Forskningsutmaningar för fastighetsrätten; Margareta Brattström, Peter Strömgren; 2010

Forskningsutmaningar för fastighetsrätten Upplaga 1

av Margareta Brattström, Peter Strömgren
Stora delar av den juridik som reglerar mark och vatten utgör i vid mening fastighetsrätt. Mark och vatten utgör också grunden för mer eller mindre all mänsklig aktivitet. Med tanke på att bland annat markutnyttjande, boende och rekreation, kreditgivning, energi- och matproduktion i hög grad är beroende av dessa resurser spelar fastighetsrätten en viktig roll i många avseenden. I denna bok ger fem nordiska forskare sin syn på vad som utgör framtida forskningsutmaningar inom fastighetsrätten. De medverkande kopplar huvudfrågan om forskningsutmaningar till olika fastighetsrättsliga forskningsfält. Christina Allard, juris doktor verksam vid Universitetet i Tromsö, diskuterar urminnes hävd som förklaringsmodell för uppkomst av samiska rättigheter och dess tillämpning. Viðar Már Matthíasson, professor vid Islands universitet, tar upp frågan om fel i fastighet och sätter in det isländska felbegreppet i en nordisk kontext. Jori Munukka, docent vid Stockholms universitet, kopplar eurohypotek och harmonisering inom EU till frågan om forskningsutmaningar för fastighetsrätten. Endre Stavang, førsteamanuensis vid Oslo universitet, använder frågan om upphør av servitut för att diskutera forskningsutmaningar. Avslutningsvis summerar Staffan Westerlund, professor emeritus från Uppsala universitet, de övrigas uppsatser samt ger sin bild av vad som utgör ett oundvikligt paradigmskifte inom fastighetsrätten.
Stora delar av den juridik som reglerar mark och vatten utgör i vid mening fastighetsrätt. Mark och vatten utgör också grunden för mer eller mindre all mänsklig aktivitet. Med tanke på att bland annat markutnyttjande, boende och rekreation, kreditgivning, energi- och matproduktion i hög grad är beroende av dessa resurser spelar fastighetsrätten en viktig roll i många avseenden. I denna bok ger fem nordiska forskare sin syn på vad som utgör framtida forskningsutmaningar inom fastighetsrätten. De medverkande kopplar huvudfrågan om forskningsutmaningar till olika fastighetsrättsliga forskningsfält. Christina Allard, juris doktor verksam vid Universitetet i Tromsö, diskuterar urminnes hävd som förklaringsmodell för uppkomst av samiska rättigheter och dess tillämpning. Viðar Már Matthíasson, professor vid Islands universitet, tar upp frågan om fel i fastighet och sätter in det isländska felbegreppet i en nordisk kontext. Jori Munukka, docent vid Stockholms universitet, kopplar eurohypotek och harmonisering inom EU till frågan om forskningsutmaningar för fastighetsrätten. Endre Stavang, førsteamanuensis vid Oslo universitet, använder frågan om upphør av servitut för att diskutera forskningsutmaningar. Avslutningsvis summerar Staffan Westerlund, professor emeritus från Uppsala universitet, de övrigas uppsatser samt ger sin bild av vad som utgör ett oundvikligt paradigmskifte inom fastighetsrätten.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789176787588
Förlag: Iustus
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 303 st
Stora delar av den juridik som reglerar mark och vatten utgör i vid mening fastighetsrätt. Mark och vatten utgör också grunden för mer eller mindre all mänsklig aktivitet. Med tanke på att bland annat markutnyttjande, boende och rekreation, kreditgivning, energi- och matproduktion i hög grad är beroende av dessa resurser spelar fastighetsrätten en viktig roll i många avseenden. I denna bok ger fem nordiska forskare sin syn på vad som utgör framtida forskningsutmaningar inom fastighetsrätten. De medverkande kopplar huvudfrågan om forskningsutmaningar till olika fastighetsrättsliga forskningsfält. Christina Allard, juris doktor verksam vid Universitetet i Tromsö, diskuterar urminnes hävd som förklaringsmodell för uppkomst av samiska rättigheter och dess tillämpning. Viðar Már Matthíasson, professor vid Islands universitet, tar upp frågan om fel i fastighet och sätter in det isländska felbegreppet i en nordisk kontext. Jori Munukka, docent vid Stockholms universitet, kopplar eurohypotek och harmonisering inom EU till frågan om forskningsutmaningar för fastighetsrätten. Endre Stavang, førsteamanuensis vid Oslo universitet, använder frågan om upphør av servitut för att diskutera forskningsutmaningar. Avslutningsvis summerar Staffan Westerlund, professor emeritus från Uppsala universitet, de övrigas uppsatser samt ger sin bild av vad som utgör ett oundvikligt paradigmskifte inom fastighetsrätten.
Stora delar av den juridik som reglerar mark och vatten utgör i vid mening fastighetsrätt. Mark och vatten utgör också grunden för mer eller mindre all mänsklig aktivitet. Med tanke på att bland annat markutnyttjande, boende och rekreation, kreditgivning, energi- och matproduktion i hög grad är beroende av dessa resurser spelar fastighetsrätten en viktig roll i många avseenden. I denna bok ger fem nordiska forskare sin syn på vad som utgör framtida forskningsutmaningar inom fastighetsrätten. De medverkande kopplar huvudfrågan om forskningsutmaningar till olika fastighetsrättsliga forskningsfält. Christina Allard, juris doktor verksam vid Universitetet i Tromsö, diskuterar urminnes hävd som förklaringsmodell för uppkomst av samiska rättigheter och dess tillämpning. Viðar Már Matthíasson, professor vid Islands universitet, tar upp frågan om fel i fastighet och sätter in det isländska felbegreppet i en nordisk kontext. Jori Munukka, docent vid Stockholms universitet, kopplar eurohypotek och harmonisering inom EU till frågan om forskningsutmaningar för fastighetsrätten. Endre Stavang, førsteamanuensis vid Oslo universitet, använder frågan om upphør av servitut för att diskutera forskningsutmaningar. Avslutningsvis summerar Staffan Westerlund, professor emeritus från Uppsala universitet, de övrigas uppsatser samt ger sin bild av vad som utgör ett oundvikligt paradigmskifte inom fastighetsrätten.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)