Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar; Eva Björkman, Karin Karlsson; 2008
5+ säljare

Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar Upplaga 3

av Eva Björkman, Karin Karlsson
Denna bok tydliggör och lyfter fram, både på ett teoretiskt och praktiskt plan, sjuksköterskans tekniska kunskaper och färdigheter i yrkesutövningen. Ansvar, teknik och utrustning kring vanligt förekommande arbetsuppgifter inom akut-, långtids- och primärvård belyses. En grundlig revidering har gjorts i denna tredje upplaga i samtliga kapitel och flera nya avsnitt har tillkommit samt studiefrågor till varje kapitel. Innehållet behandlar perifer och central venkateter, PICC-line, subkutan venport, intravenös infusionsbehandling, transfusion, enteral sondsättning och nutrition, katetrisering av urinvägarna, oxygenbehandling samt sugning av luftvägarna. Varje avsnitt innehåller en kortfattad teoretisk bakgrund med anknytning till aktuell forskning för respektive avsnitt samt en gedigen referenslista som underlättar fördjupning i ämnesområdet. Boken är avsedd för undervisning på grund- och vidareutbildning samt reaktiveringsutbildning för sjuksköterskor. Den vänder sig även till biomedicinska analytiker, röntgenassistenter, medicine studerande och andra intresserade. Boken kan lämpligen användas som förberedelse inför den kliniska utbildningen på olika nivåer men även som uppslagsbok för yrkesverksam vårdpersonal. I boken ingår en dvd som kompletterar boken genom att visa vissa praktiska moment såsom ren intermittent katetrisering.
Denna bok tydliggör och lyfter fram, både på ett teoretiskt och praktiskt plan, sjuksköterskans tekniska kunskaper och färdigheter i yrkesutövningen. Ansvar, teknik och utrustning kring vanligt förekommande arbetsuppgifter inom akut-, långtids- och primärvård belyses. En grundlig revidering har gjorts i denna tredje upplaga i samtliga kapitel och flera nya avsnitt har tillkommit samt studiefrågor till varje kapitel. Innehållet behandlar perifer och central venkateter, PICC-line, subkutan venport, intravenös infusionsbehandling, transfusion, enteral sondsättning och nutrition, katetrisering av urinvägarna, oxygenbehandling samt sugning av luftvägarna. Varje avsnitt innehåller en kortfattad teoretisk bakgrund med anknytning till aktuell forskning för respektive avsnitt samt en gedigen referenslista som underlättar fördjupning i ämnesområdet. Boken är avsedd för undervisning på grund- och vidareutbildning samt reaktiveringsutbildning för sjuksköterskor. Den vänder sig även till biomedicinska analytiker, röntgenassistenter, medicine studerande och andra intresserade. Boken kan lämpligen användas som förberedelse inför den kliniska utbildningen på olika nivåer men även som uppslagsbok för yrkesverksam vårdpersonal. I boken ingår en dvd som kompletterar boken genom att visa vissa praktiska moment såsom ren intermittent katetrisering.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789144047942
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 367 st
4 upplagor
Upplaga 4 (2014)
från 175 kr
Upplaga 2 (2001)
från 85 kr
Upplaga 1 (1996)
från 89 kr
Upplaga 3 (2008)
från 99 kr
Denna bok tydliggör och lyfter fram, både på ett teoretiskt och praktiskt plan, sjuksköterskans tekniska kunskaper och färdigheter i yrkesutövningen. Ansvar, teknik och utrustning kring vanligt förekommande arbetsuppgifter inom akut-, långtids- och primärvård belyses. En grundlig revidering har gjorts i denna tredje upplaga i samtliga kapitel och flera nya avsnitt har tillkommit samt studiefrågor till varje kapitel. Innehållet behandlar perifer och central venkateter, PICC-line, subkutan venport, intravenös infusionsbehandling, transfusion, enteral sondsättning och nutrition, katetrisering av urinvägarna, oxygenbehandling samt sugning av luftvägarna. Varje avsnitt innehåller en kortfattad teoretisk bakgrund med anknytning till aktuell forskning för respektive avsnitt samt en gedigen referenslista som underlättar fördjupning i ämnesområdet. Boken är avsedd för undervisning på grund- och vidareutbildning samt reaktiveringsutbildning för sjuksköterskor. Den vänder sig även till biomedicinska analytiker, röntgenassistenter, medicine studerande och andra intresserade. Boken kan lämpligen användas som förberedelse inför den kliniska utbildningen på olika nivåer men även som uppslagsbok för yrkesverksam vårdpersonal. I boken ingår en dvd som kompletterar boken genom att visa vissa praktiska moment såsom ren intermittent katetrisering.
Denna bok tydliggör och lyfter fram, både på ett teoretiskt och praktiskt plan, sjuksköterskans tekniska kunskaper och färdigheter i yrkesutövningen. Ansvar, teknik och utrustning kring vanligt förekommande arbetsuppgifter inom akut-, långtids- och primärvård belyses. En grundlig revidering har gjorts i denna tredje upplaga i samtliga kapitel och flera nya avsnitt har tillkommit samt studiefrågor till varje kapitel. Innehållet behandlar perifer och central venkateter, PICC-line, subkutan venport, intravenös infusionsbehandling, transfusion, enteral sondsättning och nutrition, katetrisering av urinvägarna, oxygenbehandling samt sugning av luftvägarna. Varje avsnitt innehåller en kortfattad teoretisk bakgrund med anknytning till aktuell forskning för respektive avsnitt samt en gedigen referenslista som underlättar fördjupning i ämnesområdet. Boken är avsedd för undervisning på grund- och vidareutbildning samt reaktiveringsutbildning för sjuksköterskor. Den vänder sig även till biomedicinska analytiker, röntgenassistenter, medicine studerande och andra intresserade. Boken kan lämpligen användas som förberedelse inför den kliniska utbildningen på olika nivåer men även som uppslagsbok för yrkesverksam vårdpersonal. I boken ingår en dvd som kompletterar boken genom att visa vissa praktiska moment såsom ren intermittent katetrisering.
Begagnad bok
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar