Marknadsföring : så mycket mer än reklam; Cecilia Pahlberg, Anna Bengtson; 2013

Marknadsföring : så mycket mer än reklam Upplaga 1

av Cecilia Pahlberg, Anna Bengtson
Marknadsföring förknippas av många – och förväxlas ibland – med reklam. Men marknadsföring består av så mycket mer och i denna bok illustreras ämnets omfång och aspektrikedom. Först diskuteras marknadsföring i relation till övergripande trender, såsom teknisk och digital utveckling, samt frågor relaterade till internationalisering. I den andra delen står kunden/konsumenten i fokus. Nya såväl som traditionella sätt att konsumera berörs, liksom innebörden av själva konsumtionsbegreppet. Den avslutande delen betonar betydelsen av relationer och samskapande inom marknadsföring.
Målet med boken är att visa marknadsföringsämnets mångfacetterade karaktär. Men det finns även en ambition av att koppla teori och praktik och att erbjuda ett underlag för diskussion, analys och reflektion. Boken är tänkt att användas i undervisning på universitet och högskola, men ger också en inblick i högaktuell forskning inom fältet.
Marknadsföring förknippas av många – och förväxlas ibland – med reklam. Men marknadsföring består av så mycket mer och i denna bok illustreras ämnets omfång och aspektrikedom. Först diskuteras marknadsföring i relation till övergripande trender, såsom teknisk och digital utveckling, samt frågor relaterade till internationalisering. I den andra delen står kunden/konsumenten i fokus. Nya såväl som traditionella sätt att konsumera berörs, liksom innebörden av själva konsumtionsbegreppet. Den avslutande delen betonar betydelsen av relationer och samskapande inom marknadsföring.
Målet med boken är att visa marknadsföringsämnets mångfacetterade karaktär. Men det finns även en ambition av att koppla teori och praktik och att erbjuda ett underlag för diskussion, analys och reflektion. Boken är tänkt att användas i undervisning på universitet och högskola, men ger också en inblick i högaktuell forskning inom fältet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789144074184
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 182 st
Marknadsföring förknippas av många – och förväxlas ibland – med reklam. Men marknadsföring består av så mycket mer och i denna bok illustreras ämnets omfång och aspektrikedom. Först diskuteras marknadsföring i relation till övergripande trender, såsom teknisk och digital utveckling, samt frågor relaterade till internationalisering. I den andra delen står kunden/konsumenten i fokus. Nya såväl som traditionella sätt att konsumera berörs, liksom innebörden av själva konsumtionsbegreppet. Den avslutande delen betonar betydelsen av relationer och samskapande inom marknadsföring.
Målet med boken är att visa marknadsföringsämnets mångfacetterade karaktär. Men det finns även en ambition av att koppla teori och praktik och att erbjuda ett underlag för diskussion, analys och reflektion. Boken är tänkt att användas i undervisning på universitet och högskola, men ger också en inblick i högaktuell forskning inom fältet.
Marknadsföring förknippas av många – och förväxlas ibland – med reklam. Men marknadsföring består av så mycket mer och i denna bok illustreras ämnets omfång och aspektrikedom. Först diskuteras marknadsföring i relation till övergripande trender, såsom teknisk och digital utveckling, samt frågor relaterade till internationalisering. I den andra delen står kunden/konsumenten i fokus. Nya såväl som traditionella sätt att konsumera berörs, liksom innebörden av själva konsumtionsbegreppet. Den avslutande delen betonar betydelsen av relationer och samskapande inom marknadsföring.
Målet med boken är att visa marknadsföringsämnets mångfacetterade karaktär. Men det finns även en ambition av att koppla teori och praktik och att erbjuda ett underlag för diskussion, analys och reflektion. Boken är tänkt att användas i undervisning på universitet och högskola, men ger också en inblick i högaktuell forskning inom fältet.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)