Kön och kunskap; Gaby Weiner, Britt-Marie Berge, David Lyon; 2001
5+ säljare

Kön och kunskap Upplaga 1

av Gaby Weiner, Britt-Marie Berge, David Lyon
Författarna ger i denna bok en översikt av vad kön kan betyda i utbildningssituationer. De beskriver de etiska och professionella utmaningar som möter feministiska lärare och vilka möjligheter som ligger i en könsmedveten pedagogisk praktik. Det huvudsakliga syftet med boken är att introducera och diskutera frågor som fokuserar läroplan, skolpolitik, pedagogiska perspektiv och pedagogisk praktik utifrån ett könsperspektiv. I boken beskrivs såväl möjligheter som realistiska hinder för jämställdhet mellan könen i utbildningssammanhang. Exempel ges på hur feminister lyckats påverka skolpolitik och skolpraktik i en mer könsmedveten riktning och vilka möjligheter som finns i olika feministiska perspektiv. Boken är angelägen för alla som har intresse av feministiska frågor och utbildning, särskilt för dem som utbildar sig till lärare. Den är också intressant för lärare som tar läroplanens direktiv om jämställdhet på allvar, lärare som vill utmana konkreta sexistiska uttryck i skola och annan utbildning samt föräldrar som vill påverka skolan. Översättning: Inger Lindelöf
Författarna ger i denna bok en översikt av vad kön kan betyda i utbildningssituationer. De beskriver de etiska och professionella utmaningar som möter feministiska lärare och vilka möjligheter som ligger i en könsmedveten pedagogisk praktik. Det huvudsakliga syftet med boken är att introducera och diskutera frågor som fokuserar läroplan, skolpolitik, pedagogiska perspektiv och pedagogisk praktik utifrån ett könsperspektiv. I boken beskrivs såväl möjligheter som realistiska hinder för jämställdhet mellan könen i utbildningssammanhang. Exempel ges på hur feminister lyckats påverka skolpolitik och skolpraktik i en mer könsmedveten riktning och vilka möjligheter som finns i olika feministiska perspektiv. Boken är angelägen för alla som har intresse av feministiska frågor och utbildning, särskilt för dem som utbildar sig till lärare. Den är också intressant för lärare som tar läroplanens direktiv om jämställdhet på allvar, lärare som vill utmana konkreta sexistiska uttryck i skola och annan utbildning samt föräldrar som vill påverka skolan. Översättning: Inger Lindelöf
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2001
ISBN: 9789144012612
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 155 st
Författarna ger i denna bok en översikt av vad kön kan betyda i utbildningssituationer. De beskriver de etiska och professionella utmaningar som möter feministiska lärare och vilka möjligheter som ligger i en könsmedveten pedagogisk praktik. Det huvudsakliga syftet med boken är att introducera och diskutera frågor som fokuserar läroplan, skolpolitik, pedagogiska perspektiv och pedagogisk praktik utifrån ett könsperspektiv. I boken beskrivs såväl möjligheter som realistiska hinder för jämställdhet mellan könen i utbildningssammanhang. Exempel ges på hur feminister lyckats påverka skolpolitik och skolpraktik i en mer könsmedveten riktning och vilka möjligheter som finns i olika feministiska perspektiv. Boken är angelägen för alla som har intresse av feministiska frågor och utbildning, särskilt för dem som utbildar sig till lärare. Den är också intressant för lärare som tar läroplanens direktiv om jämställdhet på allvar, lärare som vill utmana konkreta sexistiska uttryck i skola och annan utbildning samt föräldrar som vill påverka skolan. Översättning: Inger Lindelöf
Författarna ger i denna bok en översikt av vad kön kan betyda i utbildningssituationer. De beskriver de etiska och professionella utmaningar som möter feministiska lärare och vilka möjligheter som ligger i en könsmedveten pedagogisk praktik. Det huvudsakliga syftet med boken är att introducera och diskutera frågor som fokuserar läroplan, skolpolitik, pedagogiska perspektiv och pedagogisk praktik utifrån ett könsperspektiv. I boken beskrivs såväl möjligheter som realistiska hinder för jämställdhet mellan könen i utbildningssammanhang. Exempel ges på hur feminister lyckats påverka skolpolitik och skolpraktik i en mer könsmedveten riktning och vilka möjligheter som finns i olika feministiska perspektiv. Boken är angelägen för alla som har intresse av feministiska frågor och utbildning, särskilt för dem som utbildar sig till lärare. Den är också intressant för lärare som tar läroplanens direktiv om jämställdhet på allvar, lärare som vill utmana konkreta sexistiska uttryck i skola och annan utbildning samt föräldrar som vill påverka skolan. Översättning: Inger Lindelöf
Begagnad bok
89 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
89 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar