Gör om, gör rätt i vården : att utveckla en personcentrerad och värdeskapande vård; Anna Forsberg; 2024
endast ny

Gör om, gör rätt i vården : att utveckla en personcentrerad och värdeskapande vård Upplaga 1

av Anna Forsberg
Gör om, gör rätt i vården visar vägen ur krisen till en sjukvård där patienter får personcentrerad vård av god kvalitet och där vårdpersonal får en meningsfull och rimlig arbetssituation.

Det handlar om att införa enkla metoder med stor hävstångseffekt, som strukturerade ronder, standardiserade vårdplaner och att se hela patienten. För att lyckas krävs aktiv styrning och ledning. En stor fördel är att allt kan genomföras inom befintlig budget. Boken baseras på forskning om effektiva arbetsprocesser och värdeskapande vårdprocesser. Samtliga metoder är väl beprövade och har använts inom projekt på svenska sjukhus och i tider när sjukvården fungerade bättre. Två överläkare, varav en är verksamhetschef, och en sjuksköterska berättar om sina erfarenheter.

Boken är skriven för chefer, ledare och utvecklare inom hälso- och sjukvården. Den kan även läsas av vårdpersonal och på utbildningar i organisation, ledning och styrning av vård.

Anna Forsberg är sjuksköterska sedan över 30 år och professor i vårdvetenskap med inriktning organtransplantation vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Hon har under tio år ägnat stort engagemang åt att förändra vårdens strukturer för att åstadkomma en personcentrerad och värdeskapande vård.

Intervju:
Läs en intervju med Anna Forsberg under rubriken ”Om man gör om och jobbar rätt räcker personalen till mer än väl” här.

Sagt om boken:
”Anna Forsberg presenterar här konkreta redskap för en bättre vård till gagn för såväl personal som patienter, utan att det behöver kosta en krona extra. […] I sin nya bok Gör om, gör rätt i vården beskriver hon vad som ofta hindrar en verkligt personcentrerad vård, som för mycket tid vid datorn, bristande kontinuitet i relationerna och oklar arbetsfördelning. Hon föreslår en grundläggande analys och därefter konkreta åtgärder i flera steg, som mer och regelbunden patientkontakt, effektivare ronder, tydlig ansvarsfördelning personalen emellan och kollegialt stöd. Budskapet är angeläget, forskningsbaserat och pedagogiskt presenterat.” Helhetsbetyg: 5/5.
Motzi Eklöf, BTJ-häftet nr 8, 2024

 
Gör om, gör rätt i vården visar vägen ur krisen till en sjukvård där patienter får personcentrerad vård av god kvalitet och där vårdpersonal får en meningsfull och rimlig arbetssituation.

Det handlar om att införa enkla metoder med stor hävstångseffekt, som strukturerade ronder, standardiserade vårdplaner och att se hela patienten. För att lyckas krävs aktiv styrning och ledning. En stor fördel är att allt kan genomföras inom befintlig budget. Boken baseras på forskning om effektiva arbetsprocesser och värdeskapande vårdprocesser. Samtliga metoder är väl beprövade och har använts inom projekt på svenska sjukhus och i tider när sjukvården fungerade bättre. Två överläkare, varav en är verksamhetschef, och en sjuksköterska berättar om sina erfarenheter.

Boken är skriven för chefer, ledare och utvecklare inom hälso- och sjukvården. Den kan även läsas av vårdpersonal och på utbildningar i organisation, ledning och styrning av vård.

Anna Forsberg är sjuksköterska sedan över 30 år och professor i vårdvetenskap med inriktning organtransplantation vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Hon har under tio år ägnat stort engagemang åt att förändra vårdens strukturer för att åstadkomma en personcentrerad och värdeskapande vård.

Intervju:
Läs en intervju med Anna Forsberg under rubriken ”Om man gör om och jobbar rätt räcker personalen till mer än väl” här.

Sagt om boken:
”Anna Forsberg presenterar här konkreta redskap för en bättre vård till gagn för såväl personal som patienter, utan att det behöver kosta en krona extra. […] I sin nya bok Gör om, gör rätt i vården beskriver hon vad som ofta hindrar en verkligt personcentrerad vård, som för mycket tid vid datorn, bristande kontinuitet i relationerna och oklar arbetsfördelning. Hon föreslår en grundläggande analys och därefter konkreta åtgärder i flera steg, som mer och regelbunden patientkontakt, effektivare ronder, tydlig ansvarsfördelning personalen emellan och kollegialt stöd. Budskapet är angeläget, forskningsbaserat och pedagogiskt presenterat.” Helhetsbetyg: 5/5.
Motzi Eklöf, BTJ-häftet nr 8, 2024

 
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2024
ISBN: 9789127465763
Förlag: Natur & Kultur Läromedel
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 195 st
Gör om, gör rätt i vården visar vägen ur krisen till en sjukvård där patienter får personcentrerad vård av god kvalitet och där vårdpersonal får en meningsfull och rimlig arbetssituation.

Det handlar om att införa enkla metoder med stor hävstångseffekt, som strukturerade ronder, standardiserade vårdplaner och att se hela patienten. För att lyckas krävs aktiv styrning och ledning. En stor fördel är att allt kan genomföras inom befintlig budget. Boken baseras på forskning om effektiva arbetsprocesser och värdeskapande vårdprocesser. Samtliga metoder är väl beprövade och har använts inom projekt på svenska sjukhus och i tider när sjukvården fungerade bättre. Två överläkare, varav en är verksamhetschef, och en sjuksköterska berättar om sina erfarenheter.

Boken är skriven för chefer, ledare och utvecklare inom hälso- och sjukvården. Den kan även läsas av vårdpersonal och på utbildningar i organisation, ledning och styrning av vård.

Anna Forsberg är sjuksköterska sedan över 30 år och professor i vårdvetenskap med inriktning organtransplantation vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Hon har under tio år ägnat stort engagemang åt att förändra vårdens strukturer för att åstadkomma en personcentrerad och värdeskapande vård.

Intervju:
Läs en intervju med Anna Forsberg under rubriken ”Om man gör om och jobbar rätt räcker personalen till mer än väl” här.

Sagt om boken:
”Anna Forsberg presenterar här konkreta redskap för en bättre vård till gagn för såväl personal som patienter, utan att det behöver kosta en krona extra. […] I sin nya bok Gör om, gör rätt i vården beskriver hon vad som ofta hindrar en verkligt personcentrerad vård, som för mycket tid vid datorn, bristande kontinuitet i relationerna och oklar arbetsfördelning. Hon föreslår en grundläggande analys och därefter konkreta åtgärder i flera steg, som mer och regelbunden patientkontakt, effektivare ronder, tydlig ansvarsfördelning personalen emellan och kollegialt stöd. Budskapet är angeläget, forskningsbaserat och pedagogiskt presenterat.” Helhetsbetyg: 5/5.
Motzi Eklöf, BTJ-häftet nr 8, 2024

 
Gör om, gör rätt i vården visar vägen ur krisen till en sjukvård där patienter får personcentrerad vård av god kvalitet och där vårdpersonal får en meningsfull och rimlig arbetssituation.

Det handlar om att införa enkla metoder med stor hävstångseffekt, som strukturerade ronder, standardiserade vårdplaner och att se hela patienten. För att lyckas krävs aktiv styrning och ledning. En stor fördel är att allt kan genomföras inom befintlig budget. Boken baseras på forskning om effektiva arbetsprocesser och värdeskapande vårdprocesser. Samtliga metoder är väl beprövade och har använts inom projekt på svenska sjukhus och i tider när sjukvården fungerade bättre. Två överläkare, varav en är verksamhetschef, och en sjuksköterska berättar om sina erfarenheter.

Boken är skriven för chefer, ledare och utvecklare inom hälso- och sjukvården. Den kan även läsas av vårdpersonal och på utbildningar i organisation, ledning och styrning av vård.

Anna Forsberg är sjuksköterska sedan över 30 år och professor i vårdvetenskap med inriktning organtransplantation vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Hon har under tio år ägnat stort engagemang åt att förändra vårdens strukturer för att åstadkomma en personcentrerad och värdeskapande vård.

Intervju:
Läs en intervju med Anna Forsberg under rubriken ”Om man gör om och jobbar rätt räcker personalen till mer än väl” här.

Sagt om boken:
”Anna Forsberg presenterar här konkreta redskap för en bättre vård till gagn för såväl personal som patienter, utan att det behöver kosta en krona extra. […] I sin nya bok Gör om, gör rätt i vården beskriver hon vad som ofta hindrar en verkligt personcentrerad vård, som för mycket tid vid datorn, bristande kontinuitet i relationerna och oklar arbetsfördelning. Hon föreslår en grundläggande analys och därefter konkreta åtgärder i flera steg, som mer och regelbunden patientkontakt, effektivare ronder, tydlig ansvarsfördelning personalen emellan och kollegialt stöd. Budskapet är angeläget, forskningsbaserat och pedagogiskt presenterat.” Helhetsbetyg: 5/5.
Motzi Eklöf, BTJ-häftet nr 8, 2024

 
Ny bok
280 kr294 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
280 kr294 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)