Kemiboken 1; Hans Borén, Agneta Boström, Manfred Börner, Monika Larsson, Sigvard Lillieborg, Birgitta Lindh, Johanna Lundström; 2011

Kemiboken 1 Upplaga 4

av Hans Borén, Agneta Boström, Manfred Börner, Monika Larsson, Sigvard Lillieborg
m.fl.
I serien Kemiboken ingår läroböcker och lärarhandledningar för kurserna Kemi A och B. Kemiboken utgår från experimentet vilket gör kemin konkret och vardagsnära. Fristående texter anknyter till kemins historia, industrin, vardagslivet, aktuell forskning och miljöfrågor. Böckerna innehåller en teoridel och en del med laborationer och arbetsövningar. Kemibokenserien passar en bred kategori elever, från dem som tycker att kemi är svårt, till dem som satsar på högre studier.

Läs mer
Kemiboken A
Stoffet är rikhaltigt och ger möjlighet till anpassning efter programinriktning och intresse. Med experiment, många vardagsanknytningar och en berättande språkstil blir kemin verklighet för eleverna. Avsnitt och uppgifter av fördjupande eller svårare karaktär är markerade. Varje kapitel innehåller intressant bredvidläsning under rubriken Läs mer. Det är en stor fördel för både elever och lärare att ha allt material till kursen i en och samma bok. I slutet av boken finns därför ett urval av laborationer och arbetsövningar. För läraren och den intresserade eleven finns mer övningar att ladda ner. Kemiboken A innehåller grundläggande begrepp som atomernas byggnad, kemisk bindning, syror och baser, oxidation och reduktion samt kolföreningarnas kemi. Dessutom behandlas energi och förbränning, kretslopp och atmosfärens kemi. För att boken ska ge eleverna en god grund för fortsatta kemistudier, förklaras stökiometri och formelskrivning ingående med många lösta exempel.
Kemiboken B
Kemiboken B är uppbyggd på samma sätt som A-boken, och innehåller tio kapitel. Boken inleds med ett resonemang om partiklars egenskaper och hur detta avgör vilka analysmetoder man väljer för olika ämnen. Därefter får man lära sig vad som styr riktningen och hastigheten hos en kemisk reaktion, och vad som påverkar kemiska jämvikter. Nästföljande kapitel är tillägnat vattlösningars kemi och här introduceras eleven bland annat till syrabasjämvikter och olika buffertsystem. I redox- och energikapitlet tränas eleven i beräkningar och resonemang kring elektronövergångar. Den organiska kemin är omfattande; förutom rent deskriptiv kemi handlar avsnitten om hur man analyserar organiska ämnen och hur de reagerar med varandra, med tyngdpunkt på olika reaktionsmekanismer. Den sista tredjedelen av boken är ägnad livets molekyler och reaktioner. Först introduceras biomolekylerna, därpå följer resonemang kring energiomsättningar, med enzymsystem, fotosyntes och cellandning som viktiga hörnstenar. I allra sista kapitlet beskrivs arvets molekyler, replikation, transkription och translation. Boken avslutas med en beskrivning av hur man analyserar DNA och RNA.
Lärarhandledningarna
Lärarhandledningarna innehåller:
- Kemididaktiska aspekter (endast A)
- Utförliga didaktiska kommentarer till elevbokens teoriavsnitt och laborationer
- Riskbedömningar till försök och laborationer (det senare endast i A)
- "Hört i klassrummet"
- Fördjupning och inblickar i kemins historia
- Praktiska tips till laborationerna i boken
- Laborationer (andra än i böckerna)
- Svar till arbetsövningarna i elevboken
- Arbetsövningar med svar (andra än i böckerna)
- Övningsuppgifter med svar (andra än i böckerna)
Kemibokens webbplats innehåller underlag för riskbedömning av laborationer/demonstrationsförsök, stamträd, titrerkurvor samt underlag för laborationer och arbetsövningar.
Kemiboken A och B finns inlästa hos Inläsningstjänst.

Om författarna
Birgitta Lindh tilldelas 2009 års undervisningspris i kemi till Svante Arrhenius minne
Birgitta Lindh, medförfattare till Kemiboken, prisas med motiveringen: "För sitt mångåriga och mångsidiga engagemang i allt vad kemisäkerhet och kemiundervisning heter. Hon har fått många elever att gå igång på kemiämnet".

Gunnar Starck-medaljen 2009 till Monika Larsson
Monika Larsson, medförfattare till Kemiboken, prisas för "att under många år varit en inspirerande och mycket engagerad kemi- och naturkunskapslärare."
Monika är den nionde Liberförfattaren som fått Gunnar Starck-medaljen av Svenska Kemistsamfundet. Den delas ut varje år sedan 1964 för framstående pedagogisk verksamhet på kemins område. Den som första gången fick medaljen var den legendariske kemilektorn Gunnar Starck. Han fick den bl.a. för sina utomordentligt värdefulla insatser som inspirerande kemilärare och läroboksförfattare.
I serien Kemiboken ingår läroböcker och lärarhandledningar för kurserna Kemi A och B. Kemiboken utgår från experimentet vilket gör kemin konkret och vardagsnära. Fristående texter anknyter till kemins historia, industrin, vardagslivet, aktuell forskning och miljöfrågor. Böckerna innehåller en teoridel och en del med laborationer och arbetsövningar. Kemibokenserien passar en bred kategori elever, från dem som tycker att kemi är svårt, till dem som satsar på högre studier.

Läs mer
Kemiboken A
Stoffet är rikhaltigt och ger möjlighet till anpassning efter programinriktning och intresse. Med experiment, många vardagsanknytningar och en berättande språkstil blir kemin verklighet för eleverna. Avsnitt och uppgifter av fördjupande eller svårare karaktär är markerade. Varje kapitel innehåller intressant bredvidläsning under rubriken Läs mer. Det är en stor fördel för både elever och lärare att ha allt material till kursen i en och samma bok. I slutet av boken finns därför ett urval av laborationer och arbetsövningar. För läraren och den intresserade eleven finns mer övningar att ladda ner. Kemiboken A innehåller grundläggande begrepp som atomernas byggnad, kemisk bindning, syror och baser, oxidation och reduktion samt kolföreningarnas kemi. Dessutom behandlas energi och förbränning, kretslopp och atmosfärens kemi. För att boken ska ge eleverna en god grund för fortsatta kemistudier, förklaras stökiometri och formelskrivning ingående med många lösta exempel.
Kemiboken B
Kemiboken B är uppbyggd på samma sätt som A-boken, och innehåller tio kapitel. Boken inleds med ett resonemang om partiklars egenskaper och hur detta avgör vilka analysmetoder man väljer för olika ämnen. Därefter får man lära sig vad som styr riktningen och hastigheten hos en kemisk reaktion, och vad som påverkar kemiska jämvikter. Nästföljande kapitel är tillägnat vattlösningars kemi och här introduceras eleven bland annat till syrabasjämvikter och olika buffertsystem. I redox- och energikapitlet tränas eleven i beräkningar och resonemang kring elektronövergångar. Den organiska kemin är omfattande; förutom rent deskriptiv kemi handlar avsnitten om hur man analyserar organiska ämnen och hur de reagerar med varandra, med tyngdpunkt på olika reaktionsmekanismer. Den sista tredjedelen av boken är ägnad livets molekyler och reaktioner. Först introduceras biomolekylerna, därpå följer resonemang kring energiomsättningar, med enzymsystem, fotosyntes och cellandning som viktiga hörnstenar. I allra sista kapitlet beskrivs arvets molekyler, replikation, transkription och translation. Boken avslutas med en beskrivning av hur man analyserar DNA och RNA.
Lärarhandledningarna
Lärarhandledningarna innehåller:
- Kemididaktiska aspekter (endast A)
- Utförliga didaktiska kommentarer till elevbokens teoriavsnitt och laborationer
- Riskbedömningar till försök och laborationer (det senare endast i A)
- "Hört i klassrummet"
- Fördjupning och inblickar i kemins historia
- Praktiska tips till laborationerna i boken
- Laborationer (andra än i böckerna)
- Svar till arbetsövningarna i elevboken
- Arbetsövningar med svar (andra än i böckerna)
- Övningsuppgifter med svar (andra än i böckerna)
Kemibokens webbplats innehåller underlag för riskbedömning av laborationer/demonstrationsförsök, stamträd, titrerkurvor samt underlag för laborationer och arbetsövningar.
Kemiboken A och B finns inlästa hos Inläsningstjänst.

Om författarna
Birgitta Lindh tilldelas 2009 års undervisningspris i kemi till Svante Arrhenius minne
Birgitta Lindh, medförfattare till Kemiboken, prisas med motiveringen: "För sitt mångåriga och mångsidiga engagemang i allt vad kemisäkerhet och kemiundervisning heter. Hon har fått många elever att gå igång på kemiämnet".

Gunnar Starck-medaljen 2009 till Monika Larsson
Monika Larsson, medförfattare till Kemiboken, prisas för "att under många år varit en inspirerande och mycket engagerad kemi- och naturkunskapslärare."
Monika är den nionde Liberförfattaren som fått Gunnar Starck-medaljen av Svenska Kemistsamfundet. Den delas ut varje år sedan 1964 för framstående pedagogisk verksamhet på kemins område. Den som första gången fick medaljen var den legendariske kemilektorn Gunnar Starck. Han fick den bl.a. för sina utomordentligt värdefulla insatser som inspirerande kemilärare och läroboksförfattare.
Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789147085224
Förlag: Liber
Format: Bok
Språk: Svenska
Sidor: 320 st
I serien Kemiboken ingår läroböcker och lärarhandledningar för kurserna Kemi A och B. Kemiboken utgår från experimentet vilket gör kemin konkret och vardagsnära. Fristående texter anknyter till kemins historia, industrin, vardagslivet, aktuell forskning och miljöfrågor. Böckerna innehåller en teoridel och en del med laborationer och arbetsövningar. Kemibokenserien passar en bred kategori elever, från dem som tycker att kemi är svårt, till dem som satsar på högre studier.

Läs mer
Kemiboken A
Stoffet är rikhaltigt och ger möjlighet till anpassning efter programinriktning och intresse. Med experiment, många vardagsanknytningar och en berättande språkstil blir kemin verklighet för eleverna. Avsnitt och uppgifter av fördjupande eller svårare karaktär är markerade. Varje kapitel innehåller intressant bredvidläsning under rubriken Läs mer. Det är en stor fördel för både elever och lärare att ha allt material till kursen i en och samma bok. I slutet av boken finns därför ett urval av laborationer och arbetsövningar. För läraren och den intresserade eleven finns mer övningar att ladda ner. Kemiboken A innehåller grundläggande begrepp som atomernas byggnad, kemisk bindning, syror och baser, oxidation och reduktion samt kolföreningarnas kemi. Dessutom behandlas energi och förbränning, kretslopp och atmosfärens kemi. För att boken ska ge eleverna en god grund för fortsatta kemistudier, förklaras stökiometri och formelskrivning ingående med många lösta exempel.
Kemiboken B
Kemiboken B är uppbyggd på samma sätt som A-boken, och innehåller tio kapitel. Boken inleds med ett resonemang om partiklars egenskaper och hur detta avgör vilka analysmetoder man väljer för olika ämnen. Därefter får man lära sig vad som styr riktningen och hastigheten hos en kemisk reaktion, och vad som påverkar kemiska jämvikter. Nästföljande kapitel är tillägnat vattlösningars kemi och här introduceras eleven bland annat till syrabasjämvikter och olika buffertsystem. I redox- och energikapitlet tränas eleven i beräkningar och resonemang kring elektronövergångar. Den organiska kemin är omfattande; förutom rent deskriptiv kemi handlar avsnitten om hur man analyserar organiska ämnen och hur de reagerar med varandra, med tyngdpunkt på olika reaktionsmekanismer. Den sista tredjedelen av boken är ägnad livets molekyler och reaktioner. Först introduceras biomolekylerna, därpå följer resonemang kring energiomsättningar, med enzymsystem, fotosyntes och cellandning som viktiga hörnstenar. I allra sista kapitlet beskrivs arvets molekyler, replikation, transkription och translation. Boken avslutas med en beskrivning av hur man analyserar DNA och RNA.
Lärarhandledningarna
Lärarhandledningarna innehåller:
- Kemididaktiska aspekter (endast A)
- Utförliga didaktiska kommentarer till elevbokens teoriavsnitt och laborationer
- Riskbedömningar till försök och laborationer (det senare endast i A)
- "Hört i klassrummet"
- Fördjupning och inblickar i kemins historia
- Praktiska tips till laborationerna i boken
- Laborationer (andra än i böckerna)
- Svar till arbetsövningarna i elevboken
- Arbetsövningar med svar (andra än i böckerna)
- Övningsuppgifter med svar (andra än i böckerna)
Kemibokens webbplats innehåller underlag för riskbedömning av laborationer/demonstrationsförsök, stamträd, titrerkurvor samt underlag för laborationer och arbetsövningar.
Kemiboken A och B finns inlästa hos Inläsningstjänst.

Om författarna
Birgitta Lindh tilldelas 2009 års undervisningspris i kemi till Svante Arrhenius minne
Birgitta Lindh, medförfattare till Kemiboken, prisas med motiveringen: "För sitt mångåriga och mångsidiga engagemang i allt vad kemisäkerhet och kemiundervisning heter. Hon har fått många elever att gå igång på kemiämnet".

Gunnar Starck-medaljen 2009 till Monika Larsson
Monika Larsson, medförfattare till Kemiboken, prisas för "att under många år varit en inspirerande och mycket engagerad kemi- och naturkunskapslärare."
Monika är den nionde Liberförfattaren som fått Gunnar Starck-medaljen av Svenska Kemistsamfundet. Den delas ut varje år sedan 1964 för framstående pedagogisk verksamhet på kemins område. Den som första gången fick medaljen var den legendariske kemilektorn Gunnar Starck. Han fick den bl.a. för sina utomordentligt värdefulla insatser som inspirerande kemilärare och läroboksförfattare.
I serien Kemiboken ingår läroböcker och lärarhandledningar för kurserna Kemi A och B. Kemiboken utgår från experimentet vilket gör kemin konkret och vardagsnära. Fristående texter anknyter till kemins historia, industrin, vardagslivet, aktuell forskning och miljöfrågor. Böckerna innehåller en teoridel och en del med laborationer och arbetsövningar. Kemibokenserien passar en bred kategori elever, från dem som tycker att kemi är svårt, till dem som satsar på högre studier.

Läs mer
Kemiboken A
Stoffet är rikhaltigt och ger möjlighet till anpassning efter programinriktning och intresse. Med experiment, många vardagsanknytningar och en berättande språkstil blir kemin verklighet för eleverna. Avsnitt och uppgifter av fördjupande eller svårare karaktär är markerade. Varje kapitel innehåller intressant bredvidläsning under rubriken Läs mer. Det är en stor fördel för både elever och lärare att ha allt material till kursen i en och samma bok. I slutet av boken finns därför ett urval av laborationer och arbetsövningar. För läraren och den intresserade eleven finns mer övningar att ladda ner. Kemiboken A innehåller grundläggande begrepp som atomernas byggnad, kemisk bindning, syror och baser, oxidation och reduktion samt kolföreningarnas kemi. Dessutom behandlas energi och förbränning, kretslopp och atmosfärens kemi. För att boken ska ge eleverna en god grund för fortsatta kemistudier, förklaras stökiometri och formelskrivning ingående med många lösta exempel.
Kemiboken B
Kemiboken B är uppbyggd på samma sätt som A-boken, och innehåller tio kapitel. Boken inleds med ett resonemang om partiklars egenskaper och hur detta avgör vilka analysmetoder man väljer för olika ämnen. Därefter får man lära sig vad som styr riktningen och hastigheten hos en kemisk reaktion, och vad som påverkar kemiska jämvikter. Nästföljande kapitel är tillägnat vattlösningars kemi och här introduceras eleven bland annat till syrabasjämvikter och olika buffertsystem. I redox- och energikapitlet tränas eleven i beräkningar och resonemang kring elektronövergångar. Den organiska kemin är omfattande; förutom rent deskriptiv kemi handlar avsnitten om hur man analyserar organiska ämnen och hur de reagerar med varandra, med tyngdpunkt på olika reaktionsmekanismer. Den sista tredjedelen av boken är ägnad livets molekyler och reaktioner. Först introduceras biomolekylerna, därpå följer resonemang kring energiomsättningar, med enzymsystem, fotosyntes och cellandning som viktiga hörnstenar. I allra sista kapitlet beskrivs arvets molekyler, replikation, transkription och translation. Boken avslutas med en beskrivning av hur man analyserar DNA och RNA.
Lärarhandledningarna
Lärarhandledningarna innehåller:
- Kemididaktiska aspekter (endast A)
- Utförliga didaktiska kommentarer till elevbokens teoriavsnitt och laborationer
- Riskbedömningar till försök och laborationer (det senare endast i A)
- "Hört i klassrummet"
- Fördjupning och inblickar i kemins historia
- Praktiska tips till laborationerna i boken
- Laborationer (andra än i böckerna)
- Svar till arbetsövningarna i elevboken
- Arbetsövningar med svar (andra än i böckerna)
- Övningsuppgifter med svar (andra än i böckerna)
Kemibokens webbplats innehåller underlag för riskbedömning av laborationer/demonstrationsförsök, stamträd, titrerkurvor samt underlag för laborationer och arbetsövningar.
Kemiboken A och B finns inlästa hos Inläsningstjänst.

Om författarna
Birgitta Lindh tilldelas 2009 års undervisningspris i kemi till Svante Arrhenius minne
Birgitta Lindh, medförfattare till Kemiboken, prisas med motiveringen: "För sitt mångåriga och mångsidiga engagemang i allt vad kemisäkerhet och kemiundervisning heter. Hon har fått många elever att gå igång på kemiämnet".

Gunnar Starck-medaljen 2009 till Monika Larsson
Monika Larsson, medförfattare till Kemiboken, prisas för "att under många år varit en inspirerande och mycket engagerad kemi- och naturkunskapslärare."
Monika är den nionde Liberförfattaren som fått Gunnar Starck-medaljen av Svenska Kemistsamfundet. Den delas ut varje år sedan 1964 för framstående pedagogisk verksamhet på kemins område. Den som första gången fick medaljen var den legendariske kemilektorn Gunnar Starck. Han fick den bl.a. för sina utomordentligt värdefulla insatser som inspirerande kemilärare och läroboksförfattare.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)