Medicinska Ord; Bengt Lundh, Jörgen Malmquist; 2009
5+ säljare

Medicinska Ord Upplaga 5

av Bengt Lundh, Jörgen Malmquist
Uppslagsboken Medicinska Ord (MO) är en modern medicinsk ordbok som förklarar de medicinska facktermernas betydelser. MO innehåller de klassiska termerna av grekiskt eller latinskt ursprung. Deras stavning är försvenskad enligt riktlinjer från Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård. I utvalda fall anges också latinsk stavning. Vidare är inriktningen att MO ska redovisa de viktigaste av det stora antalet termer som hämtats från medicinska och biologiska basvetenskaper. Termer från administration, odontologi och vetenskapsmetodik har också inkluderats, liksom namnen på de läkemedel som är i bruk i Sverige. MO är mer än en ren ”översättning” av facktermer till ett ord eller uttryck i allmänspråket. Många uppslagsord är försedda med förklaringar som sätter in termen i sitt sammanhang och beskriver t.ex. ett organs funktioner, en sjukdoms symtom eller en läkemedelsgrupps verkningssätt. Förklaringarna har dock hållits korta för att begränsa omfånget och hålla boken hanterlig. MO har till skillnad från flertalet andra medicinska ordböcker ett stort antal förklarande bilder, placerade i nära anslutning till uppslagsordet. MO riktar sig i första hand till alla dem som utbildar sig för olika yrken inom sjukvården och till dem som är lärare inom dessa utbildningar. Den är också avsedd för dem som redan är verksamma inom sjukvård och dess administration och tillsyn. Boken är vidare tänkt att vara till nytta för den majoritet bland allmänheten som kommer i kontakt med sjukvården som patienter eller som anhöriga till patienter, liksom för journalister, jurister m.fl.
Uppslagsboken Medicinska Ord (MO) är en modern medicinsk ordbok som förklarar de medicinska facktermernas betydelser. MO innehåller de klassiska termerna av grekiskt eller latinskt ursprung. Deras stavning är försvenskad enligt riktlinjer från Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård. I utvalda fall anges också latinsk stavning. Vidare är inriktningen att MO ska redovisa de viktigaste av det stora antalet termer som hämtats från medicinska och biologiska basvetenskaper. Termer från administration, odontologi och vetenskapsmetodik har också inkluderats, liksom namnen på de läkemedel som är i bruk i Sverige. MO är mer än en ren ”översättning” av facktermer till ett ord eller uttryck i allmänspråket. Många uppslagsord är försedda med förklaringar som sätter in termen i sitt sammanhang och beskriver t.ex. ett organs funktioner, en sjukdoms symtom eller en läkemedelsgrupps verkningssätt. Förklaringarna har dock hållits korta för att begränsa omfånget och hålla boken hanterlig. MO har till skillnad från flertalet andra medicinska ordböcker ett stort antal förklarande bilder, placerade i nära anslutning till uppslagsordet. MO riktar sig i första hand till alla dem som utbildar sig för olika yrken inom sjukvården och till dem som är lärare inom dessa utbildningar. Den är också avsedd för dem som redan är verksamma inom sjukvård och dess administration och tillsyn. Boken är vidare tänkt att vara till nytta för den majoritet bland allmänheten som kommer i kontakt med sjukvården som patienter eller som anhöriga till patienter, liksom för journalister, jurister m.fl.
Upplaga: 5e upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789144056470
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 472 st
8 upplagor
Upplaga 8 (2023)
349 kr (endast ny)
Upplaga 7 (2020)
från 195 kr
Upplaga 6 (2016)
från 125 kr
Upplaga 4 (2005)
från 89 kr
Visa alla upplagor
Uppslagsboken Medicinska Ord (MO) är en modern medicinsk ordbok som förklarar de medicinska facktermernas betydelser. MO innehåller de klassiska termerna av grekiskt eller latinskt ursprung. Deras stavning är försvenskad enligt riktlinjer från Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård. I utvalda fall anges också latinsk stavning. Vidare är inriktningen att MO ska redovisa de viktigaste av det stora antalet termer som hämtats från medicinska och biologiska basvetenskaper. Termer från administration, odontologi och vetenskapsmetodik har också inkluderats, liksom namnen på de läkemedel som är i bruk i Sverige. MO är mer än en ren ”översättning” av facktermer till ett ord eller uttryck i allmänspråket. Många uppslagsord är försedda med förklaringar som sätter in termen i sitt sammanhang och beskriver t.ex. ett organs funktioner, en sjukdoms symtom eller en läkemedelsgrupps verkningssätt. Förklaringarna har dock hållits korta för att begränsa omfånget och hålla boken hanterlig. MO har till skillnad från flertalet andra medicinska ordböcker ett stort antal förklarande bilder, placerade i nära anslutning till uppslagsordet. MO riktar sig i första hand till alla dem som utbildar sig för olika yrken inom sjukvården och till dem som är lärare inom dessa utbildningar. Den är också avsedd för dem som redan är verksamma inom sjukvård och dess administration och tillsyn. Boken är vidare tänkt att vara till nytta för den majoritet bland allmänheten som kommer i kontakt med sjukvården som patienter eller som anhöriga till patienter, liksom för journalister, jurister m.fl.
Uppslagsboken Medicinska Ord (MO) är en modern medicinsk ordbok som förklarar de medicinska facktermernas betydelser. MO innehåller de klassiska termerna av grekiskt eller latinskt ursprung. Deras stavning är försvenskad enligt riktlinjer från Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård. I utvalda fall anges också latinsk stavning. Vidare är inriktningen att MO ska redovisa de viktigaste av det stora antalet termer som hämtats från medicinska och biologiska basvetenskaper. Termer från administration, odontologi och vetenskapsmetodik har också inkluderats, liksom namnen på de läkemedel som är i bruk i Sverige. MO är mer än en ren ”översättning” av facktermer till ett ord eller uttryck i allmänspråket. Många uppslagsord är försedda med förklaringar som sätter in termen i sitt sammanhang och beskriver t.ex. ett organs funktioner, en sjukdoms symtom eller en läkemedelsgrupps verkningssätt. Förklaringarna har dock hållits korta för att begränsa omfånget och hålla boken hanterlig. MO har till skillnad från flertalet andra medicinska ordböcker ett stort antal förklarande bilder, placerade i nära anslutning till uppslagsordet. MO riktar sig i första hand till alla dem som utbildar sig för olika yrken inom sjukvården och till dem som är lärare inom dessa utbildningar. Den är också avsedd för dem som redan är verksamma inom sjukvård och dess administration och tillsyn. Boken är vidare tänkt att vara till nytta för den majoritet bland allmänheten som kommer i kontakt med sjukvården som patienter eller som anhöriga till patienter, liksom för journalister, jurister m.fl.
Begagnad bok
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar