Kultursociologi; Thomas Johansson, Fredrik Miegel; 1996

Kultursociologi

av Thomas Johansson, Fredrik Miegel
Denna grundläggande introduktionsbok i kultursociologi ger en översiktlig beskrivning av de viktigaste idéströmningarna i kultursociologins utveckling, från de klassiska sociologerna fram till våra dagars diskussioner om det postmoderna samhället. Författarna belyser bl.a. kultursociologiska teorier om hegemoni-, ideologi- och utopibegreppen, vardagsliv och civilisation, kropp, konsumtionssamhället, narcissism och postmodernitet. De viktigaste begreppen i teoribildningar som strukturalismen och poststrukturalismen, Frankfurtskolan och cultural studies tas upp i olika kapitel. Bland de många enskilda tänkare författarna redogör för finner vi Weber, Marx, Durkheim, Simmel, Veblen, Mannheim, Gramsci, Lukács, Berger, Douglas, Elias, Heller, Lévi-Strauss, Ricoeur, Barthes, Kristeva, Derrida, Foucault, Adorno, Fromm, Marcuse, Habermas, Williams, Hall, Grossberg, Bourdieu, Gans, Ewen, Campbell, Lasch, Baudrillard, Jameson, Bauman och Featherstone.

Boken är främst avsedd för universitets- och högskolekurser inom grundutbildningen i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Den riktar sig även till den kulturteoretiskt intresserade allmänheten.
Denna grundläggande introduktionsbok i kultursociologi ger en översiktlig beskrivning av de viktigaste idéströmningarna i kultursociologins utveckling, från de klassiska sociologerna fram till våra dagars diskussioner om det postmoderna samhället. Författarna belyser bl.a. kultursociologiska teorier om hegemoni-, ideologi- och utopibegreppen, vardagsliv och civilisation, kropp, konsumtionssamhället, narcissism och postmodernitet. De viktigaste begreppen i teoribildningar som strukturalismen och poststrukturalismen, Frankfurtskolan och cultural studies tas upp i olika kapitel. Bland de många enskilda tänkare författarna redogör för finner vi Weber, Marx, Durkheim, Simmel, Veblen, Mannheim, Gramsci, Lukács, Berger, Douglas, Elias, Heller, Lévi-Strauss, Ricoeur, Barthes, Kristeva, Derrida, Foucault, Adorno, Fromm, Marcuse, Habermas, Williams, Hall, Grossberg, Bourdieu, Gans, Ewen, Campbell, Lasch, Baudrillard, Jameson, Bauman och Featherstone.

Boken är främst avsedd för universitets- och högskolekurser inom grundutbildningen i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Den riktar sig även till den kulturteoretiskt intresserade allmänheten.
Utgiven: 1996
ISBN: 9789144473314
Förlag: Studentlitteratur
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 300 st
Denna grundläggande introduktionsbok i kultursociologi ger en översiktlig beskrivning av de viktigaste idéströmningarna i kultursociologins utveckling, från de klassiska sociologerna fram till våra dagars diskussioner om det postmoderna samhället. Författarna belyser bl.a. kultursociologiska teorier om hegemoni-, ideologi- och utopibegreppen, vardagsliv och civilisation, kropp, konsumtionssamhället, narcissism och postmodernitet. De viktigaste begreppen i teoribildningar som strukturalismen och poststrukturalismen, Frankfurtskolan och cultural studies tas upp i olika kapitel. Bland de många enskilda tänkare författarna redogör för finner vi Weber, Marx, Durkheim, Simmel, Veblen, Mannheim, Gramsci, Lukács, Berger, Douglas, Elias, Heller, Lévi-Strauss, Ricoeur, Barthes, Kristeva, Derrida, Foucault, Adorno, Fromm, Marcuse, Habermas, Williams, Hall, Grossberg, Bourdieu, Gans, Ewen, Campbell, Lasch, Baudrillard, Jameson, Bauman och Featherstone.

Boken är främst avsedd för universitets- och högskolekurser inom grundutbildningen i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Den riktar sig även till den kulturteoretiskt intresserade allmänheten.
Denna grundläggande introduktionsbok i kultursociologi ger en översiktlig beskrivning av de viktigaste idéströmningarna i kultursociologins utveckling, från de klassiska sociologerna fram till våra dagars diskussioner om det postmoderna samhället. Författarna belyser bl.a. kultursociologiska teorier om hegemoni-, ideologi- och utopibegreppen, vardagsliv och civilisation, kropp, konsumtionssamhället, narcissism och postmodernitet. De viktigaste begreppen i teoribildningar som strukturalismen och poststrukturalismen, Frankfurtskolan och cultural studies tas upp i olika kapitel. Bland de många enskilda tänkare författarna redogör för finner vi Weber, Marx, Durkheim, Simmel, Veblen, Mannheim, Gramsci, Lukács, Berger, Douglas, Elias, Heller, Lévi-Strauss, Ricoeur, Barthes, Kristeva, Derrida, Foucault, Adorno, Fromm, Marcuse, Habermas, Williams, Hall, Grossberg, Bourdieu, Gans, Ewen, Campbell, Lasch, Baudrillard, Jameson, Bauman och Featherstone.

Boken är främst avsedd för universitets- och högskolekurser inom grundutbildningen i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Den riktar sig även till den kulturteoretiskt intresserade allmänheten.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)