Företagsekonomi - från begrepp till beslut; Nancy Holmström; 2007
5+ säljare

Företagsekonomi - från begrepp till beslut Upplaga 5

av Nancy Holmström
Företagsekonomi – från bergepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Med aktuella exempel från industri-, handels-, tjänste- och kunskapsföretag samt från offentliga verksamheter förklaras företagsekonomiska begrepp, principer och samband. Tonvikten ligger på lönsamhetstänkande och ekonomistyrning.I denna femte reviderade upplaga har nya begrepp och fakta införts. Boken har även uppdaterats med de förändringar inom lagstiftning som berör bokens olika kapitelområden.Hänsyn tas till bland annat nya regler för handel och marknadsföring via internet, ny lagstiftning inom arbetsrätt, avtals- och köprätt, marknads- och konsumenträtt, kredit- och konkursrättsområdet samt införandet av euron som redovisningsvaluta och betalningsmedel. Dessutom har avsnitten om räkenskapsanalys, företags- och aktievärdering omarbetats.Till faktaboken hör en uppgiftsbok med ett stort antal uppgifter av varierande svårighetsgrad, praktikfall och ett facit med utförliga lösningar.
Företagsekonomi – från bergepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Med aktuella exempel från industri-, handels-, tjänste- och kunskapsföretag samt från offentliga verksamheter förklaras företagsekonomiska begrepp, principer och samband. Tonvikten ligger på lönsamhetstänkande och ekonomistyrning.I denna femte reviderade upplaga har nya begrepp och fakta införts. Boken har även uppdaterats med de förändringar inom lagstiftning som berör bokens olika kapitelområden.Hänsyn tas till bland annat nya regler för handel och marknadsföring via internet, ny lagstiftning inom arbetsrätt, avtals- och köprätt, marknads- och konsumenträtt, kredit- och konkursrättsområdet samt införandet av euron som redovisningsvaluta och betalningsmedel. Dessutom har avsnitten om räkenskapsanalys, företags- och aktievärdering omarbetats.Till faktaboken hör en uppgiftsbok med ett stort antal uppgifter av varierande svårighetsgrad, praktikfall och ett facit med utförliga lösningar.
Upplaga: 5e upplagan
Utgiven: 2007
ISBN: 9789162284701
Förlag: Sanoma Utbildning
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 452 st
Företagsekonomi – från bergepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Med aktuella exempel från industri-, handels-, tjänste- och kunskapsföretag samt från offentliga verksamheter förklaras företagsekonomiska begrepp, principer och samband. Tonvikten ligger på lönsamhetstänkande och ekonomistyrning.I denna femte reviderade upplaga har nya begrepp och fakta införts. Boken har även uppdaterats med de förändringar inom lagstiftning som berör bokens olika kapitelområden.Hänsyn tas till bland annat nya regler för handel och marknadsföring via internet, ny lagstiftning inom arbetsrätt, avtals- och köprätt, marknads- och konsumenträtt, kredit- och konkursrättsområdet samt införandet av euron som redovisningsvaluta och betalningsmedel. Dessutom har avsnitten om räkenskapsanalys, företags- och aktievärdering omarbetats.Till faktaboken hör en uppgiftsbok med ett stort antal uppgifter av varierande svårighetsgrad, praktikfall och ett facit med utförliga lösningar.
Företagsekonomi – från bergepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Med aktuella exempel från industri-, handels-, tjänste- och kunskapsföretag samt från offentliga verksamheter förklaras företagsekonomiska begrepp, principer och samband. Tonvikten ligger på lönsamhetstänkande och ekonomistyrning.I denna femte reviderade upplaga har nya begrepp och fakta införts. Boken har även uppdaterats med de förändringar inom lagstiftning som berör bokens olika kapitelområden.Hänsyn tas till bland annat nya regler för handel och marknadsföring via internet, ny lagstiftning inom arbetsrätt, avtals- och köprätt, marknads- och konsumenträtt, kredit- och konkursrättsområdet samt införandet av euron som redovisningsvaluta och betalningsmedel. Dessutom har avsnitten om räkenskapsanalys, företags- och aktievärdering omarbetats.Till faktaboken hör en uppgiftsbok med ett stort antal uppgifter av varierande svårighetsgrad, praktikfall och ett facit med utförliga lösningar.
Begagnad bok
225 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
225 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar