Karnov 2013/14 - Svensk lagsamling med kommentarer; Petter Asp, Arne Baekkevold, Bertil Bengtsson, Severin Blomstrand, Göran Håkansson, Peter Rosén, Inger Nyström, Birgitta Nyström, Rune Lavin, Henrik Jermsten; 2013

Karnov 2013/14 - Svensk lagsamling med kommentarer Upplaga 1

av Petter Asp, Arne Baekkevold, Bertil Bengtsson, Severin Blomstrand, Göran Håkansson
m.fl.
Karnov är ett stort juridiskt uppslagsverk med expertkommentarer på lagar och andra författningar, skrivna av Sveriges främsta jurister. Mer än 200 författare, alla specialister inom sina respektive områden, står bakom kommentarerna till över 800 lagar och förordningar. Karnov bokverk är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Verket ger även upplysning om relevanta förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som kan konsulteras vidare. Samtliga referenser i verket revideras årligen. Författningarna i denna upplaga återges i sin lydelse per den 1 juli 2013. Nya författningar som finns kommenterade i denna utgåva är bland andra lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention, vägförordningen (2012:707), elförordningen (2013:208), lagen (2013:460) om kameraövervakning och förordningen (2013:463) om kameraövervakning. Vid urvalet av lagar och författningar som kommenteras i Karnov utgår huvudredaktionen från de praktiskt verksamma juristernas behov. Lagar och författningar av central betydelse kommenteras mer utförligt, andra mera kortfattat. Kontakta vår Kundsupport för mer information.
Karnov är ett stort juridiskt uppslagsverk med expertkommentarer på lagar och andra författningar, skrivna av Sveriges främsta jurister. Mer än 200 författare, alla specialister inom sina respektive områden, står bakom kommentarerna till över 800 lagar och förordningar. Karnov bokverk är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Verket ger även upplysning om relevanta förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som kan konsulteras vidare. Samtliga referenser i verket revideras årligen. Författningarna i denna upplaga återges i sin lydelse per den 1 juli 2013. Nya författningar som finns kommenterade i denna utgåva är bland andra lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention, vägförordningen (2012:707), elförordningen (2013:208), lagen (2013:460) om kameraövervakning och förordningen (2013:463) om kameraövervakning. Vid urvalet av lagar och författningar som kommenteras i Karnov utgår huvudredaktionen från de praktiskt verksamma juristernas behov. Lagar och författningar av central betydelse kommenteras mer utförligt, andra mera kortfattat. Kontakta vår Kundsupport för mer information.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789176105245
Förlag: Karnov Group
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Karnov är ett stort juridiskt uppslagsverk med expertkommentarer på lagar och andra författningar, skrivna av Sveriges främsta jurister. Mer än 200 författare, alla specialister inom sina respektive områden, står bakom kommentarerna till över 800 lagar och förordningar. Karnov bokverk är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Verket ger även upplysning om relevanta förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som kan konsulteras vidare. Samtliga referenser i verket revideras årligen. Författningarna i denna upplaga återges i sin lydelse per den 1 juli 2013. Nya författningar som finns kommenterade i denna utgåva är bland andra lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention, vägförordningen (2012:707), elförordningen (2013:208), lagen (2013:460) om kameraövervakning och förordningen (2013:463) om kameraövervakning. Vid urvalet av lagar och författningar som kommenteras i Karnov utgår huvudredaktionen från de praktiskt verksamma juristernas behov. Lagar och författningar av central betydelse kommenteras mer utförligt, andra mera kortfattat. Kontakta vår Kundsupport för mer information.
Karnov är ett stort juridiskt uppslagsverk med expertkommentarer på lagar och andra författningar, skrivna av Sveriges främsta jurister. Mer än 200 författare, alla specialister inom sina respektive områden, står bakom kommentarerna till över 800 lagar och förordningar. Karnov bokverk är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Verket ger även upplysning om relevanta förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som kan konsulteras vidare. Samtliga referenser i verket revideras årligen. Författningarna i denna upplaga återges i sin lydelse per den 1 juli 2013. Nya författningar som finns kommenterade i denna utgåva är bland andra lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention, vägförordningen (2012:707), elförordningen (2013:208), lagen (2013:460) om kameraövervakning och förordningen (2013:463) om kameraövervakning. Vid urvalet av lagar och författningar som kommenteras i Karnov utgår huvudredaktionen från de praktiskt verksamma juristernas behov. Lagar och författningar av central betydelse kommenteras mer utförligt, andra mera kortfattat. Kontakta vår Kundsupport för mer information.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)