Från rike till nation : arbetskraftspolitik, befolkningspolitik och nationell gemenskapsformering i den politiska ekonomin i Sverige under 1700-talet; Monika Edgren; 2001

Från rike till nation : arbetskraftspolitik, befolkningspolitik och nationell gemenskapsformering i den politiska ekonomin i Sverige under 1700-talet

av Monika Edgren
I "Från rike till nation" beskriver historikern Monika Edgren nationsbegreppets förändring i Sverige under 1700-talet. Från att tidigare ha varit kungens trogna undersåtar ändrades deras förhållande till centralmakten under seklet.
Förändringen kan förklaras av att en ny ekonomisk och social politik infördes. Riket med dess invånare bildade en enhet som blev liktydig med nationen. Kungamakten förlorade sin roll som förmedlande länk. I boken visas hur tidens nationalekonomiska lära uppmärksammade människornas föreställningar om riket.
Invånarna sågs som en väsentlig kollektiv resurs i samhället och viktigast i det ekonomiska tänkandet var arbetskraften. Man utvecklade nu en befolkningspolitik som reglerade olika uppgifter för kvinnor och män i förhållande till staten. Moderskapet blev en resurs för staten vilket gav kvinnan en ny social och sexuell identitet.
Monika Edgrens analys av dessa historiska processer bidrar till förståelsen av dagens politiska liv och komplikationer rörande invånarnas förhållande till staten.

Monika Edgren är fil. dr i historia och lektor i genusvetenskap vid Malmö högskola.
I "Från rike till nation" beskriver historikern Monika Edgren nationsbegreppets förändring i Sverige under 1700-talet. Från att tidigare ha varit kungens trogna undersåtar ändrades deras förhållande till centralmakten under seklet.
Förändringen kan förklaras av att en ny ekonomisk och social politik infördes. Riket med dess invånare bildade en enhet som blev liktydig med nationen. Kungamakten förlorade sin roll som förmedlande länk. I boken visas hur tidens nationalekonomiska lära uppmärksammade människornas föreställningar om riket.
Invånarna sågs som en väsentlig kollektiv resurs i samhället och viktigast i det ekonomiska tänkandet var arbetskraften. Man utvecklade nu en befolkningspolitik som reglerade olika uppgifter för kvinnor och män i förhållande till staten. Moderskapet blev en resurs för staten vilket gav kvinnan en ny social och sexuell identitet.
Monika Edgrens analys av dessa historiska processer bidrar till förståelsen av dagens politiska liv och komplikationer rörande invånarnas förhållande till staten.

Monika Edgren är fil. dr i historia och lektor i genusvetenskap vid Malmö högskola.
Utgiven: 2001
ISBN: 9789188930972
Förlag: Historiska Media
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 201 st
I "Från rike till nation" beskriver historikern Monika Edgren nationsbegreppets förändring i Sverige under 1700-talet. Från att tidigare ha varit kungens trogna undersåtar ändrades deras förhållande till centralmakten under seklet.
Förändringen kan förklaras av att en ny ekonomisk och social politik infördes. Riket med dess invånare bildade en enhet som blev liktydig med nationen. Kungamakten förlorade sin roll som förmedlande länk. I boken visas hur tidens nationalekonomiska lära uppmärksammade människornas föreställningar om riket.
Invånarna sågs som en väsentlig kollektiv resurs i samhället och viktigast i det ekonomiska tänkandet var arbetskraften. Man utvecklade nu en befolkningspolitik som reglerade olika uppgifter för kvinnor och män i förhållande till staten. Moderskapet blev en resurs för staten vilket gav kvinnan en ny social och sexuell identitet.
Monika Edgrens analys av dessa historiska processer bidrar till förståelsen av dagens politiska liv och komplikationer rörande invånarnas förhållande till staten.

Monika Edgren är fil. dr i historia och lektor i genusvetenskap vid Malmö högskola.
I "Från rike till nation" beskriver historikern Monika Edgren nationsbegreppets förändring i Sverige under 1700-talet. Från att tidigare ha varit kungens trogna undersåtar ändrades deras förhållande till centralmakten under seklet.
Förändringen kan förklaras av att en ny ekonomisk och social politik infördes. Riket med dess invånare bildade en enhet som blev liktydig med nationen. Kungamakten förlorade sin roll som förmedlande länk. I boken visas hur tidens nationalekonomiska lära uppmärksammade människornas föreställningar om riket.
Invånarna sågs som en väsentlig kollektiv resurs i samhället och viktigast i det ekonomiska tänkandet var arbetskraften. Man utvecklade nu en befolkningspolitik som reglerade olika uppgifter för kvinnor och män i förhållande till staten. Moderskapet blev en resurs för staten vilket gav kvinnan en ny social och sexuell identitet.
Monika Edgrens analys av dessa historiska processer bidrar till förståelsen av dagens politiska liv och komplikationer rörande invånarnas förhållande till staten.

Monika Edgren är fil. dr i historia och lektor i genusvetenskap vid Malmö högskola.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)