavtalet har störst betydelse mellan anhöriga; boken innehåller därför ett avsnitt om gåva. Författaren förklarar på ett klart och lättbegripligt sätt de ofta komplicerade reglerna. Han ger exempel på avtal och andra rättshandlingar (t ex äktenskapsförord, testamenten och skifteshandlingar) och tydliggör med uppställningar och sifferexempel. I denna sjätte upplaga har en rad lagändringar beaktats. Arvs- och gåvoskatten har avskaffats, vilket har en mycket stor indirekt inverkan på familjerättsliga avtal; detta har lett till omfattande omarbetningar. Vidare behandlas den nya sambolagen från 2003 liksom de nya reglerna om försäkringar. Även ny rättspraxis har beaktats. Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor och praktiskt verksamma jurister men även till den intresserade lekmannen.
Begagnad bok
120 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
120 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar