Medicinska ord : en biomedicinsk uppslagsbok; Jörgen Malmquist, Bengt Lundh; 2023
endast ny

Medicinska ord : en biomedicinsk uppslagsbok Upplaga 8

av Jörgen Malmquist, Bengt Lundh
Medicinska Ord (MO) är en aktuell medicinsk uppslagsbok som förklarar innebörden av termer från sjukvården, medicinska basvetenskaper och medicinsk forskning. Befintliga läkemedel är med några undantag inkluderade, liksom ett urval termer från odonto­logi, vetenskapsmetodik, lagstiftning och administration. Termer i grekisk-latinsk grundform har tagits med om de ingår i andra termer och belyser vad de innebär.

MO är alltså betydligt mer än en översättande ordbok. De flesta texterna innehåller förklaringar som beskriver till exempel kroppens biokemi och struktur, ett organs funktioner, en sjukdoms processer, en sjukdoms ärftlighet eller ett läkemedels verkningssätt. Hänvisningar mellan artiklarna fördjupar informationen.

Inför åttonde upplagan har en omfattande komplettering och revision utförts. Upplagan har alltså många nya uppslagsord, och många förändringar och tillägg har gjorts i tidigare befintliga texter.

Läsaren har tillgång till en digital version som visar hela innehållet och har fritextsökning.

MO riktar sig i första hand till dem som utbildar sig inom vårdyrkena och till lärare inom dessa utbildningar. Boken är också av intresse för dem som är verksamma inom sjukvården och dess administration och tillsyn. Den är också till nytta för dem som kommer i kontakt med sjukvården som patienter eller närstående samt för journalister, jurister, socionomer med flera.
Medicinska Ord (MO) är en aktuell medicinsk uppslagsbok som förklarar innebörden av termer från sjukvården, medicinska basvetenskaper och medicinsk forskning. Befintliga läkemedel är med några undantag inkluderade, liksom ett urval termer från odonto­logi, vetenskapsmetodik, lagstiftning och administration. Termer i grekisk-latinsk grundform har tagits med om de ingår i andra termer och belyser vad de innebär.

MO är alltså betydligt mer än en översättande ordbok. De flesta texterna innehåller förklaringar som beskriver till exempel kroppens biokemi och struktur, ett organs funktioner, en sjukdoms processer, en sjukdoms ärftlighet eller ett läkemedels verkningssätt. Hänvisningar mellan artiklarna fördjupar informationen.

Inför åttonde upplagan har en omfattande komplettering och revision utförts. Upplagan har alltså många nya uppslagsord, och många förändringar och tillägg har gjorts i tidigare befintliga texter.

Läsaren har tillgång till en digital version som visar hela innehållet och har fritextsökning.

MO riktar sig i första hand till dem som utbildar sig inom vårdyrkena och till lärare inom dessa utbildningar. Boken är också av intresse för dem som är verksamma inom sjukvården och dess administration och tillsyn. Den är också till nytta för dem som kommer i kontakt med sjukvården som patienter eller närstående samt för journalister, jurister, socionomer med flera.
Upplaga: 8e upplagan
Utgiven: 2023
ISBN: 9789144161747
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 508 st
8 upplagor
Upplaga 7 (2020)
från 195 kr
Upplaga 6 (2016)
från 125 kr
Upplaga 5 (2009)
från 119 kr
Upplaga 4 (2005)
från 89 kr
Visa alla upplagor
Medicinska Ord (MO) är en aktuell medicinsk uppslagsbok som förklarar innebörden av termer från sjukvården, medicinska basvetenskaper och medicinsk forskning. Befintliga läkemedel är med några undantag inkluderade, liksom ett urval termer från odonto­logi, vetenskapsmetodik, lagstiftning och administration. Termer i grekisk-latinsk grundform har tagits med om de ingår i andra termer och belyser vad de innebär.

MO är alltså betydligt mer än en översättande ordbok. De flesta texterna innehåller förklaringar som beskriver till exempel kroppens biokemi och struktur, ett organs funktioner, en sjukdoms processer, en sjukdoms ärftlighet eller ett läkemedels verkningssätt. Hänvisningar mellan artiklarna fördjupar informationen.

Inför åttonde upplagan har en omfattande komplettering och revision utförts. Upplagan har alltså många nya uppslagsord, och många förändringar och tillägg har gjorts i tidigare befintliga texter.

Läsaren har tillgång till en digital version som visar hela innehållet och har fritextsökning.

MO riktar sig i första hand till dem som utbildar sig inom vårdyrkena och till lärare inom dessa utbildningar. Boken är också av intresse för dem som är verksamma inom sjukvården och dess administration och tillsyn. Den är också till nytta för dem som kommer i kontakt med sjukvården som patienter eller närstående samt för journalister, jurister, socionomer med flera.
Medicinska Ord (MO) är en aktuell medicinsk uppslagsbok som förklarar innebörden av termer från sjukvården, medicinska basvetenskaper och medicinsk forskning. Befintliga läkemedel är med några undantag inkluderade, liksom ett urval termer från odonto­logi, vetenskapsmetodik, lagstiftning och administration. Termer i grekisk-latinsk grundform har tagits med om de ingår i andra termer och belyser vad de innebär.

MO är alltså betydligt mer än en översättande ordbok. De flesta texterna innehåller förklaringar som beskriver till exempel kroppens biokemi och struktur, ett organs funktioner, en sjukdoms processer, en sjukdoms ärftlighet eller ett läkemedels verkningssätt. Hänvisningar mellan artiklarna fördjupar informationen.

Inför åttonde upplagan har en omfattande komplettering och revision utförts. Upplagan har alltså många nya uppslagsord, och många förändringar och tillägg har gjorts i tidigare befintliga texter.

Läsaren har tillgång till en digital version som visar hela innehållet och har fritextsökning.

MO riktar sig i första hand till dem som utbildar sig inom vårdyrkena och till lärare inom dessa utbildningar. Boken är också av intresse för dem som är verksamma inom sjukvården och dess administration och tillsyn. Den är också till nytta för dem som kommer i kontakt med sjukvården som patienter eller närstående samt för journalister, jurister, socionomer med flera.
Ny bok
332 kr349 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
332 kr349 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)