Förskolan - arena för barns lärande; Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson, Eva Johansson; 2010
5+ säljare

Förskolan - arena för barns lärande Upplaga 1

av Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson, Eva Johansson
Vilken roll spelar förskolan för de yngsta barnens lärande? I den här boken presenterar sju forskare sina studier om vad som karakteriserar förskolan som lärandemiljö. I ett treårigt projekt har de undersökt olika förskolors pedagogiska kvalitet, föräldrars och lärares attityder till förskolan och barns lärande, samt barns förståelse och agerande inom fyra områden: matematik, språk och kommunikation, samspel och flerspråkighet. I boken utgår forskarna från bland annat följande frågor: Vilka förutsättningar för lärande har de yngsta barnen i förskolan? Vad lär de sig? Vilken roll spelar förskolans kvalitet? Vilka attityder har lärare och föräldrar till förskolan och barns lärande?

Läs mer
Boken är en omarbetad version av monografin Barns tidiga lärande – en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande. Den vänder sig i första hand till blivande eller yrkesverksamma förskollärare. Förhoppningen är att den ska inspirera och bli ett redskap i kvalitetsarbetet och därigenom stödja barns lärande och välbefinnande i förskolan.

Om författarna
Forskarna och författarna Elisabeth Doverborg, Karin Gustafsson, Eva Johansson, Anne Kultti, Ingrid Pramling Samuelsson, Elisabeth Mellgren och Sonja Sheridan är alla verksamma vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Eva Johansson är även verksam vid universitetet i Stavanger.
Vilken roll spelar förskolan för de yngsta barnens lärande? I den här boken presenterar sju forskare sina studier om vad som karakteriserar förskolan som lärandemiljö. I ett treårigt projekt har de undersökt olika förskolors pedagogiska kvalitet, föräldrars och lärares attityder till förskolan och barns lärande, samt barns förståelse och agerande inom fyra områden: matematik, språk och kommunikation, samspel och flerspråkighet. I boken utgår forskarna från bland annat följande frågor: Vilka förutsättningar för lärande har de yngsta barnen i förskolan? Vad lär de sig? Vilken roll spelar förskolans kvalitet? Vilka attityder har lärare och föräldrar till förskolan och barns lärande?

Läs mer
Boken är en omarbetad version av monografin Barns tidiga lärande – en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande. Den vänder sig i första hand till blivande eller yrkesverksamma förskollärare. Förhoppningen är att den ska inspirera och bli ett redskap i kvalitetsarbetet och därigenom stödja barns lärande och välbefinnande i förskolan.

Om författarna
Forskarna och författarna Elisabeth Doverborg, Karin Gustafsson, Eva Johansson, Anne Kultti, Ingrid Pramling Samuelsson, Elisabeth Mellgren och Sonja Sheridan är alla verksamma vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Eva Johansson är även verksam vid universitetet i Stavanger.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789147099610
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 157 st
Vilken roll spelar förskolan för de yngsta barnens lärande? I den här boken presenterar sju forskare sina studier om vad som karakteriserar förskolan som lärandemiljö. I ett treårigt projekt har de undersökt olika förskolors pedagogiska kvalitet, föräldrars och lärares attityder till förskolan och barns lärande, samt barns förståelse och agerande inom fyra områden: matematik, språk och kommunikation, samspel och flerspråkighet. I boken utgår forskarna från bland annat följande frågor: Vilka förutsättningar för lärande har de yngsta barnen i förskolan? Vad lär de sig? Vilken roll spelar förskolans kvalitet? Vilka attityder har lärare och föräldrar till förskolan och barns lärande?

Läs mer
Boken är en omarbetad version av monografin Barns tidiga lärande – en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande. Den vänder sig i första hand till blivande eller yrkesverksamma förskollärare. Förhoppningen är att den ska inspirera och bli ett redskap i kvalitetsarbetet och därigenom stödja barns lärande och välbefinnande i förskolan.

Om författarna
Forskarna och författarna Elisabeth Doverborg, Karin Gustafsson, Eva Johansson, Anne Kultti, Ingrid Pramling Samuelsson, Elisabeth Mellgren och Sonja Sheridan är alla verksamma vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Eva Johansson är även verksam vid universitetet i Stavanger.
Vilken roll spelar förskolan för de yngsta barnens lärande? I den här boken presenterar sju forskare sina studier om vad som karakteriserar förskolan som lärandemiljö. I ett treårigt projekt har de undersökt olika förskolors pedagogiska kvalitet, föräldrars och lärares attityder till förskolan och barns lärande, samt barns förståelse och agerande inom fyra områden: matematik, språk och kommunikation, samspel och flerspråkighet. I boken utgår forskarna från bland annat följande frågor: Vilka förutsättningar för lärande har de yngsta barnen i förskolan? Vad lär de sig? Vilken roll spelar förskolans kvalitet? Vilka attityder har lärare och föräldrar till förskolan och barns lärande?

Läs mer
Boken är en omarbetad version av monografin Barns tidiga lärande – en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande. Den vänder sig i första hand till blivande eller yrkesverksamma förskollärare. Förhoppningen är att den ska inspirera och bli ett redskap i kvalitetsarbetet och därigenom stödja barns lärande och välbefinnande i förskolan.

Om författarna
Forskarna och författarna Elisabeth Doverborg, Karin Gustafsson, Eva Johansson, Anne Kultti, Ingrid Pramling Samuelsson, Elisabeth Mellgren och Sonja Sheridan är alla verksamma vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Eva Johansson är även verksam vid universitetet i Stavanger.
Begagnad bok
115 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
115 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar