Existens och sociala relationer; P-O Olofsson, B Sjöström; 1993

Existens och sociala relationer Upplaga 1

av P-O Olofsson, B Sjöström
I Existens och sociala relationer sammanfogas vissa etablerade perspektiv och analysmodeller från sociologi, psykologi och existensfilosofi. Detta görs utifrån en existentialistisk infallsvinkel, med vilken författarna bl.a. avser ett sätt att analysera sociala relationer, som kan användas av praktiska aktörer för att finna nya möjligheter i problemsituationer.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
I Existens och sociala relationer sammanfogas vissa etablerade perspektiv och analysmodeller från sociologi, psykologi och existensfilosofi. Detta görs utifrån en existentialistisk infallsvinkel, med vilken författarna bl.a. avser ett sätt att analysera sociala relationer, som kan användas av praktiska aktörer för att finna nya möjligheter i problemsituationer.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1993
ISBN: 9789144386614
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 270 st
I Existens och sociala relationer sammanfogas vissa etablerade perspektiv och analysmodeller från sociologi, psykologi och existensfilosofi. Detta görs utifrån en existentialistisk infallsvinkel, med vilken författarna bl.a. avser ett sätt att analysera sociala relationer, som kan användas av praktiska aktörer för att finna nya möjligheter i problemsituationer.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
I Existens och sociala relationer sammanfogas vissa etablerade perspektiv och analysmodeller från sociologi, psykologi och existensfilosofi. Detta görs utifrån en existentialistisk infallsvinkel, med vilken författarna bl.a. avser ett sätt att analysera sociala relationer, som kan användas av praktiska aktörer för att finna nya möjligheter i problemsituationer.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)