Medicinsk grundkurs; Asta Bengtsson, Elsie Setterberg; 1997

Medicinsk grundkurs Upplaga 1

av Asta Bengtsson, Elsie Setterberg
Genom att integrera anatomi och fysiologi, mikrobiologi och hygien, sjukdomslära och farmakologi poängteras värdet av att se helheten. För att förstå hur sjukdom och skador inverkar på kroppen, måste man veta hur den fungerar normalt. Då kan man lättare uppfatta olika signaler på ohälsa och sjukdom.

Läs mer
Kunskaper om mikroorganismernas levnadssätt och spridningsvägar ökar också förståelsen för hygieniska rutiner. Två kapitel behandlar första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande samt hur samhället organiserar insatser vid katastrof och krig.
Boken kan med fördel användas som uppslagsbok och stöd i arbetet då man behöver aktualisera sina kunskaper.
Medicinsk Grundkurs vänder sig i första hand till elever och studerande på gymnasieskolans Omvårdnadsprogram men kan även vara lämplig vid Kvalificerade Yrkesutbildningar eller korta yrkesutbildningar inom högskolan med vårdinriktning.
Boken finns inläst hos Inläsningstjänst.

Om författarna
Asta Bengtsson och Elsie Setterberg har lång erfarenhet som lärare vid vårdutbildningar inom gymnasieskolan.
Genom att integrera anatomi och fysiologi, mikrobiologi och hygien, sjukdomslära och farmakologi poängteras värdet av att se helheten. För att förstå hur sjukdom och skador inverkar på kroppen, måste man veta hur den fungerar normalt. Då kan man lättare uppfatta olika signaler på ohälsa och sjukdom.

Läs mer
Kunskaper om mikroorganismernas levnadssätt och spridningsvägar ökar också förståelsen för hygieniska rutiner. Två kapitel behandlar första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande samt hur samhället organiserar insatser vid katastrof och krig.
Boken kan med fördel användas som uppslagsbok och stöd i arbetet då man behöver aktualisera sina kunskaper.
Medicinsk Grundkurs vänder sig i första hand till elever och studerande på gymnasieskolans Omvårdnadsprogram men kan även vara lämplig vid Kvalificerade Yrkesutbildningar eller korta yrkesutbildningar inom högskolan med vårdinriktning.
Boken finns inläst hos Inläsningstjänst.

Om författarna
Asta Bengtsson och Elsie Setterberg har lång erfarenhet som lärare vid vårdutbildningar inom gymnasieskolan.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1997
ISBN: 9789147002405
Förlag: Liber
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 400 st
Genom att integrera anatomi och fysiologi, mikrobiologi och hygien, sjukdomslära och farmakologi poängteras värdet av att se helheten. För att förstå hur sjukdom och skador inverkar på kroppen, måste man veta hur den fungerar normalt. Då kan man lättare uppfatta olika signaler på ohälsa och sjukdom.

Läs mer
Kunskaper om mikroorganismernas levnadssätt och spridningsvägar ökar också förståelsen för hygieniska rutiner. Två kapitel behandlar första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande samt hur samhället organiserar insatser vid katastrof och krig.
Boken kan med fördel användas som uppslagsbok och stöd i arbetet då man behöver aktualisera sina kunskaper.
Medicinsk Grundkurs vänder sig i första hand till elever och studerande på gymnasieskolans Omvårdnadsprogram men kan även vara lämplig vid Kvalificerade Yrkesutbildningar eller korta yrkesutbildningar inom högskolan med vårdinriktning.
Boken finns inläst hos Inläsningstjänst.

Om författarna
Asta Bengtsson och Elsie Setterberg har lång erfarenhet som lärare vid vårdutbildningar inom gymnasieskolan.
Genom att integrera anatomi och fysiologi, mikrobiologi och hygien, sjukdomslära och farmakologi poängteras värdet av att se helheten. För att förstå hur sjukdom och skador inverkar på kroppen, måste man veta hur den fungerar normalt. Då kan man lättare uppfatta olika signaler på ohälsa och sjukdom.

Läs mer
Kunskaper om mikroorganismernas levnadssätt och spridningsvägar ökar också förståelsen för hygieniska rutiner. Två kapitel behandlar första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande samt hur samhället organiserar insatser vid katastrof och krig.
Boken kan med fördel användas som uppslagsbok och stöd i arbetet då man behöver aktualisera sina kunskaper.
Medicinsk Grundkurs vänder sig i första hand till elever och studerande på gymnasieskolans Omvårdnadsprogram men kan även vara lämplig vid Kvalificerade Yrkesutbildningar eller korta yrkesutbildningar inom högskolan med vårdinriktning.
Boken finns inläst hos Inläsningstjänst.

Om författarna
Asta Bengtsson och Elsie Setterberg har lång erfarenhet som lärare vid vårdutbildningar inom gymnasieskolan.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)