Förskoleserien Den viktiga introduktionen; Gunilla Niss; 2023
endast ny

Förskoleserien Den viktiga introduktionen Upplaga 1

av Gunilla Niss
Den viktiga introduktionen är en ny upplaga av boken Att börja förskolan. I boken beskrivs hur ni i arbetslaget kan planera, genomföra och leda introduktionen för att få till en trygg start för barnet och ett gott samarbete med vårdnadshavarna. Du får en mängd förslag och strukturer för hur detta kan gå till samt frågor som ni kan diskutera gemensamt i arbetslaget.

I den nya upplagan finns tillägg för hur introduktion till ny avdelning inom förskolan kan läggas upp och hur övergången till förskoleklass kan underlättas. Delen om kommunikation med vårdnadshavare är utbyggd och exempel ges på lek som relationsstärkare. Aktuella begrepp och referenser är också uppdaterade.

Som extramaterial finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget samt mallar för exempelvis välkomstbrev till barnen och för utvärdering av invänjningen.
Den viktiga introduktionen är en ny upplaga av boken Att börja förskolan. I boken beskrivs hur ni i arbetslaget kan planera, genomföra och leda introduktionen för att få till en trygg start för barnet och ett gott samarbete med vårdnadshavarna. Du får en mängd förslag och strukturer för hur detta kan gå till samt frågor som ni kan diskutera gemensamt i arbetslaget.

I den nya upplagan finns tillägg för hur introduktion till ny avdelning inom förskolan kan läggas upp och hur övergången till förskoleklass kan underlättas. Delen om kommunikation med vårdnadshavare är utbyggd och exempel ges på lek som relationsstärkare. Aktuella begrepp och referenser är också uppdaterade.

Som extramaterial finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget samt mallar för exempelvis välkomstbrev till barnen och för utvärdering av invänjningen.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2023
ISBN: 9789127464971
Förlag: Natur & Kultur Läromedel
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 128 st
Den viktiga introduktionen är en ny upplaga av boken Att börja förskolan. I boken beskrivs hur ni i arbetslaget kan planera, genomföra och leda introduktionen för att få till en trygg start för barnet och ett gott samarbete med vårdnadshavarna. Du får en mängd förslag och strukturer för hur detta kan gå till samt frågor som ni kan diskutera gemensamt i arbetslaget.

I den nya upplagan finns tillägg för hur introduktion till ny avdelning inom förskolan kan läggas upp och hur övergången till förskoleklass kan underlättas. Delen om kommunikation med vårdnadshavare är utbyggd och exempel ges på lek som relationsstärkare. Aktuella begrepp och referenser är också uppdaterade.

Som extramaterial finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget samt mallar för exempelvis välkomstbrev till barnen och för utvärdering av invänjningen.
Den viktiga introduktionen är en ny upplaga av boken Att börja förskolan. I boken beskrivs hur ni i arbetslaget kan planera, genomföra och leda introduktionen för att få till en trygg start för barnet och ett gott samarbete med vårdnadshavarna. Du får en mängd förslag och strukturer för hur detta kan gå till samt frågor som ni kan diskutera gemensamt i arbetslaget.

I den nya upplagan finns tillägg för hur introduktion till ny avdelning inom förskolan kan läggas upp och hur övergången till förskoleklass kan underlättas. Delen om kommunikation med vårdnadshavare är utbyggd och exempel ges på lek som relationsstärkare. Aktuella begrepp och referenser är också uppdaterade.

Som extramaterial finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget samt mallar för exempelvis välkomstbrev till barnen och för utvärdering av invänjningen.
Ny bok
407 kr428 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
407 kr428 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)