Föräldrasamarbete i förskolan; Gunilla Fredriksson; 1991

Föräldrasamarbete i förskolan Upplaga 1

av Gunilla Fredriksson
Pedagogernas, föräldrarnas och barnens syn på samarbete
En förutsättning för att barn ska ha det bra i förskolan är att föräldrar och pedagoger lär känna varandra. Om de som arbetar i förskolan verkligen vill att föräldrarna ska delta och därför är beredda att arbeta på ett sätt som underlättar för föräldrarna att delta kommer föräldrarna att göra det. I boken beskrivs hur pedagogerna på förskolan Grottan arbetar för att göra det möjligt för föräldrarna att bli delaktiga. Det sker genom att pedagogerna
• utgår från det individuella barnet vid uppläggning av temaarbete och andra aktiviteter
• arbetar mot de övergripande samhällsmålen demokrati, trygghet och solidaritet
• bedriver en genomtänkt verksamhet med temaarbeten och aktiviteter av olika slag
• dokumenterar verksamheten för att ge en bild av helheten och för att kunna beskriva varför man arbetar på det sättet
• accepterar och respekterar föräldrarna som de viktiga personer de är
I boken beskrivs också vad föräldrar uppskattar i samarbetet och hur barnen ser på att föräldrarna deltar.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Pedagogernas, föräldrarnas och barnens syn på samarbete
En förutsättning för att barn ska ha det bra i förskolan är att föräldrar och pedagoger lär känna varandra. Om de som arbetar i förskolan verkligen vill att föräldrarna ska delta och därför är beredda att arbeta på ett sätt som underlättar för föräldrarna att delta kommer föräldrarna att göra det. I boken beskrivs hur pedagogerna på förskolan Grottan arbetar för att göra det möjligt för föräldrarna att bli delaktiga. Det sker genom att pedagogerna
• utgår från det individuella barnet vid uppläggning av temaarbete och andra aktiviteter
• arbetar mot de övergripande samhällsmålen demokrati, trygghet och solidaritet
• bedriver en genomtänkt verksamhet med temaarbeten och aktiviteter av olika slag
• dokumenterar verksamheten för att ge en bild av helheten och för att kunna beskriva varför man arbetar på det sättet
• accepterar och respekterar föräldrarna som de viktiga personer de är
I boken beskrivs också vad föräldrar uppskattar i samarbetet och hur barnen ser på att föräldrarna deltar.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1991
ISBN: 9789144339214
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 128 st
Pedagogernas, föräldrarnas och barnens syn på samarbete
En förutsättning för att barn ska ha det bra i förskolan är att föräldrar och pedagoger lär känna varandra. Om de som arbetar i förskolan verkligen vill att föräldrarna ska delta och därför är beredda att arbeta på ett sätt som underlättar för föräldrarna att delta kommer föräldrarna att göra det. I boken beskrivs hur pedagogerna på förskolan Grottan arbetar för att göra det möjligt för föräldrarna att bli delaktiga. Det sker genom att pedagogerna
• utgår från det individuella barnet vid uppläggning av temaarbete och andra aktiviteter
• arbetar mot de övergripande samhällsmålen demokrati, trygghet och solidaritet
• bedriver en genomtänkt verksamhet med temaarbeten och aktiviteter av olika slag
• dokumenterar verksamheten för att ge en bild av helheten och för att kunna beskriva varför man arbetar på det sättet
• accepterar och respekterar föräldrarna som de viktiga personer de är
I boken beskrivs också vad föräldrar uppskattar i samarbetet och hur barnen ser på att föräldrarna deltar.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Pedagogernas, föräldrarnas och barnens syn på samarbete
En förutsättning för att barn ska ha det bra i förskolan är att föräldrar och pedagoger lär känna varandra. Om de som arbetar i förskolan verkligen vill att föräldrarna ska delta och därför är beredda att arbeta på ett sätt som underlättar för föräldrarna att delta kommer föräldrarna att göra det. I boken beskrivs hur pedagogerna på förskolan Grottan arbetar för att göra det möjligt för föräldrarna att bli delaktiga. Det sker genom att pedagogerna
• utgår från det individuella barnet vid uppläggning av temaarbete och andra aktiviteter
• arbetar mot de övergripande samhällsmålen demokrati, trygghet och solidaritet
• bedriver en genomtänkt verksamhet med temaarbeten och aktiviteter av olika slag
• dokumenterar verksamheten för att ge en bild av helheten och för att kunna beskriva varför man arbetar på det sättet
• accepterar och respekterar föräldrarna som de viktiga personer de är
I boken beskrivs också vad föräldrar uppskattar i samarbetet och hur barnen ser på att föräldrarna deltar.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)