Marknadsföring mellan företag; Daniel Kindström, Christian Kowalkowski, Anders Parment; 2012
5+ säljare

Marknadsföring mellan företag Upplaga 1

av Daniel Kindström, Christian Kowalkowski, Anders Parment
Hur fungerar egentligen marknadsföring mellan olika företag – i dag, i Sverige?
Den här boken tar ett brett och modernt grepp på dagens företagsmarknader och utgår från nordisk marknadsföringstradition. Med utgångspunkt i tre grundbegrepp – värde, relation och erbjudande – beskrivs områden som är kritiska för att förstå och kunna arbeta med marknadsföring mellan företag.

Läs mer
Marknadsföring handlar om att stödja kunderna i deras värdeskapande processer. I dag sker det genom att presentera innovativa erbjudanden och genom relationsbyggande i komplexa affärsnätverk. Författarna utgår från aktuell forskning och ger konkreta exempel för att visa hur såväl traditionell produktförsäljning som tjänster och avancerade helhetslösningar kan hanteras.

”Sättet att se på marknadsföring har förändrats över tid, där den mest intressanta förändringen är att värdeskapandet har hamnat mer och mer i fokus – och inte minst att värdeskapande inte längre ses som en enkelriktad process från en leverantör till en kund, utan att det inbegriper ett samskapande av flera olika aktörer, inklusive kunden.
Vi ser också en trend mot att marknadsföring har fått en tydligare strategisk roll, och en utveckling mot att marknadsföringen inte längre är kopplad till en viss avdelning eller funktion, utan att den är en aktivitet och ett antal processer som görs av olika individer med olika roller på flera olika platser både inom och utanför ett företag.”

I boken presenteras kritiska områden som ofta saknas i traditionella B2B-böcker, till exempel marknadsrelaterad innovation, varumärkesprofilering, affärsmodeller, outsourcing och en ökad tjänsteorientering. Forskningsbaserade fall används för att illustrera teorier, framgångsrika exempel och implementeringsfällor.

Om författarna
Daniel Kindström är docent i industriell marknadsföring vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Daniel forskar och undervisar om bland annat tjänstebaserade affärsmodeller, marknadsstrategier och industriell marknadsföring.
Christian Kowalkowski är docent i industriell marknadsföring och verksam vid forskningscentret CERS på Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors samt Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Christian forskar och undervisar om bland annat tjänstestrategier i industriföretag, service management och värdeskapande utifrån en tjänstelogik.
Anders Parment, ek. dr, forskar och undervisar om marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Anders har skrivit ett 20-tal böcker, flertalet om olika aspekter av marknadsföring, bland annat om distributionsstrategier på konkurrensintensiva marknader.
Hur fungerar egentligen marknadsföring mellan olika företag – i dag, i Sverige?
Den här boken tar ett brett och modernt grepp på dagens företagsmarknader och utgår från nordisk marknadsföringstradition. Med utgångspunkt i tre grundbegrepp – värde, relation och erbjudande – beskrivs områden som är kritiska för att förstå och kunna arbeta med marknadsföring mellan företag.

Läs mer
Marknadsföring handlar om att stödja kunderna i deras värdeskapande processer. I dag sker det genom att presentera innovativa erbjudanden och genom relationsbyggande i komplexa affärsnätverk. Författarna utgår från aktuell forskning och ger konkreta exempel för att visa hur såväl traditionell produktförsäljning som tjänster och avancerade helhetslösningar kan hanteras.

”Sättet att se på marknadsföring har förändrats över tid, där den mest intressanta förändringen är att värdeskapandet har hamnat mer och mer i fokus – och inte minst att värdeskapande inte längre ses som en enkelriktad process från en leverantör till en kund, utan att det inbegriper ett samskapande av flera olika aktörer, inklusive kunden.
Vi ser också en trend mot att marknadsföring har fått en tydligare strategisk roll, och en utveckling mot att marknadsföringen inte längre är kopplad till en viss avdelning eller funktion, utan att den är en aktivitet och ett antal processer som görs av olika individer med olika roller på flera olika platser både inom och utanför ett företag.”

I boken presenteras kritiska områden som ofta saknas i traditionella B2B-böcker, till exempel marknadsrelaterad innovation, varumärkesprofilering, affärsmodeller, outsourcing och en ökad tjänsteorientering. Forskningsbaserade fall används för att illustrera teorier, framgångsrika exempel och implementeringsfällor.

Om författarna
Daniel Kindström är docent i industriell marknadsföring vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Daniel forskar och undervisar om bland annat tjänstebaserade affärsmodeller, marknadsstrategier och industriell marknadsföring.
Christian Kowalkowski är docent i industriell marknadsföring och verksam vid forskningscentret CERS på Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors samt Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Christian forskar och undervisar om bland annat tjänstestrategier i industriföretag, service management och värdeskapande utifrån en tjänstelogik.
Anders Parment, ek. dr, forskar och undervisar om marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Anders har skrivit ett 20-tal böcker, flertalet om olika aspekter av marknadsföring, bland annat om distributionsstrategier på konkurrensintensiva marknader.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2012
ISBN: 9789147097333
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 310 st
Hur fungerar egentligen marknadsföring mellan olika företag – i dag, i Sverige?
Den här boken tar ett brett och modernt grepp på dagens företagsmarknader och utgår från nordisk marknadsföringstradition. Med utgångspunkt i tre grundbegrepp – värde, relation och erbjudande – beskrivs områden som är kritiska för att förstå och kunna arbeta med marknadsföring mellan företag.

Läs mer
Marknadsföring handlar om att stödja kunderna i deras värdeskapande processer. I dag sker det genom att presentera innovativa erbjudanden och genom relationsbyggande i komplexa affärsnätverk. Författarna utgår från aktuell forskning och ger konkreta exempel för att visa hur såväl traditionell produktförsäljning som tjänster och avancerade helhetslösningar kan hanteras.

”Sättet att se på marknadsföring har förändrats över tid, där den mest intressanta förändringen är att värdeskapandet har hamnat mer och mer i fokus – och inte minst att värdeskapande inte längre ses som en enkelriktad process från en leverantör till en kund, utan att det inbegriper ett samskapande av flera olika aktörer, inklusive kunden.
Vi ser också en trend mot att marknadsföring har fått en tydligare strategisk roll, och en utveckling mot att marknadsföringen inte längre är kopplad till en viss avdelning eller funktion, utan att den är en aktivitet och ett antal processer som görs av olika individer med olika roller på flera olika platser både inom och utanför ett företag.”

I boken presenteras kritiska områden som ofta saknas i traditionella B2B-böcker, till exempel marknadsrelaterad innovation, varumärkesprofilering, affärsmodeller, outsourcing och en ökad tjänsteorientering. Forskningsbaserade fall används för att illustrera teorier, framgångsrika exempel och implementeringsfällor.

Om författarna
Daniel Kindström är docent i industriell marknadsföring vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Daniel forskar och undervisar om bland annat tjänstebaserade affärsmodeller, marknadsstrategier och industriell marknadsföring.
Christian Kowalkowski är docent i industriell marknadsföring och verksam vid forskningscentret CERS på Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors samt Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Christian forskar och undervisar om bland annat tjänstestrategier i industriföretag, service management och värdeskapande utifrån en tjänstelogik.
Anders Parment, ek. dr, forskar och undervisar om marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Anders har skrivit ett 20-tal böcker, flertalet om olika aspekter av marknadsföring, bland annat om distributionsstrategier på konkurrensintensiva marknader.
Hur fungerar egentligen marknadsföring mellan olika företag – i dag, i Sverige?
Den här boken tar ett brett och modernt grepp på dagens företagsmarknader och utgår från nordisk marknadsföringstradition. Med utgångspunkt i tre grundbegrepp – värde, relation och erbjudande – beskrivs områden som är kritiska för att förstå och kunna arbeta med marknadsföring mellan företag.

Läs mer
Marknadsföring handlar om att stödja kunderna i deras värdeskapande processer. I dag sker det genom att presentera innovativa erbjudanden och genom relationsbyggande i komplexa affärsnätverk. Författarna utgår från aktuell forskning och ger konkreta exempel för att visa hur såväl traditionell produktförsäljning som tjänster och avancerade helhetslösningar kan hanteras.

”Sättet att se på marknadsföring har förändrats över tid, där den mest intressanta förändringen är att värdeskapandet har hamnat mer och mer i fokus – och inte minst att värdeskapande inte längre ses som en enkelriktad process från en leverantör till en kund, utan att det inbegriper ett samskapande av flera olika aktörer, inklusive kunden.
Vi ser också en trend mot att marknadsföring har fått en tydligare strategisk roll, och en utveckling mot att marknadsföringen inte längre är kopplad till en viss avdelning eller funktion, utan att den är en aktivitet och ett antal processer som görs av olika individer med olika roller på flera olika platser både inom och utanför ett företag.”

I boken presenteras kritiska områden som ofta saknas i traditionella B2B-böcker, till exempel marknadsrelaterad innovation, varumärkesprofilering, affärsmodeller, outsourcing och en ökad tjänsteorientering. Forskningsbaserade fall används för att illustrera teorier, framgångsrika exempel och implementeringsfällor.

Om författarna
Daniel Kindström är docent i industriell marknadsföring vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Daniel forskar och undervisar om bland annat tjänstebaserade affärsmodeller, marknadsstrategier och industriell marknadsföring.
Christian Kowalkowski är docent i industriell marknadsföring och verksam vid forskningscentret CERS på Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors samt Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Christian forskar och undervisar om bland annat tjänstestrategier i industriföretag, service management och värdeskapande utifrån en tjänstelogik.
Anders Parment, ek. dr, forskar och undervisar om marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Anders har skrivit ett 20-tal böcker, flertalet om olika aspekter av marknadsföring, bland annat om distributionsstrategier på konkurrensintensiva marknader.
Begagnad bok
155 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
155 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar