Enkäten i praktiken; Göran Ejlertsson; 1995
2 säljare

Enkäten i praktiken Upplaga 1

av Göran Ejlertsson
Enkätundersökningar genomförs i allt större utsträckning inom allt fler områden. Många moment i undersökningen skall fungera för att användbara resultat skall erhållas. Boken inleds med en detaljerad redovisning av hur man lägger upp sin enkätundersökning. Syfte, problemformulering, urvalsmetoder och bortfall gås igenom liksom en rad praktiska frågor som man brukar ställas inför som undersökare. Ett omfattande avsnitt redogör för hur frågor och svarsalternativ konstrueras. Där ges många illustrativa exempel på såväl bra som dåliga frågor. Exemplen är hämtade från olika områden. Dessutom beskrivs ingående viktiga begrepp som pilotstudie, följebrev, skalor, layout, undersökningskvalitet, datorbearbetning etc. Avslutningsvis finns ett kapitel som behandlar metoder att redovisa resultat med hjälp av tabeller och diagram. Här ges även en introduktion till hur man analyserar sina data.Boken är tänkt att kunna användas i undervisningen vid universitet och högskola, såväl på grund- som forskarutbildningsnivå. (Studentlitteratur)
Enkätundersökningar genomförs i allt större utsträckning inom allt fler områden. Många moment i undersökningen skall fungera för att användbara resultat skall erhållas. Boken inleds med en detaljerad redovisning av hur man lägger upp sin enkätundersökning. Syfte, problemformulering, urvalsmetoder och bortfall gås igenom liksom en rad praktiska frågor som man brukar ställas inför som undersökare. Ett omfattande avsnitt redogör för hur frågor och svarsalternativ konstrueras. Där ges många illustrativa exempel på såväl bra som dåliga frågor. Exemplen är hämtade från olika områden. Dessutom beskrivs ingående viktiga begrepp som pilotstudie, följebrev, skalor, layout, undersökningskvalitet, datorbearbetning etc. Avslutningsvis finns ett kapitel som behandlar metoder att redovisa resultat med hjälp av tabeller och diagram. Här ges även en introduktion till hur man analyserar sina data.Boken är tänkt att kunna användas i undervisningen vid universitet och högskola, såväl på grund- som forskarutbildningsnivå. (Studentlitteratur)
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1995
ISBN: 9789144000527
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 134 st
Enkätundersökningar genomförs i allt större utsträckning inom allt fler områden. Många moment i undersökningen skall fungera för att användbara resultat skall erhållas. Boken inleds med en detaljerad redovisning av hur man lägger upp sin enkätundersökning. Syfte, problemformulering, urvalsmetoder och bortfall gås igenom liksom en rad praktiska frågor som man brukar ställas inför som undersökare. Ett omfattande avsnitt redogör för hur frågor och svarsalternativ konstrueras. Där ges många illustrativa exempel på såväl bra som dåliga frågor. Exemplen är hämtade från olika områden. Dessutom beskrivs ingående viktiga begrepp som pilotstudie, följebrev, skalor, layout, undersökningskvalitet, datorbearbetning etc. Avslutningsvis finns ett kapitel som behandlar metoder att redovisa resultat med hjälp av tabeller och diagram. Här ges även en introduktion till hur man analyserar sina data.Boken är tänkt att kunna användas i undervisningen vid universitet och högskola, såväl på grund- som forskarutbildningsnivå. (Studentlitteratur)
Enkätundersökningar genomförs i allt större utsträckning inom allt fler områden. Många moment i undersökningen skall fungera för att användbara resultat skall erhållas. Boken inleds med en detaljerad redovisning av hur man lägger upp sin enkätundersökning. Syfte, problemformulering, urvalsmetoder och bortfall gås igenom liksom en rad praktiska frågor som man brukar ställas inför som undersökare. Ett omfattande avsnitt redogör för hur frågor och svarsalternativ konstrueras. Där ges många illustrativa exempel på såväl bra som dåliga frågor. Exemplen är hämtade från olika områden. Dessutom beskrivs ingående viktiga begrepp som pilotstudie, följebrev, skalor, layout, undersökningskvalitet, datorbearbetning etc. Avslutningsvis finns ett kapitel som behandlar metoder att redovisa resultat med hjälp av tabeller och diagram. Här ges även en introduktion till hur man analyserar sina data.Boken är tänkt att kunna användas i undervisningen vid universitet och högskola, såväl på grund- som forskarutbildningsnivå. (Studentlitteratur)
Begagnad bok
105 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
105 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar