Förvaltningsrättens grunder; Alf Bohlin, Wiweka Warnling-Nerep; 2007
5+ säljare

Förvaltningsrättens grunder Upplaga 2

av Alf Bohlin, Wiweka Warnling-Nerep
Här behandlas myndigheternas verksamhet, främst förvaltningsmyndigheternas ärendehandläggning men även offentlig verksamhet utanför myndigheterna, t.ex. i statliga och kommunala bolag, samt i förvaltningsdomstolarna med avseende på besvärsprocessen.

Stor vikt läggs vid handläggningen av ärenden, allt från service i det inledande skedet, formerna för anhängiggörande, utredningsskyldighet, den enskildes möjlighet till insyn, beslutsmotivering, omprövning av beslut till frågan om eventuell verkställighet. Besvärsprocessen liksom andra särskilda möjligheter till prövning - resning, rättsprövning, nåd m.m., - presenteras också.

Dessutom behandlas frågor om rätt till domstolsprövning ur ett europarättsligt perspektiv liksom kompetensfördelningsproblematiken gentemot de allmänna domstolarna. EG-rätten beaktas där så erfordras samt ges även en enhetlig betraktelse i ett eget kapitel.

Förvaltningsrättens grunder är primärt avsedd att användas som lärobok vid studiet av ämnet förvaltningsrätt inom juristutbildningen. Den lämpar sig emellertid för en vidare målgrupp än så, t.ex. för handläggare vid förvaltningsmyndigheter, föredraganden m.fl. i en förvaltningsdomstol eller, slutligen, för advokater och andra som biträder klienter i förvaltningsärenden med t.ex. PTS, Finansinspektionen m.fl. som motpart.
Här behandlas myndigheternas verksamhet, främst förvaltningsmyndigheternas ärendehandläggning men även offentlig verksamhet utanför myndigheterna, t.ex. i statliga och kommunala bolag, samt i förvaltningsdomstolarna med avseende på besvärsprocessen.

Stor vikt läggs vid handläggningen av ärenden, allt från service i det inledande skedet, formerna för anhängiggörande, utredningsskyldighet, den enskildes möjlighet till insyn, beslutsmotivering, omprövning av beslut till frågan om eventuell verkställighet. Besvärsprocessen liksom andra särskilda möjligheter till prövning - resning, rättsprövning, nåd m.m., - presenteras också.

Dessutom behandlas frågor om rätt till domstolsprövning ur ett europarättsligt perspektiv liksom kompetensfördelningsproblematiken gentemot de allmänna domstolarna. EG-rätten beaktas där så erfordras samt ges även en enhetlig betraktelse i ett eget kapitel.

Förvaltningsrättens grunder är primärt avsedd att användas som lärobok vid studiet av ämnet förvaltningsrätt inom juristutbildningen. Den lämpar sig emellertid för en vidare målgrupp än så, t.ex. för handläggare vid förvaltningsmyndigheter, föredraganden m.fl. i en förvaltningsdomstol eller, slutligen, för advokater och andra som biträder klienter i förvaltningsärenden med t.ex. PTS, Finansinspektionen m.fl. som motpart.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2007
ISBN: 9789139204633
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 438 st
Här behandlas myndigheternas verksamhet, främst förvaltningsmyndigheternas ärendehandläggning men även offentlig verksamhet utanför myndigheterna, t.ex. i statliga och kommunala bolag, samt i förvaltningsdomstolarna med avseende på besvärsprocessen.

Stor vikt läggs vid handläggningen av ärenden, allt från service i det inledande skedet, formerna för anhängiggörande, utredningsskyldighet, den enskildes möjlighet till insyn, beslutsmotivering, omprövning av beslut till frågan om eventuell verkställighet. Besvärsprocessen liksom andra särskilda möjligheter till prövning - resning, rättsprövning, nåd m.m., - presenteras också.

Dessutom behandlas frågor om rätt till domstolsprövning ur ett europarättsligt perspektiv liksom kompetensfördelningsproblematiken gentemot de allmänna domstolarna. EG-rätten beaktas där så erfordras samt ges även en enhetlig betraktelse i ett eget kapitel.

Förvaltningsrättens grunder är primärt avsedd att användas som lärobok vid studiet av ämnet förvaltningsrätt inom juristutbildningen. Den lämpar sig emellertid för en vidare målgrupp än så, t.ex. för handläggare vid förvaltningsmyndigheter, föredraganden m.fl. i en förvaltningsdomstol eller, slutligen, för advokater och andra som biträder klienter i förvaltningsärenden med t.ex. PTS, Finansinspektionen m.fl. som motpart.
Här behandlas myndigheternas verksamhet, främst förvaltningsmyndigheternas ärendehandläggning men även offentlig verksamhet utanför myndigheterna, t.ex. i statliga och kommunala bolag, samt i förvaltningsdomstolarna med avseende på besvärsprocessen.

Stor vikt läggs vid handläggningen av ärenden, allt från service i det inledande skedet, formerna för anhängiggörande, utredningsskyldighet, den enskildes möjlighet till insyn, beslutsmotivering, omprövning av beslut till frågan om eventuell verkställighet. Besvärsprocessen liksom andra särskilda möjligheter till prövning - resning, rättsprövning, nåd m.m., - presenteras också.

Dessutom behandlas frågor om rätt till domstolsprövning ur ett europarättsligt perspektiv liksom kompetensfördelningsproblematiken gentemot de allmänna domstolarna. EG-rätten beaktas där så erfordras samt ges även en enhetlig betraktelse i ett eget kapitel.

Förvaltningsrättens grunder är primärt avsedd att användas som lärobok vid studiet av ämnet förvaltningsrätt inom juristutbildningen. Den lämpar sig emellertid för en vidare målgrupp än så, t.ex. för handläggare vid förvaltningsmyndigheter, föredraganden m.fl. i en förvaltningsdomstol eller, slutligen, för advokater och andra som biträder klienter i förvaltningsärenden med t.ex. PTS, Finansinspektionen m.fl. som motpart.
Begagnad bok
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar