Människan, brottet, följderna : kriminalitet och kriminalvård i Sverige; Thomas Ekbom, Gunnar Engström, Birgitta Göransson; 2006
5+ säljare

Människan, brottet, följderna : kriminalitet och kriminalvård i Sverige Upplaga 5

av Thomas Ekbom, Gunnar Engström, Birgitta Göransson
Ökar brottsligheten i Sverige? Hur stor är risken för återfall? Vilka är mest utsatta för våld? Vad är en fotboja? Vilka typer av brott begår pojkar respektive flickor?

Här ges en aktuell översikt över kriminalitet och kriminalvård i Sverige, både i ett samhälls- och ett individperspektiv. Boken beskriver:

brottsutvecklingen och kriminaliteten ur olika synvinklar
straffen, teorierna bakom och kriminalpolitikens inriktning
åtgärder när en misstänkt grips, och rättsväsendets organisation
kriminalvårdens nya organisation, historia, mål, etik och ekonomi
ny forskning om kriminalvård och rehabilitering
häktenas, anstalternas och frivårdens verksamheter
program för att minska återfall i brott och missbruk
situationen för människor som drabbas insatser för brottsoffren, de dömdas anhöriga. I denna femte mycket reviderade utgåva beskrivs bl a kriminalvårdens nya organisation från 1 januari 2006, ny anstaltsindelning och ny och utvidgad IÖV-utsluss via fotboja. Här tas också upp det senaste inom kriminalvårdens olika forskningsbaserade behandlingsprogram och påverkansmetoder för att minska återfall i brott. Den nya internationella narkotikabrottsligheten beskrivs liksom kriminalvårdens olika insatser för att höja säkerhetsnivån inom verket.

Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom kriminalvården, polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet. Den är även avsedd för utbildningar inom socialt arbete och för verksamma inom socialtjänsten. Boken är dessutom aktuell för lekmannaövervakare, nämndemän och alla med intresse för samhällsfrågor.
Ökar brottsligheten i Sverige? Hur stor är risken för återfall? Vilka är mest utsatta för våld? Vad är en fotboja? Vilka typer av brott begår pojkar respektive flickor?

Här ges en aktuell översikt över kriminalitet och kriminalvård i Sverige, både i ett samhälls- och ett individperspektiv. Boken beskriver:

brottsutvecklingen och kriminaliteten ur olika synvinklar
straffen, teorierna bakom och kriminalpolitikens inriktning
åtgärder när en misstänkt grips, och rättsväsendets organisation
kriminalvårdens nya organisation, historia, mål, etik och ekonomi
ny forskning om kriminalvård och rehabilitering
häktenas, anstalternas och frivårdens verksamheter
program för att minska återfall i brott och missbruk
situationen för människor som drabbas insatser för brottsoffren, de dömdas anhöriga. I denna femte mycket reviderade utgåva beskrivs bl a kriminalvårdens nya organisation från 1 januari 2006, ny anstaltsindelning och ny och utvidgad IÖV-utsluss via fotboja. Här tas också upp det senaste inom kriminalvårdens olika forskningsbaserade behandlingsprogram och påverkansmetoder för att minska återfall i brott. Den nya internationella narkotikabrottsligheten beskrivs liksom kriminalvårdens olika insatser för att höja säkerhetsnivån inom verket.

Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom kriminalvården, polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet. Den är även avsedd för utbildningar inom socialt arbete och för verksamma inom socialtjänsten. Boken är dessutom aktuell för lekmannaövervakare, nämndemän och alla med intresse för samhällsfrågor.
Upplaga: 5e upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789127114142
Förlag: Natur & Kultur
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 342 st
8 upplagor
Upplaga 8 (2016)
från 389 kr
Upplaga 7 (2011)
från 119 kr
Upplaga 6 (2010)
från 119 kr
Upplaga 4 (2006)
från 109 kr
Visa alla upplagor
Ökar brottsligheten i Sverige? Hur stor är risken för återfall? Vilka är mest utsatta för våld? Vad är en fotboja? Vilka typer av brott begår pojkar respektive flickor?

Här ges en aktuell översikt över kriminalitet och kriminalvård i Sverige, både i ett samhälls- och ett individperspektiv. Boken beskriver:

brottsutvecklingen och kriminaliteten ur olika synvinklar
straffen, teorierna bakom och kriminalpolitikens inriktning
åtgärder när en misstänkt grips, och rättsväsendets organisation
kriminalvårdens nya organisation, historia, mål, etik och ekonomi
ny forskning om kriminalvård och rehabilitering
häktenas, anstalternas och frivårdens verksamheter
program för att minska återfall i brott och missbruk
situationen för människor som drabbas insatser för brottsoffren, de dömdas anhöriga. I denna femte mycket reviderade utgåva beskrivs bl a kriminalvårdens nya organisation från 1 januari 2006, ny anstaltsindelning och ny och utvidgad IÖV-utsluss via fotboja. Här tas också upp det senaste inom kriminalvårdens olika forskningsbaserade behandlingsprogram och påverkansmetoder för att minska återfall i brott. Den nya internationella narkotikabrottsligheten beskrivs liksom kriminalvårdens olika insatser för att höja säkerhetsnivån inom verket.

Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom kriminalvården, polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet. Den är även avsedd för utbildningar inom socialt arbete och för verksamma inom socialtjänsten. Boken är dessutom aktuell för lekmannaövervakare, nämndemän och alla med intresse för samhällsfrågor.
Ökar brottsligheten i Sverige? Hur stor är risken för återfall? Vilka är mest utsatta för våld? Vad är en fotboja? Vilka typer av brott begår pojkar respektive flickor?

Här ges en aktuell översikt över kriminalitet och kriminalvård i Sverige, både i ett samhälls- och ett individperspektiv. Boken beskriver:

brottsutvecklingen och kriminaliteten ur olika synvinklar
straffen, teorierna bakom och kriminalpolitikens inriktning
åtgärder när en misstänkt grips, och rättsväsendets organisation
kriminalvårdens nya organisation, historia, mål, etik och ekonomi
ny forskning om kriminalvård och rehabilitering
häktenas, anstalternas och frivårdens verksamheter
program för att minska återfall i brott och missbruk
situationen för människor som drabbas insatser för brottsoffren, de dömdas anhöriga. I denna femte mycket reviderade utgåva beskrivs bl a kriminalvårdens nya organisation från 1 januari 2006, ny anstaltsindelning och ny och utvidgad IÖV-utsluss via fotboja. Här tas också upp det senaste inom kriminalvårdens olika forskningsbaserade behandlingsprogram och påverkansmetoder för att minska återfall i brott. Den nya internationella narkotikabrottsligheten beskrivs liksom kriminalvårdens olika insatser för att höja säkerhetsnivån inom verket.

Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom kriminalvården, polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet. Den är även avsedd för utbildningar inom socialt arbete och för verksamma inom socialtjänsten. Boken är dessutom aktuell för lekmannaövervakare, nämndemän och alla med intresse för samhällsfrågor.
Begagnad bok
115 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
115 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar