Festskrift till Göran Millqvist; Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H. Persson, Gustaf Sjöberg, Göran Millqvist; 2019
endast ny

Festskrift till Göran Millqvist

av Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H. Persson, Gustaf Sjöberg, Göran Millqvist
I januari 2019 pensioneras Göran Millqvist från sin anställning som professor vid Stockholms universitet. För att hedra honom och hans verksamhet som rättsvetare och lärare har vänner och kolleger beslutat att tillägna honom en festskrift. Görans omfattande rättsvetenskapliga verksamhet har främst avsett civilrätt med inriktning mot sakrätt samt insolvensrätt. Hans pedagogiska insatser har vunnit stor uppskattning bland såväl studenter som doktorander. Många doktorander har fått stöd i besvärliga situationer och den pedagogiska ådran visas av de omtyckta läroböckerna i sakrätt. Görans kapacitet visas även av den omfattande och centrala verksamheten vid sidan av forskning och undervisning. Under lång tid har han varit redaktör för Juridisk Tidskrift. Vidare är han ordförande i centrala stiftelser för stockholmsfakulteten, med den s.k. Casselstiftelsen i spetsen. Uppskattningen av Göran som person och kollega märks slutligen av bidragen till festskriften; många har velat medverka och spridningen bland dem, såväl geografiskt som ämnesmässigt, är stor. Redaktionskommittén har bestått av professorerna Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H. Persson och Gustaf Sjöberg. Festskriften ges ut inom ramen för skriftserien vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Innehåll: - Hur står det till med hyresgästens säkerhet? Några tankar om depositionsvillkor, separationsrätt och rätt till ränta
Elisabeth Ahlinder - Fordringshavarmötet och minoriteten – Några spridda tankar om minoritetsskyddet
Oskar Andrews - JB 2 kap. 1 § 1 st. – ett hinder för funktionsförsäljning?
Ingrid Arnesdotter - Passivitet inom avtalsrätten
Niklas Arvidsson och Lars Gorton - Något om skillnaden mellan en madrass och ett konto – del II
Petter Asp - Sakrätt och renskötselrätt
Bertil Bengtsson - Bankstöd och resolution i Sverige och EU
Ulf Bernitz - Konkursbos rätt att överlåta varumärkeslicens
Christopher Büller, Kent Hägglund och Erik Selander - Tvistlösning på nätet och konsumenträtten
Johan Bärlund - Psykiska arbetsskador – ingen regel utan undantag, inget undantag utan regel
Mia Carlsson - Europeisk avtalsrätt i EU-domstolens praxis
Rolf Dotevall - Förfogandelegitimation och teknikneutralitet
Emil Elgebrant - Vad gäller numera som förutsättning för utmätning av en bostadsfastighet eller bostadsrätt?
Torkel Gregow - Köparens undersökning av varan i samband med köpet
Ronney Hagelberg - Att vara (flera gånger) eller inte vara – frågor om fel, rättsliga fel och leasing
Per Henriksson - Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal
Lars Heuman - Kreditförsäkring som garanti för byggnadsentreprenad
Torbjörn Ingvarsson - Ytterligare en variant av betalningstidpunkt
Svante O. Johansson - Straffrätten i EU och dess betydelse för svensk rättstillämpning
Marie Karlsson-Tuula - Begreppet ”samma skada” och varför en revisor inte bör kunna övervältra sitt oaktsamhetsansvar på bolagets styrelse
Jan Kleineman - Överlåtelse av återvinningsbar egendom
Gertrud Lennander - Europeisering av nordisk tingsrett?
Kåre Lilleholt - Några frågor om tolkning av försäkringsavtal
Eva Lindell-Frantz - Något om särskild handräckning
Stefan Lindskog - Aftalelovens § 36 – historien og nogle af perspektiverne
Lennart Lynge Andersen - Något om behoven av att underhålla och utveckla den nordiska (funktionalistiska) rättstraditionen – Segelbåtsfallet
Claes Martinson - Utebliven pensionering eller höjd pensionsålder – lagstiftarens svek
Mikael Mellqvist - Tillförande av fastighetsanknutna objekt – En liten studie i rättssubjektivitetens gränser
Jori Munukka - Betingelser – en svårfångad sakrättslig företeelse
Annina H Persson - Godtrosförvärvsreglerna, stöldfallet, försäkringsbolags vindikationsrätt och borgenärsskydd – och äganderätten
Johan Sandstedt - Över ån efter vatten – ”Saras pengar” NJA 2009 s. 500
Patrik Schöldström - Om besök – välkomna och ovälkomna – Oannonserade platsundersökningar i banker ur ett rättighetsperspektiv
Gustaf Sjöberg - Partsinriktad avtalstolkning
Ola Svensson - Samma mutbrott för den privata sfären som för den offentliga?
Suzanne Wennberg - Gäldenärens rådighet över sin egendom vid företagsrekonstruktion
Rolf Åbjörnsson
I januari 2019 pensioneras Göran Millqvist från sin anställning som professor vid Stockholms universitet. För att hedra honom och hans verksamhet som rättsvetare och lärare har vänner och kolleger beslutat att tillägna honom en festskrift. Görans omfattande rättsvetenskapliga verksamhet har främst avsett civilrätt med inriktning mot sakrätt samt insolvensrätt. Hans pedagogiska insatser har vunnit stor uppskattning bland såväl studenter som doktorander. Många doktorander har fått stöd i besvärliga situationer och den pedagogiska ådran visas av de omtyckta läroböckerna i sakrätt. Görans kapacitet visas även av den omfattande och centrala verksamheten vid sidan av forskning och undervisning. Under lång tid har han varit redaktör för Juridisk Tidskrift. Vidare är han ordförande i centrala stiftelser för stockholmsfakulteten, med den s.k. Casselstiftelsen i spetsen. Uppskattningen av Göran som person och kollega märks slutligen av bidragen till festskriften; många har velat medverka och spridningen bland dem, såväl geografiskt som ämnesmässigt, är stor. Redaktionskommittén har bestått av professorerna Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H. Persson och Gustaf Sjöberg. Festskriften ges ut inom ramen för skriftserien vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Innehåll: - Hur står det till med hyresgästens säkerhet? Några tankar om depositionsvillkor, separationsrätt och rätt till ränta
Elisabeth Ahlinder - Fordringshavarmötet och minoriteten – Några spridda tankar om minoritetsskyddet
Oskar Andrews - JB 2 kap. 1 § 1 st. – ett hinder för funktionsförsäljning?
Ingrid Arnesdotter - Passivitet inom avtalsrätten
Niklas Arvidsson och Lars Gorton - Något om skillnaden mellan en madrass och ett konto – del II
Petter Asp - Sakrätt och renskötselrätt
Bertil Bengtsson - Bankstöd och resolution i Sverige och EU
Ulf Bernitz - Konkursbos rätt att överlåta varumärkeslicens
Christopher Büller, Kent Hägglund och Erik Selander - Tvistlösning på nätet och konsumenträtten
Johan Bärlund - Psykiska arbetsskador – ingen regel utan undantag, inget undantag utan regel
Mia Carlsson - Europeisk avtalsrätt i EU-domstolens praxis
Rolf Dotevall - Förfogandelegitimation och teknikneutralitet
Emil Elgebrant - Vad gäller numera som förutsättning för utmätning av en bostadsfastighet eller bostadsrätt?
Torkel Gregow - Köparens undersökning av varan i samband med köpet
Ronney Hagelberg - Att vara (flera gånger) eller inte vara – frågor om fel, rättsliga fel och leasing
Per Henriksson - Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal
Lars Heuman - Kreditförsäkring som garanti för byggnadsentreprenad
Torbjörn Ingvarsson - Ytterligare en variant av betalningstidpunkt
Svante O. Johansson - Straffrätten i EU och dess betydelse för svensk rättstillämpning
Marie Karlsson-Tuula - Begreppet ”samma skada” och varför en revisor inte bör kunna övervältra sitt oaktsamhetsansvar på bolagets styrelse
Jan Kleineman - Överlåtelse av återvinningsbar egendom
Gertrud Lennander - Europeisering av nordisk tingsrett?
Kåre Lilleholt - Några frågor om tolkning av försäkringsavtal
Eva Lindell-Frantz - Något om särskild handräckning
Stefan Lindskog - Aftalelovens § 36 – historien og nogle af perspektiverne
Lennart Lynge Andersen - Något om behoven av att underhålla och utveckla den nordiska (funktionalistiska) rättstraditionen – Segelbåtsfallet
Claes Martinson - Utebliven pensionering eller höjd pensionsålder – lagstiftarens svek
Mikael Mellqvist - Tillförande av fastighetsanknutna objekt – En liten studie i rättssubjektivitetens gränser
Jori Munukka - Betingelser – en svårfångad sakrättslig företeelse
Annina H Persson - Godtrosförvärvsreglerna, stöldfallet, försäkringsbolags vindikationsrätt och borgenärsskydd – och äganderätten
Johan Sandstedt - Över ån efter vatten – ”Saras pengar” NJA 2009 s. 500
Patrik Schöldström - Om besök – välkomna och ovälkomna – Oannonserade platsundersökningar i banker ur ett rättighetsperspektiv
Gustaf Sjöberg - Partsinriktad avtalstolkning
Ola Svensson - Samma mutbrott för den privata sfären som för den offentliga?
Suzanne Wennberg - Gäldenärens rådighet över sin egendom vid företagsrekonstruktion
Rolf Åbjörnsson
Utgiven: 2019
ISBN: 9789172237476
Förlag: Jure Förlag
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 670 st
I januari 2019 pensioneras Göran Millqvist från sin anställning som professor vid Stockholms universitet. För att hedra honom och hans verksamhet som rättsvetare och lärare har vänner och kolleger beslutat att tillägna honom en festskrift. Görans omfattande rättsvetenskapliga verksamhet har främst avsett civilrätt med inriktning mot sakrätt samt insolvensrätt. Hans pedagogiska insatser har vunnit stor uppskattning bland såväl studenter som doktorander. Många doktorander har fått stöd i besvärliga situationer och den pedagogiska ådran visas av de omtyckta läroböckerna i sakrätt. Görans kapacitet visas även av den omfattande och centrala verksamheten vid sidan av forskning och undervisning. Under lång tid har han varit redaktör för Juridisk Tidskrift. Vidare är han ordförande i centrala stiftelser för stockholmsfakulteten, med den s.k. Casselstiftelsen i spetsen. Uppskattningen av Göran som person och kollega märks slutligen av bidragen till festskriften; många har velat medverka och spridningen bland dem, såväl geografiskt som ämnesmässigt, är stor. Redaktionskommittén har bestått av professorerna Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H. Persson och Gustaf Sjöberg. Festskriften ges ut inom ramen för skriftserien vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Innehåll: - Hur står det till med hyresgästens säkerhet? Några tankar om depositionsvillkor, separationsrätt och rätt till ränta
Elisabeth Ahlinder - Fordringshavarmötet och minoriteten – Några spridda tankar om minoritetsskyddet
Oskar Andrews - JB 2 kap. 1 § 1 st. – ett hinder för funktionsförsäljning?
Ingrid Arnesdotter - Passivitet inom avtalsrätten
Niklas Arvidsson och Lars Gorton - Något om skillnaden mellan en madrass och ett konto – del II
Petter Asp - Sakrätt och renskötselrätt
Bertil Bengtsson - Bankstöd och resolution i Sverige och EU
Ulf Bernitz - Konkursbos rätt att överlåta varumärkeslicens
Christopher Büller, Kent Hägglund och Erik Selander - Tvistlösning på nätet och konsumenträtten
Johan Bärlund - Psykiska arbetsskador – ingen regel utan undantag, inget undantag utan regel
Mia Carlsson - Europeisk avtalsrätt i EU-domstolens praxis
Rolf Dotevall - Förfogandelegitimation och teknikneutralitet
Emil Elgebrant - Vad gäller numera som förutsättning för utmätning av en bostadsfastighet eller bostadsrätt?
Torkel Gregow - Köparens undersökning av varan i samband med köpet
Ronney Hagelberg - Att vara (flera gånger) eller inte vara – frågor om fel, rättsliga fel och leasing
Per Henriksson - Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal
Lars Heuman - Kreditförsäkring som garanti för byggnadsentreprenad
Torbjörn Ingvarsson - Ytterligare en variant av betalningstidpunkt
Svante O. Johansson - Straffrätten i EU och dess betydelse för svensk rättstillämpning
Marie Karlsson-Tuula - Begreppet ”samma skada” och varför en revisor inte bör kunna övervältra sitt oaktsamhetsansvar på bolagets styrelse
Jan Kleineman - Överlåtelse av återvinningsbar egendom
Gertrud Lennander - Europeisering av nordisk tingsrett?
Kåre Lilleholt - Några frågor om tolkning av försäkringsavtal
Eva Lindell-Frantz - Något om särskild handräckning
Stefan Lindskog - Aftalelovens § 36 – historien og nogle af perspektiverne
Lennart Lynge Andersen - Något om behoven av att underhålla och utveckla den nordiska (funktionalistiska) rättstraditionen – Segelbåtsfallet
Claes Martinson - Utebliven pensionering eller höjd pensionsålder – lagstiftarens svek
Mikael Mellqvist - Tillförande av fastighetsanknutna objekt – En liten studie i rättssubjektivitetens gränser
Jori Munukka - Betingelser – en svårfångad sakrättslig företeelse
Annina H Persson - Godtrosförvärvsreglerna, stöldfallet, försäkringsbolags vindikationsrätt och borgenärsskydd – och äganderätten
Johan Sandstedt - Över ån efter vatten – ”Saras pengar” NJA 2009 s. 500
Patrik Schöldström - Om besök – välkomna och ovälkomna – Oannonserade platsundersökningar i banker ur ett rättighetsperspektiv
Gustaf Sjöberg - Partsinriktad avtalstolkning
Ola Svensson - Samma mutbrott för den privata sfären som för den offentliga?
Suzanne Wennberg - Gäldenärens rådighet över sin egendom vid företagsrekonstruktion
Rolf Åbjörnsson
I januari 2019 pensioneras Göran Millqvist från sin anställning som professor vid Stockholms universitet. För att hedra honom och hans verksamhet som rättsvetare och lärare har vänner och kolleger beslutat att tillägna honom en festskrift. Görans omfattande rättsvetenskapliga verksamhet har främst avsett civilrätt med inriktning mot sakrätt samt insolvensrätt. Hans pedagogiska insatser har vunnit stor uppskattning bland såväl studenter som doktorander. Många doktorander har fått stöd i besvärliga situationer och den pedagogiska ådran visas av de omtyckta läroböckerna i sakrätt. Görans kapacitet visas även av den omfattande och centrala verksamheten vid sidan av forskning och undervisning. Under lång tid har han varit redaktör för Juridisk Tidskrift. Vidare är han ordförande i centrala stiftelser för stockholmsfakulteten, med den s.k. Casselstiftelsen i spetsen. Uppskattningen av Göran som person och kollega märks slutligen av bidragen till festskriften; många har velat medverka och spridningen bland dem, såväl geografiskt som ämnesmässigt, är stor. Redaktionskommittén har bestått av professorerna Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H. Persson och Gustaf Sjöberg. Festskriften ges ut inom ramen för skriftserien vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Innehåll: - Hur står det till med hyresgästens säkerhet? Några tankar om depositionsvillkor, separationsrätt och rätt till ränta
Elisabeth Ahlinder - Fordringshavarmötet och minoriteten – Några spridda tankar om minoritetsskyddet
Oskar Andrews - JB 2 kap. 1 § 1 st. – ett hinder för funktionsförsäljning?
Ingrid Arnesdotter - Passivitet inom avtalsrätten
Niklas Arvidsson och Lars Gorton - Något om skillnaden mellan en madrass och ett konto – del II
Petter Asp - Sakrätt och renskötselrätt
Bertil Bengtsson - Bankstöd och resolution i Sverige och EU
Ulf Bernitz - Konkursbos rätt att överlåta varumärkeslicens
Christopher Büller, Kent Hägglund och Erik Selander - Tvistlösning på nätet och konsumenträtten
Johan Bärlund - Psykiska arbetsskador – ingen regel utan undantag, inget undantag utan regel
Mia Carlsson - Europeisk avtalsrätt i EU-domstolens praxis
Rolf Dotevall - Förfogandelegitimation och teknikneutralitet
Emil Elgebrant - Vad gäller numera som förutsättning för utmätning av en bostadsfastighet eller bostadsrätt?
Torkel Gregow - Köparens undersökning av varan i samband med köpet
Ronney Hagelberg - Att vara (flera gånger) eller inte vara – frågor om fel, rättsliga fel och leasing
Per Henriksson - Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal
Lars Heuman - Kreditförsäkring som garanti för byggnadsentreprenad
Torbjörn Ingvarsson - Ytterligare en variant av betalningstidpunkt
Svante O. Johansson - Straffrätten i EU och dess betydelse för svensk rättstillämpning
Marie Karlsson-Tuula - Begreppet ”samma skada” och varför en revisor inte bör kunna övervältra sitt oaktsamhetsansvar på bolagets styrelse
Jan Kleineman - Överlåtelse av återvinningsbar egendom
Gertrud Lennander - Europeisering av nordisk tingsrett?
Kåre Lilleholt - Några frågor om tolkning av försäkringsavtal
Eva Lindell-Frantz - Något om särskild handräckning
Stefan Lindskog - Aftalelovens § 36 – historien og nogle af perspektiverne
Lennart Lynge Andersen - Något om behoven av att underhålla och utveckla den nordiska (funktionalistiska) rättstraditionen – Segelbåtsfallet
Claes Martinson - Utebliven pensionering eller höjd pensionsålder – lagstiftarens svek
Mikael Mellqvist - Tillförande av fastighetsanknutna objekt – En liten studie i rättssubjektivitetens gränser
Jori Munukka - Betingelser – en svårfångad sakrättslig företeelse
Annina H Persson - Godtrosförvärvsreglerna, stöldfallet, försäkringsbolags vindikationsrätt och borgenärsskydd – och äganderätten
Johan Sandstedt - Över ån efter vatten – ”Saras pengar” NJA 2009 s. 500
Patrik Schöldström - Om besök – välkomna och ovälkomna – Oannonserade platsundersökningar i banker ur ett rättighetsperspektiv
Gustaf Sjöberg - Partsinriktad avtalstolkning
Ola Svensson - Samma mutbrott för den privata sfären som för den offentliga?
Suzanne Wennberg - Gäldenärens rådighet över sin egendom vid företagsrekonstruktion
Rolf Åbjörnsson
Ny bok
1000 kr1052 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
1000 kr1052 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)