Arbetsrätten : en översikt; Erik Sjödin, Tore Sigeman; 2022
spara 31%
2 säljare

Arbetsrätten : en översikt Upplaga 8

av Erik Sjödin, Tore Sigeman
Denna åttonde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i början av 2020-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mellan lagstiftning och avtalsreglering beskrivs och illustreras. Talrika hänvisningar ges till domstolspraxis och annat rättsligt material.

I en introduktion belyses bl.a. karakteristiska drag i svensk arbetsrätt i europeiskt perspektiv. I en allmän del behandlas främst arbetstagarbegreppet, fri rörlighet för arbetskraft och rättegången i arbetstvister. Ett kapitel om kollektiv arbetsrätt skildrar reglerna om bl.a. föreningsrätt och kollektivavtal samt arbetsstrid och fredsplikt. Frågorna om arbetstagarinflytande över företags- och arbetsledning behandlas som en särskild del av arbetsrätten. Det mest omfattande kapitlet ägnas anställningsförhållandets rätt och avser bl.a. tillkomsten av anställningsavtal, avtalsförpliktelser, löneskydd, sanktioner, anställningsskydd samt företagsöverlåtelse och andra partsskiften. Diskrimineringsrätten behandlas i en del för sig och i två avslutande kapitel redovisas arbetsmarknadsreglering samt arbetsmiljö och arbetstid.

Bland nyheterna i denna upplaga kan 2022 års omfattande reform av svenskt anställningsskydd nämnas. Den har genomförts efter en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, som även ingått ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Många är också de ändringar till genomförande av ett antal EU-direktiv från senare år. Föregående upplagor har använts som kurslitteratur vid universitet och annan utbildning på olika nivåer. Boken bör kunna komma till nytta även för dem som i sin yrkesutövning har behov av att raskt orientera sig i det omfattande arbetsrättsliga materialet.
Denna åttonde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i början av 2020-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mellan lagstiftning och avtalsreglering beskrivs och illustreras. Talrika hänvisningar ges till domstolspraxis och annat rättsligt material.

I en introduktion belyses bl.a. karakteristiska drag i svensk arbetsrätt i europeiskt perspektiv. I en allmän del behandlas främst arbetstagarbegreppet, fri rörlighet för arbetskraft och rättegången i arbetstvister. Ett kapitel om kollektiv arbetsrätt skildrar reglerna om bl.a. föreningsrätt och kollektivavtal samt arbetsstrid och fredsplikt. Frågorna om arbetstagarinflytande över företags- och arbetsledning behandlas som en särskild del av arbetsrätten. Det mest omfattande kapitlet ägnas anställningsförhållandets rätt och avser bl.a. tillkomsten av anställningsavtal, avtalsförpliktelser, löneskydd, sanktioner, anställningsskydd samt företagsöverlåtelse och andra partsskiften. Diskrimineringsrätten behandlas i en del för sig och i två avslutande kapitel redovisas arbetsmarknadsreglering samt arbetsmiljö och arbetstid.

Bland nyheterna i denna upplaga kan 2022 års omfattande reform av svenskt anställningsskydd nämnas. Den har genomförts efter en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, som även ingått ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Många är också de ändringar till genomförande av ett antal EU-direktiv från senare år. Föregående upplagor har använts som kurslitteratur vid universitet och annan utbildning på olika nivåer. Boken bör kunna komma till nytta även för dem som i sin yrkesutövning har behov av att raskt orientera sig i det omfattande arbetsrättsliga materialet.
Upplaga: 8e upplagan
Utgiven: 2022
ISBN: 9789139209225
Förlag: Norstedts Juridik
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 293 st
6 upplagor
Upplaga 7 (2017)
från 99 kr
Upplaga 6 (2013)
från 109 kr
Upplaga 5 (2010)
från 85 kr
Upplaga 4 (2006)
från 89 kr
Visa alla upplagor
Denna åttonde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i början av 2020-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mellan lagstiftning och avtalsreglering beskrivs och illustreras. Talrika hänvisningar ges till domstolspraxis och annat rättsligt material.

I en introduktion belyses bl.a. karakteristiska drag i svensk arbetsrätt i europeiskt perspektiv. I en allmän del behandlas främst arbetstagarbegreppet, fri rörlighet för arbetskraft och rättegången i arbetstvister. Ett kapitel om kollektiv arbetsrätt skildrar reglerna om bl.a. föreningsrätt och kollektivavtal samt arbetsstrid och fredsplikt. Frågorna om arbetstagarinflytande över företags- och arbetsledning behandlas som en särskild del av arbetsrätten. Det mest omfattande kapitlet ägnas anställningsförhållandets rätt och avser bl.a. tillkomsten av anställningsavtal, avtalsförpliktelser, löneskydd, sanktioner, anställningsskydd samt företagsöverlåtelse och andra partsskiften. Diskrimineringsrätten behandlas i en del för sig och i två avslutande kapitel redovisas arbetsmarknadsreglering samt arbetsmiljö och arbetstid.

Bland nyheterna i denna upplaga kan 2022 års omfattande reform av svenskt anställningsskydd nämnas. Den har genomförts efter en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, som även ingått ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Många är också de ändringar till genomförande av ett antal EU-direktiv från senare år. Föregående upplagor har använts som kurslitteratur vid universitet och annan utbildning på olika nivåer. Boken bör kunna komma till nytta även för dem som i sin yrkesutövning har behov av att raskt orientera sig i det omfattande arbetsrättsliga materialet.
Denna åttonde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i början av 2020-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mellan lagstiftning och avtalsreglering beskrivs och illustreras. Talrika hänvisningar ges till domstolspraxis och annat rättsligt material.

I en introduktion belyses bl.a. karakteristiska drag i svensk arbetsrätt i europeiskt perspektiv. I en allmän del behandlas främst arbetstagarbegreppet, fri rörlighet för arbetskraft och rättegången i arbetstvister. Ett kapitel om kollektiv arbetsrätt skildrar reglerna om bl.a. föreningsrätt och kollektivavtal samt arbetsstrid och fredsplikt. Frågorna om arbetstagarinflytande över företags- och arbetsledning behandlas som en särskild del av arbetsrätten. Det mest omfattande kapitlet ägnas anställningsförhållandets rätt och avser bl.a. tillkomsten av anställningsavtal, avtalsförpliktelser, löneskydd, sanktioner, anställningsskydd samt företagsöverlåtelse och andra partsskiften. Diskrimineringsrätten behandlas i en del för sig och i två avslutande kapitel redovisas arbetsmarknadsreglering samt arbetsmiljö och arbetstid.

Bland nyheterna i denna upplaga kan 2022 års omfattande reform av svenskt anställningsskydd nämnas. Den har genomförts efter en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, som även ingått ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Många är också de ändringar till genomförande av ett antal EU-direktiv från senare år. Föregående upplagor har använts som kurslitteratur vid universitet och annan utbildning på olika nivåer. Boken bör kunna komma till nytta även för dem som i sin yrkesutövning har behov av att raskt orientera sig i det omfattande arbetsrättsliga materialet.
Begagnad bok
239 kr342 krSpara 103 kr (31%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
239 kr342 krSpara 103 kr (31%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar