Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens : upphovsrätt - patent - mönster - varumärken - namn - firma - otillbörlig konkurrens; Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren; 2013
5+ säljare

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens : upphovsrätt - patent - mönster - varumärken - namn - firma - otillbörlig konkurrens Upplaga 13

av Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren
Boken speglar rättsläget per 1 juli 2013. I förhållande till den tolfte upplagan, som färdigställdes för ca två år sedan, är förändringarna delvis betydande. Det gäller denna gång särskilt patent- och mönsterrätten. Över huvud taget har rättsutvecklingen fortsatt att snabbt gå vidare inom immaterialrätten och liksom tidigare är det framför allt utvecklingen inom EU som verkar pådrivande. Det har också tillkommit viktig ny rättspraxis och litteratur.

Boken ger en samlad framställning av svenska och europeisk immaterialrätt - både upphovsrätten i vid mening och det industriella rättsskyddet samt reglerna mot otillbörlig konkurrens. Tyngdpunkten ligger vid de tre allmänt sett viktigaste ensamrätterna: upphovsrätten, patenträtten och varumärkesrätten, samt därtill otillbörlig konkurrens. Särskild uppmärksamhet ägnas sådana frågor som rör ensamrätterna uppbyggnad och faktiska funktion i rättslivet, liksom deras gemensamma drag och inbördes samband.

Boken är användbar för alla som kommer i kontakt med immaterialrätten eller något av dess delområden. Eftersom det till stor del är genom rättspraxis som man lär känna immaterialrätten ägnas stort utrymme åt rättsfall; i Sverige främst avgöranden av Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Marknadsdomstolen och på EU-planet både EU-domstolen och Tribunalen.

Med hänsyn till den huvudsakliga nordiska rättslikheten bör boken också kunna användas i våra grannländer.

Boken är utformad med tanke på juristutbildningen och ekonomutbildningen. Framställningen är så upplagd att den kan studeras i valda delar inom ramen för olika utbildningsvägar, t ex upphovsrätt för den som arbetar inom kultur och media, patenträtt för ingenjörer och varumärkesrätt för marknadsförare.

Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet.
Gunnar Karnell är professor emeritus i rättsvetenskap, särskilt immaterialrätt och verksam vid Handelshögskolan i Stockholm.
Lars Pehrsonär professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Claes Sandgren är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Boken speglar rättsläget per 1 juli 2013. I förhållande till den tolfte upplagan, som färdigställdes för ca två år sedan, är förändringarna delvis betydande. Det gäller denna gång särskilt patent- och mönsterrätten. Över huvud taget har rättsutvecklingen fortsatt att snabbt gå vidare inom immaterialrätten och liksom tidigare är det framför allt utvecklingen inom EU som verkar pådrivande. Det har också tillkommit viktig ny rättspraxis och litteratur.

Boken ger en samlad framställning av svenska och europeisk immaterialrätt - både upphovsrätten i vid mening och det industriella rättsskyddet samt reglerna mot otillbörlig konkurrens. Tyngdpunkten ligger vid de tre allmänt sett viktigaste ensamrätterna: upphovsrätten, patenträtten och varumärkesrätten, samt därtill otillbörlig konkurrens. Särskild uppmärksamhet ägnas sådana frågor som rör ensamrätterna uppbyggnad och faktiska funktion i rättslivet, liksom deras gemensamma drag och inbördes samband.

Boken är användbar för alla som kommer i kontakt med immaterialrätten eller något av dess delområden. Eftersom det till stor del är genom rättspraxis som man lär känna immaterialrätten ägnas stort utrymme åt rättsfall; i Sverige främst avgöranden av Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Marknadsdomstolen och på EU-planet både EU-domstolen och Tribunalen.

Med hänsyn till den huvudsakliga nordiska rättslikheten bör boken också kunna användas i våra grannländer.

Boken är utformad med tanke på juristutbildningen och ekonomutbildningen. Framställningen är så upplagd att den kan studeras i valda delar inom ramen för olika utbildningsvägar, t ex upphovsrätt för den som arbetar inom kultur och media, patenträtt för ingenjörer och varumärkesrätt för marknadsförare.

Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet.
Gunnar Karnell är professor emeritus i rättsvetenskap, särskilt immaterialrätt och verksam vid Handelshögskolan i Stockholm.
Lars Pehrsonär professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Claes Sandgren är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Upplaga: 13e upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789172235328
Förlag: Jure Förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 478 st
10 upplagor
Upplaga 16 (2023)
608 kr (endast ny)
Upplaga 15 (2020)
från 179 kr
Upplaga 14 (2017)
från 179 kr
Upplaga 12 (2011)
från 129 kr
Visa alla upplagor
Boken speglar rättsläget per 1 juli 2013. I förhållande till den tolfte upplagan, som färdigställdes för ca två år sedan, är förändringarna delvis betydande. Det gäller denna gång särskilt patent- och mönsterrätten. Över huvud taget har rättsutvecklingen fortsatt att snabbt gå vidare inom immaterialrätten och liksom tidigare är det framför allt utvecklingen inom EU som verkar pådrivande. Det har också tillkommit viktig ny rättspraxis och litteratur.

Boken ger en samlad framställning av svenska och europeisk immaterialrätt - både upphovsrätten i vid mening och det industriella rättsskyddet samt reglerna mot otillbörlig konkurrens. Tyngdpunkten ligger vid de tre allmänt sett viktigaste ensamrätterna: upphovsrätten, patenträtten och varumärkesrätten, samt därtill otillbörlig konkurrens. Särskild uppmärksamhet ägnas sådana frågor som rör ensamrätterna uppbyggnad och faktiska funktion i rättslivet, liksom deras gemensamma drag och inbördes samband.

Boken är användbar för alla som kommer i kontakt med immaterialrätten eller något av dess delområden. Eftersom det till stor del är genom rättspraxis som man lär känna immaterialrätten ägnas stort utrymme åt rättsfall; i Sverige främst avgöranden av Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Marknadsdomstolen och på EU-planet både EU-domstolen och Tribunalen.

Med hänsyn till den huvudsakliga nordiska rättslikheten bör boken också kunna användas i våra grannländer.

Boken är utformad med tanke på juristutbildningen och ekonomutbildningen. Framställningen är så upplagd att den kan studeras i valda delar inom ramen för olika utbildningsvägar, t ex upphovsrätt för den som arbetar inom kultur och media, patenträtt för ingenjörer och varumärkesrätt för marknadsförare.

Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet.
Gunnar Karnell är professor emeritus i rättsvetenskap, särskilt immaterialrätt och verksam vid Handelshögskolan i Stockholm.
Lars Pehrsonär professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Claes Sandgren är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Boken speglar rättsläget per 1 juli 2013. I förhållande till den tolfte upplagan, som färdigställdes för ca två år sedan, är förändringarna delvis betydande. Det gäller denna gång särskilt patent- och mönsterrätten. Över huvud taget har rättsutvecklingen fortsatt att snabbt gå vidare inom immaterialrätten och liksom tidigare är det framför allt utvecklingen inom EU som verkar pådrivande. Det har också tillkommit viktig ny rättspraxis och litteratur.

Boken ger en samlad framställning av svenska och europeisk immaterialrätt - både upphovsrätten i vid mening och det industriella rättsskyddet samt reglerna mot otillbörlig konkurrens. Tyngdpunkten ligger vid de tre allmänt sett viktigaste ensamrätterna: upphovsrätten, patenträtten och varumärkesrätten, samt därtill otillbörlig konkurrens. Särskild uppmärksamhet ägnas sådana frågor som rör ensamrätterna uppbyggnad och faktiska funktion i rättslivet, liksom deras gemensamma drag och inbördes samband.

Boken är användbar för alla som kommer i kontakt med immaterialrätten eller något av dess delområden. Eftersom det till stor del är genom rättspraxis som man lär känna immaterialrätten ägnas stort utrymme åt rättsfall; i Sverige främst avgöranden av Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Marknadsdomstolen och på EU-planet både EU-domstolen och Tribunalen.

Med hänsyn till den huvudsakliga nordiska rättslikheten bör boken också kunna användas i våra grannländer.

Boken är utformad med tanke på juristutbildningen och ekonomutbildningen. Framställningen är så upplagd att den kan studeras i valda delar inom ramen för olika utbildningsvägar, t ex upphovsrätt för den som arbetar inom kultur och media, patenträtt för ingenjörer och varumärkesrätt för marknadsförare.

Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet.
Gunnar Karnell är professor emeritus i rättsvetenskap, särskilt immaterialrätt och verksam vid Handelshögskolan i Stockholm.
Lars Pehrsonär professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Claes Sandgren är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Begagnad bok
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar