Kroppslighetens mystik : en filosofisk läsning av Mechthild von Magdeburg; Jonna Bornemark; 2021
endast ny

Kroppslighetens mystik : en filosofisk läsning av Mechthild von Magdeburg

av Jonna Bornemark
Hur hade någon som jag kunnat gestalta sitt liv? En kvinna som inte vill fastna i konventioner och som vill ha en egen relation till de stora frågorna: vad det är att vara människa och hur vi kan förhålla oss till sanning, vara och liv?

Filosofen Jonna Bornemark som själv inte är kristen söker genom den filosofiska dialogen förstå 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes tid. Resultatet är ett personligt och omvälvande samtal om kroppslighet, erotik och kvinnlig auktoritet.

Beginrörelsen, vilken Mechthild tillhörde, var under 1200-talet på stark frammarsch och erbjöd många kvinnor ett annat liv än det som maka och moder. Relationen till gud gav dessa kvinnor kraft att gå emot samtidens makthierarkier och skapa sitt eget religiösa avantgarde. För Mechthilds del innebar det att hon utvecklade en intim och egen relation till det gudomliga, en relation som undersökte vad en människa är, vad det gudomliga är och vad kärlek är.
*
»Ett erotiskt möte mellan Gud och människa. Det låter provocerande och spektakulärt. Men i Jonna Bornemarks bok får vi inblick i en kroppslig och sensuell kristendom som få känner till idag. Att Mechthilds andlighet dessutom speglas i vår tids filosofi gör boken till högintressant läsning.«
Peter Sandberg, programledare Filosofiska rummet

»Kroppslighetens mystik är en filosofisk händelse av rang. På vacker prosa tecknar Jonna Bornemark ett inkännande, kärleksfullt och personligt porträtt av en medeltida tänkare som står oss närmare än vi anar. Filosofin förs här åter mot sina andliga rötter, vilka samtidigt visar sig vara djupt sinnliga, suktande, ja rentav erotiska.«
Jayne Svenungsson, professor i Systematisk teologi vid Lunds universitet och ledamot i Svenska Akademien

»En starkt fängslande och intelligent läsning av Mechthild von Magdeburgs medeltida klassiker Das fliessende Licht der Gottheit, som sätter in hennes extatiska mystik i en samtida filosofisk kontext.«
Anders Olsson, professor i Litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademien

»Om Mechthild har Jonna Bornemark, docent i filosofi vid Södertörns högskola, skrivit en vacker och tankeväckande bok /.../ Jonna Bornemark visar att erotik, tanke och tro har djupa beröringspunkter och det finns många stigar att vandra vidare på med utgångspunkt i hennes bok.«
Ulla Gudmundson i Svenska Dagbladet

»Kroppslighetens mystik är en fin och behövd bok. Den tänder ett ljus, inte i den mörka medeltiden , utan i den mörka modernitet där all kunskap som inte på något enkelt sätt låter sig underordnas den strikt objektifierande vetenskapen nedtrycks och förbises. Och se där uppenbarat i ljuset står till sist de kvinnliga mystikernas stora, ofta beskuggade relevans för den moderna filosofin.«
Tim Andersson i UNT

»Har hon gjort Mechthild mer erotisk, mer filosofisk än vad hon faktiskt är? Ja, det är möjligt. Men all tolkning är en form av projektion. Den stora konsten ligger i förmågan att frigöra studieobjektet från det egna tolkningsgisslet, och det lyckas Bonemark alldeles briljant med.«
Sinziana Ravini i Göteborgs-Posten

»Här diskuteras generöst de existentiella frågorna om hur det är en allvarlig sak att leva utifrån två olika tider och två olika människor: med läsaren blir det tre.«
Jenny Maria Nilsson i Sydsvenskan
Hur hade någon som jag kunnat gestalta sitt liv? En kvinna som inte vill fastna i konventioner och som vill ha en egen relation till de stora frågorna: vad det är att vara människa och hur vi kan förhålla oss till sanning, vara och liv?

Filosofen Jonna Bornemark som själv inte är kristen söker genom den filosofiska dialogen förstå 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes tid. Resultatet är ett personligt och omvälvande samtal om kroppslighet, erotik och kvinnlig auktoritet.

Beginrörelsen, vilken Mechthild tillhörde, var under 1200-talet på stark frammarsch och erbjöd många kvinnor ett annat liv än det som maka och moder. Relationen till gud gav dessa kvinnor kraft att gå emot samtidens makthierarkier och skapa sitt eget religiösa avantgarde. För Mechthilds del innebar det att hon utvecklade en intim och egen relation till det gudomliga, en relation som undersökte vad en människa är, vad det gudomliga är och vad kärlek är.
*
»Ett erotiskt möte mellan Gud och människa. Det låter provocerande och spektakulärt. Men i Jonna Bornemarks bok får vi inblick i en kroppslig och sensuell kristendom som få känner till idag. Att Mechthilds andlighet dessutom speglas i vår tids filosofi gör boken till högintressant läsning.«
Peter Sandberg, programledare Filosofiska rummet

»Kroppslighetens mystik är en filosofisk händelse av rang. På vacker prosa tecknar Jonna Bornemark ett inkännande, kärleksfullt och personligt porträtt av en medeltida tänkare som står oss närmare än vi anar. Filosofin förs här åter mot sina andliga rötter, vilka samtidigt visar sig vara djupt sinnliga, suktande, ja rentav erotiska.«
Jayne Svenungsson, professor i Systematisk teologi vid Lunds universitet och ledamot i Svenska Akademien

»En starkt fängslande och intelligent läsning av Mechthild von Magdeburgs medeltida klassiker Das fliessende Licht der Gottheit, som sätter in hennes extatiska mystik i en samtida filosofisk kontext.«
Anders Olsson, professor i Litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademien

»Om Mechthild har Jonna Bornemark, docent i filosofi vid Södertörns högskola, skrivit en vacker och tankeväckande bok /.../ Jonna Bornemark visar att erotik, tanke och tro har djupa beröringspunkter och det finns många stigar att vandra vidare på med utgångspunkt i hennes bok.«
Ulla Gudmundson i Svenska Dagbladet

»Kroppslighetens mystik är en fin och behövd bok. Den tänder ett ljus, inte i den mörka medeltiden , utan i den mörka modernitet där all kunskap som inte på något enkelt sätt låter sig underordnas den strikt objektifierande vetenskapen nedtrycks och förbises. Och se där uppenbarat i ljuset står till sist de kvinnliga mystikernas stora, ofta beskuggade relevans för den moderna filosofin.«
Tim Andersson i UNT

»Har hon gjort Mechthild mer erotisk, mer filosofisk än vad hon faktiskt är? Ja, det är möjligt. Men all tolkning är en form av projektion. Den stora konsten ligger i förmågan att frigöra studieobjektet från det egna tolkningsgisslet, och det lyckas Bonemark alldeles briljant med.«
Sinziana Ravini i Göteborgs-Posten

»Här diskuteras generöst de existentiella frågorna om hur det är en allvarlig sak att leva utifrån två olika tider och två olika människor: med läsaren blir det tre.«
Jenny Maria Nilsson i Sydsvenskan
Utgiven: 2021
ISBN: 9789179651589
Förlag: Volante
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 262 st
Hur hade någon som jag kunnat gestalta sitt liv? En kvinna som inte vill fastna i konventioner och som vill ha en egen relation till de stora frågorna: vad det är att vara människa och hur vi kan förhålla oss till sanning, vara och liv?

Filosofen Jonna Bornemark som själv inte är kristen söker genom den filosofiska dialogen förstå 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes tid. Resultatet är ett personligt och omvälvande samtal om kroppslighet, erotik och kvinnlig auktoritet.

Beginrörelsen, vilken Mechthild tillhörde, var under 1200-talet på stark frammarsch och erbjöd många kvinnor ett annat liv än det som maka och moder. Relationen till gud gav dessa kvinnor kraft att gå emot samtidens makthierarkier och skapa sitt eget religiösa avantgarde. För Mechthilds del innebar det att hon utvecklade en intim och egen relation till det gudomliga, en relation som undersökte vad en människa är, vad det gudomliga är och vad kärlek är.
*
»Ett erotiskt möte mellan Gud och människa. Det låter provocerande och spektakulärt. Men i Jonna Bornemarks bok får vi inblick i en kroppslig och sensuell kristendom som få känner till idag. Att Mechthilds andlighet dessutom speglas i vår tids filosofi gör boken till högintressant läsning.«
Peter Sandberg, programledare Filosofiska rummet

»Kroppslighetens mystik är en filosofisk händelse av rang. På vacker prosa tecknar Jonna Bornemark ett inkännande, kärleksfullt och personligt porträtt av en medeltida tänkare som står oss närmare än vi anar. Filosofin förs här åter mot sina andliga rötter, vilka samtidigt visar sig vara djupt sinnliga, suktande, ja rentav erotiska.«
Jayne Svenungsson, professor i Systematisk teologi vid Lunds universitet och ledamot i Svenska Akademien

»En starkt fängslande och intelligent läsning av Mechthild von Magdeburgs medeltida klassiker Das fliessende Licht der Gottheit, som sätter in hennes extatiska mystik i en samtida filosofisk kontext.«
Anders Olsson, professor i Litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademien

»Om Mechthild har Jonna Bornemark, docent i filosofi vid Södertörns högskola, skrivit en vacker och tankeväckande bok /.../ Jonna Bornemark visar att erotik, tanke och tro har djupa beröringspunkter och det finns många stigar att vandra vidare på med utgångspunkt i hennes bok.«
Ulla Gudmundson i Svenska Dagbladet

»Kroppslighetens mystik är en fin och behövd bok. Den tänder ett ljus, inte i den mörka medeltiden , utan i den mörka modernitet där all kunskap som inte på något enkelt sätt låter sig underordnas den strikt objektifierande vetenskapen nedtrycks och förbises. Och se där uppenbarat i ljuset står till sist de kvinnliga mystikernas stora, ofta beskuggade relevans för den moderna filosofin.«
Tim Andersson i UNT

»Har hon gjort Mechthild mer erotisk, mer filosofisk än vad hon faktiskt är? Ja, det är möjligt. Men all tolkning är en form av projektion. Den stora konsten ligger i förmågan att frigöra studieobjektet från det egna tolkningsgisslet, och det lyckas Bonemark alldeles briljant med.«
Sinziana Ravini i Göteborgs-Posten

»Här diskuteras generöst de existentiella frågorna om hur det är en allvarlig sak att leva utifrån två olika tider och två olika människor: med läsaren blir det tre.«
Jenny Maria Nilsson i Sydsvenskan
Hur hade någon som jag kunnat gestalta sitt liv? En kvinna som inte vill fastna i konventioner och som vill ha en egen relation till de stora frågorna: vad det är att vara människa och hur vi kan förhålla oss till sanning, vara och liv?

Filosofen Jonna Bornemark som själv inte är kristen söker genom den filosofiska dialogen förstå 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes tid. Resultatet är ett personligt och omvälvande samtal om kroppslighet, erotik och kvinnlig auktoritet.

Beginrörelsen, vilken Mechthild tillhörde, var under 1200-talet på stark frammarsch och erbjöd många kvinnor ett annat liv än det som maka och moder. Relationen till gud gav dessa kvinnor kraft att gå emot samtidens makthierarkier och skapa sitt eget religiösa avantgarde. För Mechthilds del innebar det att hon utvecklade en intim och egen relation till det gudomliga, en relation som undersökte vad en människa är, vad det gudomliga är och vad kärlek är.
*
»Ett erotiskt möte mellan Gud och människa. Det låter provocerande och spektakulärt. Men i Jonna Bornemarks bok får vi inblick i en kroppslig och sensuell kristendom som få känner till idag. Att Mechthilds andlighet dessutom speglas i vår tids filosofi gör boken till högintressant läsning.«
Peter Sandberg, programledare Filosofiska rummet

»Kroppslighetens mystik är en filosofisk händelse av rang. På vacker prosa tecknar Jonna Bornemark ett inkännande, kärleksfullt och personligt porträtt av en medeltida tänkare som står oss närmare än vi anar. Filosofin förs här åter mot sina andliga rötter, vilka samtidigt visar sig vara djupt sinnliga, suktande, ja rentav erotiska.«
Jayne Svenungsson, professor i Systematisk teologi vid Lunds universitet och ledamot i Svenska Akademien

»En starkt fängslande och intelligent läsning av Mechthild von Magdeburgs medeltida klassiker Das fliessende Licht der Gottheit, som sätter in hennes extatiska mystik i en samtida filosofisk kontext.«
Anders Olsson, professor i Litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademien

»Om Mechthild har Jonna Bornemark, docent i filosofi vid Södertörns högskola, skrivit en vacker och tankeväckande bok /.../ Jonna Bornemark visar att erotik, tanke och tro har djupa beröringspunkter och det finns många stigar att vandra vidare på med utgångspunkt i hennes bok.«
Ulla Gudmundson i Svenska Dagbladet

»Kroppslighetens mystik är en fin och behövd bok. Den tänder ett ljus, inte i den mörka medeltiden , utan i den mörka modernitet där all kunskap som inte på något enkelt sätt låter sig underordnas den strikt objektifierande vetenskapen nedtrycks och förbises. Och se där uppenbarat i ljuset står till sist de kvinnliga mystikernas stora, ofta beskuggade relevans för den moderna filosofin.«
Tim Andersson i UNT

»Har hon gjort Mechthild mer erotisk, mer filosofisk än vad hon faktiskt är? Ja, det är möjligt. Men all tolkning är en form av projektion. Den stora konsten ligger i förmågan att frigöra studieobjektet från det egna tolkningsgisslet, och det lyckas Bonemark alldeles briljant med.«
Sinziana Ravini i Göteborgs-Posten

»Här diskuteras generöst de existentiella frågorna om hur det är en allvarlig sak att leva utifrån två olika tider och två olika människor: med läsaren blir det tre.«
Jenny Maria Nilsson i Sydsvenskan
Ny bok
199 kr209 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
199 kr209 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)