Industriell ekonomi - Faktabok; Magnus Aniander, Henrik Blomgren, Mats Engwall, Fredrik Gessler, Jacob Gramenius, Bo Karlson, Fredrik Lagergren, Per Storm, Paul Westin; 1998
5+ säljare

Industriell ekonomi - Faktabok Upplaga 1

av Magnus Aniander, Henrik Blomgren, Mats Engwall, Fredrik Gessler, Jacob Gramenius
m.fl.
Industriell ekonomi är ett omfattande ämne. Det behandlar den verksamhet som bedrivs i industriföretag, de metoder och verktyg som används för att planera och styra verksamheten, och den omgivning i vilken företagen verkar. Denna grundläggande lärobok omfattar därför många olika områden: produktutveckling, produktion, marknadsföring, strategi, organisation, kalkylering, bokföring, redovisning, finansiering, juridik, företagets marknader och företagets roll i samhället.

Boken Industriell ekonomi riktar sig till flera grupper av läsare. Bland andra: studenter vid tekniska utbildningsprogram som läser ekonomi, ekonomistuderande som vill lära sig om industriföretags verksamhet, yrkesverksamma ingenjörer och ekonomer som vill ha ett praktiskt hjälpmedel i sina dagliga arbeten.

Samtliga författare är verksamma som lärare och forskare vid Institutionen för industriell ekonomi och organisation på Kungl Tekniska Högskolan (KTH). De har en omfattande erfarenhet av undervisning och kursutveckling vid civilingenjörsprogrammet för Industriell ekonomi.
Industriell ekonomi är ett omfattande ämne. Det behandlar den verksamhet som bedrivs i industriföretag, de metoder och verktyg som används för att planera och styra verksamheten, och den omgivning i vilken företagen verkar. Denna grundläggande lärobok omfattar därför många olika områden: produktutveckling, produktion, marknadsföring, strategi, organisation, kalkylering, bokföring, redovisning, finansiering, juridik, företagets marknader och företagets roll i samhället.

Boken Industriell ekonomi riktar sig till flera grupper av läsare. Bland andra: studenter vid tekniska utbildningsprogram som läser ekonomi, ekonomistuderande som vill lära sig om industriföretags verksamhet, yrkesverksamma ingenjörer och ekonomer som vill ha ett praktiskt hjälpmedel i sina dagliga arbeten.

Samtliga författare är verksamma som lärare och forskare vid Institutionen för industriell ekonomi och organisation på Kungl Tekniska Högskolan (KTH). De har en omfattande erfarenhet av undervisning och kursutveckling vid civilingenjörsprogrammet för Industriell ekonomi.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1998
ISBN: 9789144007236
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 355 st
Industriell ekonomi är ett omfattande ämne. Det behandlar den verksamhet som bedrivs i industriföretag, de metoder och verktyg som används för att planera och styra verksamheten, och den omgivning i vilken företagen verkar. Denna grundläggande lärobok omfattar därför många olika områden: produktutveckling, produktion, marknadsföring, strategi, organisation, kalkylering, bokföring, redovisning, finansiering, juridik, företagets marknader och företagets roll i samhället.

Boken Industriell ekonomi riktar sig till flera grupper av läsare. Bland andra: studenter vid tekniska utbildningsprogram som läser ekonomi, ekonomistuderande som vill lära sig om industriföretags verksamhet, yrkesverksamma ingenjörer och ekonomer som vill ha ett praktiskt hjälpmedel i sina dagliga arbeten.

Samtliga författare är verksamma som lärare och forskare vid Institutionen för industriell ekonomi och organisation på Kungl Tekniska Högskolan (KTH). De har en omfattande erfarenhet av undervisning och kursutveckling vid civilingenjörsprogrammet för Industriell ekonomi.
Industriell ekonomi är ett omfattande ämne. Det behandlar den verksamhet som bedrivs i industriföretag, de metoder och verktyg som används för att planera och styra verksamheten, och den omgivning i vilken företagen verkar. Denna grundläggande lärobok omfattar därför många olika områden: produktutveckling, produktion, marknadsföring, strategi, organisation, kalkylering, bokföring, redovisning, finansiering, juridik, företagets marknader och företagets roll i samhället.

Boken Industriell ekonomi riktar sig till flera grupper av läsare. Bland andra: studenter vid tekniska utbildningsprogram som läser ekonomi, ekonomistuderande som vill lära sig om industriföretags verksamhet, yrkesverksamma ingenjörer och ekonomer som vill ha ett praktiskt hjälpmedel i sina dagliga arbeten.

Samtliga författare är verksamma som lärare och forskare vid Institutionen för industriell ekonomi och organisation på Kungl Tekniska Högskolan (KTH). De har en omfattande erfarenhet av undervisning och kursutveckling vid civilingenjörsprogrammet för Industriell ekonomi.
Begagnad bok
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar