Epos A; Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie Ohlander; 2008
5+ säljare

Epos A Upplaga 2

av Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie Ohlander
Epos kännetecknas av en flödigt berättande historia som gör det lätt att förstå sammanhangen. Böckerna är rikt illustrerade med tidslinjer, foton, teckningar och kartor. Läromedlet gör det möjligt att variera undervisningen. Epos 1a1, Epos 1b och den klassiska Epos presenterar historien kronologiskt. Epos Tema och Epos B och C är tematiska. Dessutom finns en Lärarhandledning.

Läs mer
Epos 1a1
Epos 1a1 ger en översikt av historien från äldsta tid till 2010-talet. Tyngdpunkten ligger på 1800- och 1900-talet med särskild vikt lagd på den senare historien efter andra världskriget fram till idag. Det är en berättande historia som förmedlar de stora sammanhangen och de genomgripande förändringarna. Texten är inte belastad med för många namn, händelser och årtal. Däremot finns en mängd inskjutna exempel i form av "rutor" och bilder med fördjupande bildtexter som kryddar läsningen.
Vissa sidor i boken är av annan karaktär. Här utreds epokbegreppen och historiebruk samt historiemedvetande - något som lyfts fram i den nya ämnesplanen. Det finns gott om historiska källor genom vilka eleverna kan öva tolkning och källkritisk förmåga med hjälp av uppgifter av olika svårighetsgrad.
Epos 1a1 är indelad i fyra avsnitt
Det första avsnittet behandlar den äldsta historien fram till franska revolutionen. Här betonas integrationen mellan olika civilisationer. Syftet är att visa hur olika kulturer runt om i världen steg för steg växte ihop i ett nätverk.
Det andra avsnittet omfattar "det långa 1800-talet" och är mer centrerad på Europa med franska revolutionen, den industriella revolutionen, imperialismen och utvecklingen fram till första världskriget.
Det tredje avsnittet är världskrigens tid, med diktaturernas frammarsch kontra de länder som förblev eller blev demokratier.
Det fjärde och sista avsnittet handlar om tiden efter 1945: kalla kriget, de svenska rekordåren, Afrikas frigörelse, det europeiska samarbetet, ungdomsprotesterna 1968, den nya livsstilen med det framväxande miljömedvetandet och det homogena Sveriges förvandling till ett mångkulturellt samhälle.
Epos 1b
I Epos 1b koncentreras framställningen till tiden från och med franska revolutionen med särskild tonvikt på 1900-talet och tiden fram till idag. Men det finns även ett kortare avsnitt om förhistorien och antiken.
Epos 1b - Historiemetodiska avsnitt
Det som gör Epos 1b till ett nytt och annorlunda läromedel, är de historiemetodiska avsnitten. Här finns grundläggande, förklarande beskrivningar av källkritik, historiesyn, historiebruk och epoker. Men framförallt: praktiska uppgifter som utgår från konkreta källor i texter och bilder. Här får eleverna öva sig i att förstå innehållet eller innebörden i texten eller bilden, jämföra och dra slutsatser. Allt för att ge eleverna en första uppfattning om och förståelse för vad historiskt arbete kan innebära. Källorna är noggrant utvalda för att vara lättillgängliga.
Epos 1b - Kvinnorna träder fram
Kvinnorna har i Epos 1b fått en mer framträdande roll. Boken ger flera exempel på kvinnors insatser genom historien.
Epos 1b - Jämförande bilder
I Epos 1b är illustreringen viktig. På många ställen står bilder från dåtid mot bilder från idag för att visa att mycket i historien går igen, och att inget egentligen är nytt under solen. Detta för att ge eleverna konkreta tillämpningar på historiska samband mellan igår och idag.
Epos 1b är en vidareutveckling av Epos A.
Epos
Epos är en fyllig bok som passar utmärkt för historieämnet på gymnasiet och vuxenutbildningen. Boken beskriver världens och Nordens historia kronologiskt från förhistorien till dagsläget. Tyngdpunkten ligger på västvärldens historia där även medeltiden och den tidigmoderna perioden får stort utrymme. Bärande teman är makt - resursfördelning, vardagslivets och kvinnornas historia, samt stabilitet - förändring: alltså både de mer långsamt föränd
Epos kännetecknas av en flödigt berättande historia som gör det lätt att förstå sammanhangen. Böckerna är rikt illustrerade med tidslinjer, foton, teckningar och kartor. Läromedlet gör det möjligt att variera undervisningen. Epos 1a1, Epos 1b och den klassiska Epos presenterar historien kronologiskt. Epos Tema och Epos B och C är tematiska. Dessutom finns en Lärarhandledning.

Läs mer
Epos 1a1
Epos 1a1 ger en översikt av historien från äldsta tid till 2010-talet. Tyngdpunkten ligger på 1800- och 1900-talet med särskild vikt lagd på den senare historien efter andra världskriget fram till idag. Det är en berättande historia som förmedlar de stora sammanhangen och de genomgripande förändringarna. Texten är inte belastad med för många namn, händelser och årtal. Däremot finns en mängd inskjutna exempel i form av "rutor" och bilder med fördjupande bildtexter som kryddar läsningen.
Vissa sidor i boken är av annan karaktär. Här utreds epokbegreppen och historiebruk samt historiemedvetande - något som lyfts fram i den nya ämnesplanen. Det finns gott om historiska källor genom vilka eleverna kan öva tolkning och källkritisk förmåga med hjälp av uppgifter av olika svårighetsgrad.
Epos 1a1 är indelad i fyra avsnitt
Det första avsnittet behandlar den äldsta historien fram till franska revolutionen. Här betonas integrationen mellan olika civilisationer. Syftet är att visa hur olika kulturer runt om i världen steg för steg växte ihop i ett nätverk.
Det andra avsnittet omfattar "det långa 1800-talet" och är mer centrerad på Europa med franska revolutionen, den industriella revolutionen, imperialismen och utvecklingen fram till första världskriget.
Det tredje avsnittet är världskrigens tid, med diktaturernas frammarsch kontra de länder som förblev eller blev demokratier.
Det fjärde och sista avsnittet handlar om tiden efter 1945: kalla kriget, de svenska rekordåren, Afrikas frigörelse, det europeiska samarbetet, ungdomsprotesterna 1968, den nya livsstilen med det framväxande miljömedvetandet och det homogena Sveriges förvandling till ett mångkulturellt samhälle.
Epos 1b
I Epos 1b koncentreras framställningen till tiden från och med franska revolutionen med särskild tonvikt på 1900-talet och tiden fram till idag. Men det finns även ett kortare avsnitt om förhistorien och antiken.
Epos 1b - Historiemetodiska avsnitt
Det som gör Epos 1b till ett nytt och annorlunda läromedel, är de historiemetodiska avsnitten. Här finns grundläggande, förklarande beskrivningar av källkritik, historiesyn, historiebruk och epoker. Men framförallt: praktiska uppgifter som utgår från konkreta källor i texter och bilder. Här får eleverna öva sig i att förstå innehållet eller innebörden i texten eller bilden, jämföra och dra slutsatser. Allt för att ge eleverna en första uppfattning om och förståelse för vad historiskt arbete kan innebära. Källorna är noggrant utvalda för att vara lättillgängliga.
Epos 1b - Kvinnorna träder fram
Kvinnorna har i Epos 1b fått en mer framträdande roll. Boken ger flera exempel på kvinnors insatser genom historien.
Epos 1b - Jämförande bilder
I Epos 1b är illustreringen viktig. På många ställen står bilder från dåtid mot bilder från idag för att visa att mycket i historien går igen, och att inget egentligen är nytt under solen. Detta för att ge eleverna konkreta tillämpningar på historiska samband mellan igår och idag.
Epos 1b är en vidareutveckling av Epos A.
Epos
Epos är en fyllig bok som passar utmärkt för historieämnet på gymnasiet och vuxenutbildningen. Boken beskriver världens och Nordens historia kronologiskt från förhistorien till dagsläget. Tyngdpunkten ligger på västvärldens historia där även medeltiden och den tidigmoderna perioden får stort utrymme. Bärande teman är makt - resursfördelning, vardagslivets och kvinnornas historia, samt stabilitet - förändring: alltså både de mer långsamt föränd
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789147083138
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 400 st
2 upplagor
Upplaga 1 (2000)
från 169 kr
Upplaga 2 (2008)
från 109 kr
Epos kännetecknas av en flödigt berättande historia som gör det lätt att förstå sammanhangen. Böckerna är rikt illustrerade med tidslinjer, foton, teckningar och kartor. Läromedlet gör det möjligt att variera undervisningen. Epos 1a1, Epos 1b och den klassiska Epos presenterar historien kronologiskt. Epos Tema och Epos B och C är tematiska. Dessutom finns en Lärarhandledning.

Läs mer
Epos 1a1
Epos 1a1 ger en översikt av historien från äldsta tid till 2010-talet. Tyngdpunkten ligger på 1800- och 1900-talet med särskild vikt lagd på den senare historien efter andra världskriget fram till idag. Det är en berättande historia som förmedlar de stora sammanhangen och de genomgripande förändringarna. Texten är inte belastad med för många namn, händelser och årtal. Däremot finns en mängd inskjutna exempel i form av "rutor" och bilder med fördjupande bildtexter som kryddar läsningen.
Vissa sidor i boken är av annan karaktär. Här utreds epokbegreppen och historiebruk samt historiemedvetande - något som lyfts fram i den nya ämnesplanen. Det finns gott om historiska källor genom vilka eleverna kan öva tolkning och källkritisk förmåga med hjälp av uppgifter av olika svårighetsgrad.
Epos 1a1 är indelad i fyra avsnitt
Det första avsnittet behandlar den äldsta historien fram till franska revolutionen. Här betonas integrationen mellan olika civilisationer. Syftet är att visa hur olika kulturer runt om i världen steg för steg växte ihop i ett nätverk.
Det andra avsnittet omfattar "det långa 1800-talet" och är mer centrerad på Europa med franska revolutionen, den industriella revolutionen, imperialismen och utvecklingen fram till första världskriget.
Det tredje avsnittet är världskrigens tid, med diktaturernas frammarsch kontra de länder som förblev eller blev demokratier.
Det fjärde och sista avsnittet handlar om tiden efter 1945: kalla kriget, de svenska rekordåren, Afrikas frigörelse, det europeiska samarbetet, ungdomsprotesterna 1968, den nya livsstilen med det framväxande miljömedvetandet och det homogena Sveriges förvandling till ett mångkulturellt samhälle.
Epos 1b
I Epos 1b koncentreras framställningen till tiden från och med franska revolutionen med särskild tonvikt på 1900-talet och tiden fram till idag. Men det finns även ett kortare avsnitt om förhistorien och antiken.
Epos 1b - Historiemetodiska avsnitt
Det som gör Epos 1b till ett nytt och annorlunda läromedel, är de historiemetodiska avsnitten. Här finns grundläggande, förklarande beskrivningar av källkritik, historiesyn, historiebruk och epoker. Men framförallt: praktiska uppgifter som utgår från konkreta källor i texter och bilder. Här får eleverna öva sig i att förstå innehållet eller innebörden i texten eller bilden, jämföra och dra slutsatser. Allt för att ge eleverna en första uppfattning om och förståelse för vad historiskt arbete kan innebära. Källorna är noggrant utvalda för att vara lättillgängliga.
Epos 1b - Kvinnorna träder fram
Kvinnorna har i Epos 1b fått en mer framträdande roll. Boken ger flera exempel på kvinnors insatser genom historien.
Epos 1b - Jämförande bilder
I Epos 1b är illustreringen viktig. På många ställen står bilder från dåtid mot bilder från idag för att visa att mycket i historien går igen, och att inget egentligen är nytt under solen. Detta för att ge eleverna konkreta tillämpningar på historiska samband mellan igår och idag.
Epos 1b är en vidareutveckling av Epos A.
Epos
Epos är en fyllig bok som passar utmärkt för historieämnet på gymnasiet och vuxenutbildningen. Boken beskriver världens och Nordens historia kronologiskt från förhistorien till dagsläget. Tyngdpunkten ligger på västvärldens historia där även medeltiden och den tidigmoderna perioden får stort utrymme. Bärande teman är makt - resursfördelning, vardagslivets och kvinnornas historia, samt stabilitet - förändring: alltså både de mer långsamt föränd
Epos kännetecknas av en flödigt berättande historia som gör det lätt att förstå sammanhangen. Böckerna är rikt illustrerade med tidslinjer, foton, teckningar och kartor. Läromedlet gör det möjligt att variera undervisningen. Epos 1a1, Epos 1b och den klassiska Epos presenterar historien kronologiskt. Epos Tema och Epos B och C är tematiska. Dessutom finns en Lärarhandledning.

Läs mer
Epos 1a1
Epos 1a1 ger en översikt av historien från äldsta tid till 2010-talet. Tyngdpunkten ligger på 1800- och 1900-talet med särskild vikt lagd på den senare historien efter andra världskriget fram till idag. Det är en berättande historia som förmedlar de stora sammanhangen och de genomgripande förändringarna. Texten är inte belastad med för många namn, händelser och årtal. Däremot finns en mängd inskjutna exempel i form av "rutor" och bilder med fördjupande bildtexter som kryddar läsningen.
Vissa sidor i boken är av annan karaktär. Här utreds epokbegreppen och historiebruk samt historiemedvetande - något som lyfts fram i den nya ämnesplanen. Det finns gott om historiska källor genom vilka eleverna kan öva tolkning och källkritisk förmåga med hjälp av uppgifter av olika svårighetsgrad.
Epos 1a1 är indelad i fyra avsnitt
Det första avsnittet behandlar den äldsta historien fram till franska revolutionen. Här betonas integrationen mellan olika civilisationer. Syftet är att visa hur olika kulturer runt om i världen steg för steg växte ihop i ett nätverk.
Det andra avsnittet omfattar "det långa 1800-talet" och är mer centrerad på Europa med franska revolutionen, den industriella revolutionen, imperialismen och utvecklingen fram till första världskriget.
Det tredje avsnittet är världskrigens tid, med diktaturernas frammarsch kontra de länder som förblev eller blev demokratier.
Det fjärde och sista avsnittet handlar om tiden efter 1945: kalla kriget, de svenska rekordåren, Afrikas frigörelse, det europeiska samarbetet, ungdomsprotesterna 1968, den nya livsstilen med det framväxande miljömedvetandet och det homogena Sveriges förvandling till ett mångkulturellt samhälle.
Epos 1b
I Epos 1b koncentreras framställningen till tiden från och med franska revolutionen med särskild tonvikt på 1900-talet och tiden fram till idag. Men det finns även ett kortare avsnitt om förhistorien och antiken.
Epos 1b - Historiemetodiska avsnitt
Det som gör Epos 1b till ett nytt och annorlunda läromedel, är de historiemetodiska avsnitten. Här finns grundläggande, förklarande beskrivningar av källkritik, historiesyn, historiebruk och epoker. Men framförallt: praktiska uppgifter som utgår från konkreta källor i texter och bilder. Här får eleverna öva sig i att förstå innehållet eller innebörden i texten eller bilden, jämföra och dra slutsatser. Allt för att ge eleverna en första uppfattning om och förståelse för vad historiskt arbete kan innebära. Källorna är noggrant utvalda för att vara lättillgängliga.
Epos 1b - Kvinnorna träder fram
Kvinnorna har i Epos 1b fått en mer framträdande roll. Boken ger flera exempel på kvinnors insatser genom historien.
Epos 1b - Jämförande bilder
I Epos 1b är illustreringen viktig. På många ställen står bilder från dåtid mot bilder från idag för att visa att mycket i historien går igen, och att inget egentligen är nytt under solen. Detta för att ge eleverna konkreta tillämpningar på historiska samband mellan igår och idag.
Epos 1b är en vidareutveckling av Epos A.
Epos
Epos är en fyllig bok som passar utmärkt för historieämnet på gymnasiet och vuxenutbildningen. Boken beskriver världens och Nordens historia kronologiskt från förhistorien till dagsläget. Tyngdpunkten ligger på västvärldens historia där även medeltiden och den tidigmoderna perioden får stort utrymme. Bärande teman är makt - resursfördelning, vardagslivets och kvinnornas historia, samt stabilitet - förändring: alltså både de mer långsamt föränd
Begagnad bok
109 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
109 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar