Klassrummet som muntlig arena : att tala fram sin trovärdighet; Cecilia Olsson Jers; 2012
1 säljare

Klassrummet som muntlig arena : att tala fram sin trovärdighet Upplaga 1

av Cecilia Olsson Jers
Klassrummet som muntlig arena visar hur lärare utifrån ett retoriskt perspektiv kan skapa goda och meningsfulla lärandesituationer vid muntlig framställning. Boken handlar om den retoriska arbetsprocessen och fokus ligger på talprocessen: förberedelsen inför, framförandet och responsarbetet efter en muntlig framställning.

Läs mer
Cecilia Olsson Jers menar att det är en didaktisk utmaning att både teoretiskt och praktiskt problematisera talare, lyssnare och innehåll i en muntlig framställning. Med autentiska exempel diskuterar hon vad denna utmaning består av.
Författaren inleder med att teoretiskt presentera ethos, pathos och logos samt den retoriska arbetsprocessen och visar hur retoriska begrepp kan användas för att förstå hur arbetet med muntlig färdighet kan bedrivas i klassrummet. Därefter utgår hon från responsteorier för att illustrera hur retorikens centrala begrepp fungerar som verktyg och metaspråk för att lärare ska kunna ge konstruktiv respons på elevers muntliga framställningar. Till de mer praktiska kapitlen finns frågor formulerade till talsituationen, responsgivning och argumentationsteknik och de kan användas av läsaren både för reflektion och för diskussion.
Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma lärare i grundskolan och i gymnasieskolan som undervisar i svenska, svenska som andraspråk och retorik. Den kan med fördel även läsas av lärare i andra ämnen liksom av alla som är intresserade av muntlig kommunikation.

Om författarna
Cecilia Olsson Jers är fil.dr och universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning på Malmö högskolas fakultet för Lärande och samhälle. Läs författarens blogg om Retorik på ceciliaolssonjers.se/
Klassrummet som muntlig arena visar hur lärare utifrån ett retoriskt perspektiv kan skapa goda och meningsfulla lärandesituationer vid muntlig framställning. Boken handlar om den retoriska arbetsprocessen och fokus ligger på talprocessen: förberedelsen inför, framförandet och responsarbetet efter en muntlig framställning.

Läs mer
Cecilia Olsson Jers menar att det är en didaktisk utmaning att både teoretiskt och praktiskt problematisera talare, lyssnare och innehåll i en muntlig framställning. Med autentiska exempel diskuterar hon vad denna utmaning består av.
Författaren inleder med att teoretiskt presentera ethos, pathos och logos samt den retoriska arbetsprocessen och visar hur retoriska begrepp kan användas för att förstå hur arbetet med muntlig färdighet kan bedrivas i klassrummet. Därefter utgår hon från responsteorier för att illustrera hur retorikens centrala begrepp fungerar som verktyg och metaspråk för att lärare ska kunna ge konstruktiv respons på elevers muntliga framställningar. Till de mer praktiska kapitlen finns frågor formulerade till talsituationen, responsgivning och argumentationsteknik och de kan användas av läsaren både för reflektion och för diskussion.
Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma lärare i grundskolan och i gymnasieskolan som undervisar i svenska, svenska som andraspråk och retorik. Den kan med fördel även läsas av lärare i andra ämnen liksom av alla som är intresserade av muntlig kommunikation.

Om författarna
Cecilia Olsson Jers är fil.dr och universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning på Malmö högskolas fakultet för Lärande och samhälle. Läs författarens blogg om Retorik på ceciliaolssonjers.se/
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2012
ISBN: 9789147100613
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 207 st
Klassrummet som muntlig arena visar hur lärare utifrån ett retoriskt perspektiv kan skapa goda och meningsfulla lärandesituationer vid muntlig framställning. Boken handlar om den retoriska arbetsprocessen och fokus ligger på talprocessen: förberedelsen inför, framförandet och responsarbetet efter en muntlig framställning.

Läs mer
Cecilia Olsson Jers menar att det är en didaktisk utmaning att både teoretiskt och praktiskt problematisera talare, lyssnare och innehåll i en muntlig framställning. Med autentiska exempel diskuterar hon vad denna utmaning består av.
Författaren inleder med att teoretiskt presentera ethos, pathos och logos samt den retoriska arbetsprocessen och visar hur retoriska begrepp kan användas för att förstå hur arbetet med muntlig färdighet kan bedrivas i klassrummet. Därefter utgår hon från responsteorier för att illustrera hur retorikens centrala begrepp fungerar som verktyg och metaspråk för att lärare ska kunna ge konstruktiv respons på elevers muntliga framställningar. Till de mer praktiska kapitlen finns frågor formulerade till talsituationen, responsgivning och argumentationsteknik och de kan användas av läsaren både för reflektion och för diskussion.
Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma lärare i grundskolan och i gymnasieskolan som undervisar i svenska, svenska som andraspråk och retorik. Den kan med fördel även läsas av lärare i andra ämnen liksom av alla som är intresserade av muntlig kommunikation.

Om författarna
Cecilia Olsson Jers är fil.dr och universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning på Malmö högskolas fakultet för Lärande och samhälle. Läs författarens blogg om Retorik på ceciliaolssonjers.se/
Klassrummet som muntlig arena visar hur lärare utifrån ett retoriskt perspektiv kan skapa goda och meningsfulla lärandesituationer vid muntlig framställning. Boken handlar om den retoriska arbetsprocessen och fokus ligger på talprocessen: förberedelsen inför, framförandet och responsarbetet efter en muntlig framställning.

Läs mer
Cecilia Olsson Jers menar att det är en didaktisk utmaning att både teoretiskt och praktiskt problematisera talare, lyssnare och innehåll i en muntlig framställning. Med autentiska exempel diskuterar hon vad denna utmaning består av.
Författaren inleder med att teoretiskt presentera ethos, pathos och logos samt den retoriska arbetsprocessen och visar hur retoriska begrepp kan användas för att förstå hur arbetet med muntlig färdighet kan bedrivas i klassrummet. Därefter utgår hon från responsteorier för att illustrera hur retorikens centrala begrepp fungerar som verktyg och metaspråk för att lärare ska kunna ge konstruktiv respons på elevers muntliga framställningar. Till de mer praktiska kapitlen finns frågor formulerade till talsituationen, responsgivning och argumentationsteknik och de kan användas av läsaren både för reflektion och för diskussion.
Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma lärare i grundskolan och i gymnasieskolan som undervisar i svenska, svenska som andraspråk och retorik. Den kan med fördel även läsas av lärare i andra ämnen liksom av alla som är intresserade av muntlig kommunikation.

Om författarna
Cecilia Olsson Jers är fil.dr och universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning på Malmö högskolas fakultet för Lärande och samhälle. Läs författarens blogg om Retorik på ceciliaolssonjers.se/
Begagnad bok
265 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
265 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar