Förvaltningsekonomi : en bok med fokus på organisation, styrning och redovisning i kommuner och landsting; Björn Brorström, Anders Haglund, Rolf Solli, Stellan Malmer; 2014
spara 39%
5+ säljare

Förvaltningsekonomi : en bok med fokus på organisation, styrning och redovisning i kommuner och landsting Upplaga 3

av Björn Brorström, Anders Haglund, Rolf Solli, Stellan Malmer
Styrning, ledning och organisering av den offentliga sektorn med fokus på kommuner och landsting behandlas i boken Förvaltningsekonomi. Boken visar vilka förutsättningarna och valen är i strävanden efter utveckling av demokrati och effektivitet. En ständigt pågående debatt förs om vilka de bästa och långsiktigt hållbara modellerna och metoderna är för att kunna tillhandahålla en offentligt finansierad verksamhet av hög kvalitet. I Förvaltningsekonomi beskrivs och problematiseras utvecklingslinjer och tillämpningar. Boken ger ett underlag för att förstå utmaningar och möjligheter för verksamhetsutveckling och för att upprätthålla ekonomisk balans i kommuner och landsting.

Förvaltningsekonomi är en lärobok som till stor del baseras på författarnas forskning och medverkan i utvecklingsarbeten av skilda slag. En mer rättvisande beskrivning är därför att boken är läroboksorienterad. Boken har ett flertal användningsområden. I första hand inom universitet och högskolor som kursbok på grundläggande nivå inom området offentlig förvaltning och på avancerad nivå inom olika typer av samhällsvetenskapliga utbildningsprogram, till exempel magister- och masterutbildningar i företagsekonomi. Genom bokens inriktning mot redovisning av aktuell forskning är den också lämplig läsning för praktiskt verksamma tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och landsting. Den ger förutsättningar att bättre förstå den komplexa situation som ska bemästras i utvecklingen av välfärdssamhället.
Styrning, ledning och organisering av den offentliga sektorn med fokus på kommuner och landsting behandlas i boken Förvaltningsekonomi. Boken visar vilka förutsättningarna och valen är i strävanden efter utveckling av demokrati och effektivitet. En ständigt pågående debatt förs om vilka de bästa och långsiktigt hållbara modellerna och metoderna är för att kunna tillhandahålla en offentligt finansierad verksamhet av hög kvalitet. I Förvaltningsekonomi beskrivs och problematiseras utvecklingslinjer och tillämpningar. Boken ger ett underlag för att förstå utmaningar och möjligheter för verksamhetsutveckling och för att upprätthålla ekonomisk balans i kommuner och landsting.

Förvaltningsekonomi är en lärobok som till stor del baseras på författarnas forskning och medverkan i utvecklingsarbeten av skilda slag. En mer rättvisande beskrivning är därför att boken är läroboksorienterad. Boken har ett flertal användningsområden. I första hand inom universitet och högskolor som kursbok på grundläggande nivå inom området offentlig förvaltning och på avancerad nivå inom olika typer av samhällsvetenskapliga utbildningsprogram, till exempel magister- och masterutbildningar i företagsekonomi. Genom bokens inriktning mot redovisning av aktuell forskning är den också lämplig läsning för praktiskt verksamma tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och landsting. Den ger förutsättningar att bättre förstå den komplexa situation som ska bemästras i utvecklingen av välfärdssamhället.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2014
ISBN: 9789144091792
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 540 st
Styrning, ledning och organisering av den offentliga sektorn med fokus på kommuner och landsting behandlas i boken Förvaltningsekonomi. Boken visar vilka förutsättningarna och valen är i strävanden efter utveckling av demokrati och effektivitet. En ständigt pågående debatt förs om vilka de bästa och långsiktigt hållbara modellerna och metoderna är för att kunna tillhandahålla en offentligt finansierad verksamhet av hög kvalitet. I Förvaltningsekonomi beskrivs och problematiseras utvecklingslinjer och tillämpningar. Boken ger ett underlag för att förstå utmaningar och möjligheter för verksamhetsutveckling och för att upprätthålla ekonomisk balans i kommuner och landsting.

Förvaltningsekonomi är en lärobok som till stor del baseras på författarnas forskning och medverkan i utvecklingsarbeten av skilda slag. En mer rättvisande beskrivning är därför att boken är läroboksorienterad. Boken har ett flertal användningsområden. I första hand inom universitet och högskolor som kursbok på grundläggande nivå inom området offentlig förvaltning och på avancerad nivå inom olika typer av samhällsvetenskapliga utbildningsprogram, till exempel magister- och masterutbildningar i företagsekonomi. Genom bokens inriktning mot redovisning av aktuell forskning är den också lämplig läsning för praktiskt verksamma tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och landsting. Den ger förutsättningar att bättre förstå den komplexa situation som ska bemästras i utvecklingen av välfärdssamhället.
Styrning, ledning och organisering av den offentliga sektorn med fokus på kommuner och landsting behandlas i boken Förvaltningsekonomi. Boken visar vilka förutsättningarna och valen är i strävanden efter utveckling av demokrati och effektivitet. En ständigt pågående debatt förs om vilka de bästa och långsiktigt hållbara modellerna och metoderna är för att kunna tillhandahålla en offentligt finansierad verksamhet av hög kvalitet. I Förvaltningsekonomi beskrivs och problematiseras utvecklingslinjer och tillämpningar. Boken ger ett underlag för att förstå utmaningar och möjligheter för verksamhetsutveckling och för att upprätthålla ekonomisk balans i kommuner och landsting.

Förvaltningsekonomi är en lärobok som till stor del baseras på författarnas forskning och medverkan i utvecklingsarbeten av skilda slag. En mer rättvisande beskrivning är därför att boken är läroboksorienterad. Boken har ett flertal användningsområden. I första hand inom universitet och högskolor som kursbok på grundläggande nivå inom området offentlig förvaltning och på avancerad nivå inom olika typer av samhällsvetenskapliga utbildningsprogram, till exempel magister- och masterutbildningar i företagsekonomi. Genom bokens inriktning mot redovisning av aktuell forskning är den också lämplig läsning för praktiskt verksamma tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och landsting. Den ger förutsättningar att bättre förstå den komplexa situation som ska bemästras i utvecklingen av välfärdssamhället.
Begagnad bok
299 kr483 krSpara 184 kr (39%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
299 kr483 krSpara 184 kr (39%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar