Klinisk handläggning av venös tromboembolism; Anders Gottsäter, Peter J. Svensson, Mats Ögren, Reinhard Volkmann, Björn Dahlbäck, Anders Själander, Henry Eriksson, Nazim Isma, Bengt Lindblad, Stefan Acosta, Arne Lindgren, Ulf Havelius, Olof Rask, Stefan Sköld, Mattias Belting, Pelle Lindqvist, Per Kjellin, Gunnar Plate, Andreas Hillarp, Ulf Nyman, Ola Björgell, Marika Bajc, Björn Jonson, Thomas Mätzsch, Tilo Kölbel, Mats Lindh, Jan Holst, Camilla Nilsson, Catharina Stjärnborg Elofsson, David Bergqvist; 2010

Klinisk handläggning av venös tromboembolism Upplaga 1

av Anders Gottsäter, Peter J. Svensson, Mats Ögren, Reinhard Volkmann, Björn Dahlbäck
m.fl.
Venös tromboembolism är ett vanligt sjukdomstillstånd med komplex patofysiologi och riskfaktorbild. Sjukdomen kan drabba många olika organ och ha både ett akut och ett mer kroniskt förlopp med varierande symtombild. Flera nya diagnostiskametoder samt både farmakologiska och invasiva behandlingsmodaliteter har introducerats under de senaste åren. I Klinisk handläggning av venös tromboembolism illustreras uppkomst, diagnostik och behandling av ett brett spektrum av sjukdomstillstånd orsakade av venös trombossjukdom. Både teoretiskt och praktiskt inriktade kapitel ger en heltäckande bild av dagens kunskapsläge ur ett svenskt perspektiv och även med internationell relevans. Boken har en bred användning för läkare inom intern- och allmänmedicin.
Venös tromboembolism är ett vanligt sjukdomstillstånd med komplex patofysiologi och riskfaktorbild. Sjukdomen kan drabba många olika organ och ha både ett akut och ett mer kroniskt förlopp med varierande symtombild. Flera nya diagnostiskametoder samt både farmakologiska och invasiva behandlingsmodaliteter har introducerats under de senaste åren. I Klinisk handläggning av venös tromboembolism illustreras uppkomst, diagnostik och behandling av ett brett spektrum av sjukdomstillstånd orsakade av venös trombossjukdom. Både teoretiskt och praktiskt inriktade kapitel ger en heltäckande bild av dagens kunskapsläge ur ett svenskt perspektiv och även med internationell relevans. Boken har en bred användning för läkare inom intern- och allmänmedicin.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789144053196
Förlag: Studentlitteratur
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 384 st
Venös tromboembolism är ett vanligt sjukdomstillstånd med komplex patofysiologi och riskfaktorbild. Sjukdomen kan drabba många olika organ och ha både ett akut och ett mer kroniskt förlopp med varierande symtombild. Flera nya diagnostiskametoder samt både farmakologiska och invasiva behandlingsmodaliteter har introducerats under de senaste åren. I Klinisk handläggning av venös tromboembolism illustreras uppkomst, diagnostik och behandling av ett brett spektrum av sjukdomstillstånd orsakade av venös trombossjukdom. Både teoretiskt och praktiskt inriktade kapitel ger en heltäckande bild av dagens kunskapsläge ur ett svenskt perspektiv och även med internationell relevans. Boken har en bred användning för läkare inom intern- och allmänmedicin.
Venös tromboembolism är ett vanligt sjukdomstillstånd med komplex patofysiologi och riskfaktorbild. Sjukdomen kan drabba många olika organ och ha både ett akut och ett mer kroniskt förlopp med varierande symtombild. Flera nya diagnostiskametoder samt både farmakologiska och invasiva behandlingsmodaliteter har introducerats under de senaste åren. I Klinisk handläggning av venös tromboembolism illustreras uppkomst, diagnostik och behandling av ett brett spektrum av sjukdomstillstånd orsakade av venös trombossjukdom. Både teoretiskt och praktiskt inriktade kapitel ger en heltäckande bild av dagens kunskapsläge ur ett svenskt perspektiv och även med internationell relevans. Boken har en bred användning för läkare inom intern- och allmänmedicin.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)