Elkraftteknik; Paul Håkansson, Tord Martinsen; 2012
5+ säljare

Elkraftteknik Upplaga 1

av Paul Håkansson, Tord Martinsen
Läromedlet Elkraftteknik är efterföljaren till boken Elektromekanik. Läromedlet blir ett av momenten för att erhålla en s.k. Begränsad behörighet, BB1. Det andra momentet är att läsa kursen Praktisk ellära, ELPRAO, 100p.

Läs mer
Kursens syfte är att ge eleven:
- Förmåga att utföra elarbeten med en bra installationsteknik.
- Färdigheter i att använda ritningar, scheman, instruktioner, standarder och föreskrifter.
- Förmåga att välja och använda olika verktyg, instrument, material och övrig utrustning som används inom elområdet.
- Kunskaper om miljökrav och bestämmelser inom elområdet.
- Färdigheter i att avhjälpa fel och underhålla elanläggningar.
- Förmåga att arbeta säkert, arbetsmiljömässigt, ergonomiskt och estetiskt.
- Förmåga att dokumentera sitt arbete.
För att på ett bra sätt tillgodogöra dig boken Elkraftteknik så rekommenderas en grundkunskap om elsystemets uppbyggnad och funktion. Den informationen når du genom kursen "Praktisk ellära".
För den som eftersträvar en BB1-behörighet ger denna bok de kunskaper som krävs för att BB1-installationerna utförs på ett säkert sätt för såväl montör, omgivning och brukare av anläggningen.
Fler än El- och energiprogrammet läser kursen
Bokens innehåll styrs mot industrin eftersom det är Automationsinriktningens sista Elektroteknikkurs. Det är mycket kunskap eleven ska ha med sig ut i arbetslivet. Eftersom man också i t.ex. VVS- och fastighetsprogrammet ska läsa denna kurs innehåller boken praktikfall som visar hur dessa yrkesgrupper kan nyttja sin eventuella framtida BB1-behörighet.

Kapitelinnehåll
Kap 1. Krav kring elarbeten
Kap 2. Elinstallationsarbete och dess utförande
Kap 3. Elmateriel
Kap 4. Det svenska elsäkerhetssystemet
Kap 5. Manövrering av en-, två- och trefasbelastningar
Kap 6. Motorer
Kap 7. Installationsritningar, scheman och märkning
Kap 8. Dimensionering och skydd
Kap 9. Startalternativ för motorer
Kap 10. Kopplingsutrustning - skåpsbyggnad
Kap 11. Felsökning, service och underhåll
Kap 12. Elkvalitet
Kap 13. Lär dig hitta i "Starkströmspaketet"

Praktiska övningar
Övningarna består av elinstallationsarbeten av olika slag som ger eleven en god grund för att sedan utveckla sina färdigheter i övriga kurser eller under sin praktikperiod för utfärdandet av behörigheten.
Bygget av ett apparatskåp innebär att eleven utför de mekaniska momenten kring ett skåpsbygge för en kontaktormanövrerad fram- och backomkopplare i kursen Elektromekanik. Motorer och startalternativ är kunskaper elever får i kursen Elkraftteknik. De elektriska momenten fortsätter därför i kursen Elkraftteknik. Naturligtvis kan man utföra hela apparatskåpsbygget i Elkrafttekniken och då istället utgå från en färdig montageplåt.
Läromedlet Elkraftteknik är efterföljaren till boken Elektromekanik. Läromedlet blir ett av momenten för att erhålla en s.k. Begränsad behörighet, BB1. Det andra momentet är att läsa kursen Praktisk ellära, ELPRAO, 100p.

Läs mer
Kursens syfte är att ge eleven:
- Förmåga att utföra elarbeten med en bra installationsteknik.
- Färdigheter i att använda ritningar, scheman, instruktioner, standarder och föreskrifter.
- Förmåga att välja och använda olika verktyg, instrument, material och övrig utrustning som används inom elområdet.
- Kunskaper om miljökrav och bestämmelser inom elområdet.
- Färdigheter i att avhjälpa fel och underhålla elanläggningar.
- Förmåga att arbeta säkert, arbetsmiljömässigt, ergonomiskt och estetiskt.
- Förmåga att dokumentera sitt arbete.
För att på ett bra sätt tillgodogöra dig boken Elkraftteknik så rekommenderas en grundkunskap om elsystemets uppbyggnad och funktion. Den informationen når du genom kursen "Praktisk ellära".
För den som eftersträvar en BB1-behörighet ger denna bok de kunskaper som krävs för att BB1-installationerna utförs på ett säkert sätt för såväl montör, omgivning och brukare av anläggningen.
Fler än El- och energiprogrammet läser kursen
Bokens innehåll styrs mot industrin eftersom det är Automationsinriktningens sista Elektroteknikkurs. Det är mycket kunskap eleven ska ha med sig ut i arbetslivet. Eftersom man också i t.ex. VVS- och fastighetsprogrammet ska läsa denna kurs innehåller boken praktikfall som visar hur dessa yrkesgrupper kan nyttja sin eventuella framtida BB1-behörighet.

Kapitelinnehåll
Kap 1. Krav kring elarbeten
Kap 2. Elinstallationsarbete och dess utförande
Kap 3. Elmateriel
Kap 4. Det svenska elsäkerhetssystemet
Kap 5. Manövrering av en-, två- och trefasbelastningar
Kap 6. Motorer
Kap 7. Installationsritningar, scheman och märkning
Kap 8. Dimensionering och skydd
Kap 9. Startalternativ för motorer
Kap 10. Kopplingsutrustning - skåpsbyggnad
Kap 11. Felsökning, service och underhåll
Kap 12. Elkvalitet
Kap 13. Lär dig hitta i "Starkströmspaketet"

Praktiska övningar
Övningarna består av elinstallationsarbeten av olika slag som ger eleven en god grund för att sedan utveckla sina färdigheter i övriga kurser eller under sin praktikperiod för utfärdandet av behörigheten.
Bygget av ett apparatskåp innebär att eleven utför de mekaniska momenten kring ett skåpsbygge för en kontaktormanövrerad fram- och backomkopplare i kursen Elektromekanik. Motorer och startalternativ är kunskaper elever får i kursen Elkraftteknik. De elektriska momenten fortsätter därför i kursen Elkraftteknik. Naturligtvis kan man utföra hela apparatskåpsbygget i Elkrafttekniken och då istället utgå från en färdig montageplåt.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2012
ISBN: 9789147106974
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 192 st
Läromedlet Elkraftteknik är efterföljaren till boken Elektromekanik. Läromedlet blir ett av momenten för att erhålla en s.k. Begränsad behörighet, BB1. Det andra momentet är att läsa kursen Praktisk ellära, ELPRAO, 100p.

Läs mer
Kursens syfte är att ge eleven:
- Förmåga att utföra elarbeten med en bra installationsteknik.
- Färdigheter i att använda ritningar, scheman, instruktioner, standarder och föreskrifter.
- Förmåga att välja och använda olika verktyg, instrument, material och övrig utrustning som används inom elområdet.
- Kunskaper om miljökrav och bestämmelser inom elområdet.
- Färdigheter i att avhjälpa fel och underhålla elanläggningar.
- Förmåga att arbeta säkert, arbetsmiljömässigt, ergonomiskt och estetiskt.
- Förmåga att dokumentera sitt arbete.
För att på ett bra sätt tillgodogöra dig boken Elkraftteknik så rekommenderas en grundkunskap om elsystemets uppbyggnad och funktion. Den informationen når du genom kursen "Praktisk ellära".
För den som eftersträvar en BB1-behörighet ger denna bok de kunskaper som krävs för att BB1-installationerna utförs på ett säkert sätt för såväl montör, omgivning och brukare av anläggningen.
Fler än El- och energiprogrammet läser kursen
Bokens innehåll styrs mot industrin eftersom det är Automationsinriktningens sista Elektroteknikkurs. Det är mycket kunskap eleven ska ha med sig ut i arbetslivet. Eftersom man också i t.ex. VVS- och fastighetsprogrammet ska läsa denna kurs innehåller boken praktikfall som visar hur dessa yrkesgrupper kan nyttja sin eventuella framtida BB1-behörighet.

Kapitelinnehåll
Kap 1. Krav kring elarbeten
Kap 2. Elinstallationsarbete och dess utförande
Kap 3. Elmateriel
Kap 4. Det svenska elsäkerhetssystemet
Kap 5. Manövrering av en-, två- och trefasbelastningar
Kap 6. Motorer
Kap 7. Installationsritningar, scheman och märkning
Kap 8. Dimensionering och skydd
Kap 9. Startalternativ för motorer
Kap 10. Kopplingsutrustning - skåpsbyggnad
Kap 11. Felsökning, service och underhåll
Kap 12. Elkvalitet
Kap 13. Lär dig hitta i "Starkströmspaketet"

Praktiska övningar
Övningarna består av elinstallationsarbeten av olika slag som ger eleven en god grund för att sedan utveckla sina färdigheter i övriga kurser eller under sin praktikperiod för utfärdandet av behörigheten.
Bygget av ett apparatskåp innebär att eleven utför de mekaniska momenten kring ett skåpsbygge för en kontaktormanövrerad fram- och backomkopplare i kursen Elektromekanik. Motorer och startalternativ är kunskaper elever får i kursen Elkraftteknik. De elektriska momenten fortsätter därför i kursen Elkraftteknik. Naturligtvis kan man utföra hela apparatskåpsbygget i Elkrafttekniken och då istället utgå från en färdig montageplåt.
Läromedlet Elkraftteknik är efterföljaren till boken Elektromekanik. Läromedlet blir ett av momenten för att erhålla en s.k. Begränsad behörighet, BB1. Det andra momentet är att läsa kursen Praktisk ellära, ELPRAO, 100p.

Läs mer
Kursens syfte är att ge eleven:
- Förmåga att utföra elarbeten med en bra installationsteknik.
- Färdigheter i att använda ritningar, scheman, instruktioner, standarder och föreskrifter.
- Förmåga att välja och använda olika verktyg, instrument, material och övrig utrustning som används inom elområdet.
- Kunskaper om miljökrav och bestämmelser inom elområdet.
- Färdigheter i att avhjälpa fel och underhålla elanläggningar.
- Förmåga att arbeta säkert, arbetsmiljömässigt, ergonomiskt och estetiskt.
- Förmåga att dokumentera sitt arbete.
För att på ett bra sätt tillgodogöra dig boken Elkraftteknik så rekommenderas en grundkunskap om elsystemets uppbyggnad och funktion. Den informationen når du genom kursen "Praktisk ellära".
För den som eftersträvar en BB1-behörighet ger denna bok de kunskaper som krävs för att BB1-installationerna utförs på ett säkert sätt för såväl montör, omgivning och brukare av anläggningen.
Fler än El- och energiprogrammet läser kursen
Bokens innehåll styrs mot industrin eftersom det är Automationsinriktningens sista Elektroteknikkurs. Det är mycket kunskap eleven ska ha med sig ut i arbetslivet. Eftersom man också i t.ex. VVS- och fastighetsprogrammet ska läsa denna kurs innehåller boken praktikfall som visar hur dessa yrkesgrupper kan nyttja sin eventuella framtida BB1-behörighet.

Kapitelinnehåll
Kap 1. Krav kring elarbeten
Kap 2. Elinstallationsarbete och dess utförande
Kap 3. Elmateriel
Kap 4. Det svenska elsäkerhetssystemet
Kap 5. Manövrering av en-, två- och trefasbelastningar
Kap 6. Motorer
Kap 7. Installationsritningar, scheman och märkning
Kap 8. Dimensionering och skydd
Kap 9. Startalternativ för motorer
Kap 10. Kopplingsutrustning - skåpsbyggnad
Kap 11. Felsökning, service och underhåll
Kap 12. Elkvalitet
Kap 13. Lär dig hitta i "Starkströmspaketet"

Praktiska övningar
Övningarna består av elinstallationsarbeten av olika slag som ger eleven en god grund för att sedan utveckla sina färdigheter i övriga kurser eller under sin praktikperiod för utfärdandet av behörigheten.
Bygget av ett apparatskåp innebär att eleven utför de mekaniska momenten kring ett skåpsbygge för en kontaktormanövrerad fram- och backomkopplare i kursen Elektromekanik. Motorer och startalternativ är kunskaper elever får i kursen Elkraftteknik. De elektriska momenten fortsätter därför i kursen Elkraftteknik. Naturligtvis kan man utföra hela apparatskåpsbygget i Elkrafttekniken och då istället utgå från en färdig montageplåt.
Begagnad bok
359 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
359 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar