Mellanmän : om kommisionärer, handelsagenter och andra representanter; Annina H. Persson, Carolina Saf; 2015
spara 52%
5+ säljare

Mellanmän : om kommisionärer, handelsagenter och andra representanter Upplaga 1

av Annina H. Persson, Carolina Saf
Mellanmän behandlar hur mellanmannens rättigheter och skyldigheter gestaltar sig gentemot de två avtalsparterna och vilka rättigheter och skyldigheter dessa har gentemot mellanmannen.

Boken redogör förr de grundläggande rättsreglerna om avtal förmedlade av till exempel fullmäktige, handelsagenter, kommissionärer och speditörer.

Eftersom marknaden i allt högre grad präglas av gränsöverskridande handel diskuterar boken mellanmannens rättsliga ställning från ett nationellt och ett komparativt och internationellt perspektiv.

Mellanmän riktar sig i första hand till studenter på grundläggande juridiska kurser och innehåller därför rättstillämpningsexempel samt övningsuppgifter med lösningar för att ge en djupare förståelse av de konkreta reglerna.

Sagt om boken
"Bokens författarpar, Annina H. Persson och Carolina Saf, är båda knutna till Örebro universitet; den förstnämnda som professor i civilrätt och den senare som universitetsadjunkt. Carolina Saf är därtill doktorand i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Boktiteln indikerar klart vad som avhandlas. Innehållet är fördelat på 8 huvudavsnitt av vilka kan nämnas Sysslomän, Fullmakt, Handelsagenter, Mäklare och Speditörer. Som avslutning finns en diger källförteckning som innehåller såväl ett stort antal vägledande rättsfall - utländska och inhemska - som litteratur och s.k. offentligt tryck. Författarna använder sig av ett modernt språk samt uttrycker sig genomgående klart och lättbegripligt. Till detta ska läggas ett flertal praktiskt orienterade övningsuppgifter med anslutande svar. Boken till sin karaktär är dock av det slaget att läsaren förutsätts besitta i vart fall elementära juridiska förkunskaper. Målgruppen är, förutom juridikstuderanden, personer som önskar bredda sina kunskaper inom det behandlade ämnesområdet." Sven Martinger, lektör, BTJ häftet nr 9, 2015.

Om författarna
Annina H Persson är professor i civilrätt vid Örebro universitet. Hon undervisar och forskar inom den centrala förmögenhetsrätten och är författare till ett flertal böcker och artiklar inom området. Hon har även tjänstgjort som expert i flertal utredningar på såväl Finans- som Justitiedepartementet.

Carolina Saf är universitetsadjunkt vid Örebro universitet och doktorand i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Hon är kursansvarig för och forskar inom den internationella privat- och processrätten och är författare till ett antal artiklar inom området. Hon är nationell korrespondent för CLOUT på Justitiedepartementet och ledamot av Nordic Group for Private International Law.
Mellanmän behandlar hur mellanmannens rättigheter och skyldigheter gestaltar sig gentemot de två avtalsparterna och vilka rättigheter och skyldigheter dessa har gentemot mellanmannen.

Boken redogör förr de grundläggande rättsreglerna om avtal förmedlade av till exempel fullmäktige, handelsagenter, kommissionärer och speditörer.

Eftersom marknaden i allt högre grad präglas av gränsöverskridande handel diskuterar boken mellanmannens rättsliga ställning från ett nationellt och ett komparativt och internationellt perspektiv.

Mellanmän riktar sig i första hand till studenter på grundläggande juridiska kurser och innehåller därför rättstillämpningsexempel samt övningsuppgifter med lösningar för att ge en djupare förståelse av de konkreta reglerna.

Sagt om boken
"Bokens författarpar, Annina H. Persson och Carolina Saf, är båda knutna till Örebro universitet; den förstnämnda som professor i civilrätt och den senare som universitetsadjunkt. Carolina Saf är därtill doktorand i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Boktiteln indikerar klart vad som avhandlas. Innehållet är fördelat på 8 huvudavsnitt av vilka kan nämnas Sysslomän, Fullmakt, Handelsagenter, Mäklare och Speditörer. Som avslutning finns en diger källförteckning som innehåller såväl ett stort antal vägledande rättsfall - utländska och inhemska - som litteratur och s.k. offentligt tryck. Författarna använder sig av ett modernt språk samt uttrycker sig genomgående klart och lättbegripligt. Till detta ska läggas ett flertal praktiskt orienterade övningsuppgifter med anslutande svar. Boken till sin karaktär är dock av det slaget att läsaren förutsätts besitta i vart fall elementära juridiska förkunskaper. Målgruppen är, förutom juridikstuderanden, personer som önskar bredda sina kunskaper inom det behandlade ämnesområdet." Sven Martinger, lektör, BTJ häftet nr 9, 2015.

Om författarna
Annina H Persson är professor i civilrätt vid Örebro universitet. Hon undervisar och forskar inom den centrala förmögenhetsrätten och är författare till ett flertal böcker och artiklar inom området. Hon har även tjänstgjort som expert i flertal utredningar på såväl Finans- som Justitiedepartementet.

Carolina Saf är universitetsadjunkt vid Örebro universitet och doktorand i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Hon är kursansvarig för och forskar inom den internationella privat- och processrätten och är författare till ett antal artiklar inom området. Hon är nationell korrespondent för CLOUT på Justitiedepartementet och ledamot av Nordic Group for Private International Law.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2015
ISBN: 9789147111527
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 176 st
Mellanmän behandlar hur mellanmannens rättigheter och skyldigheter gestaltar sig gentemot de två avtalsparterna och vilka rättigheter och skyldigheter dessa har gentemot mellanmannen.

Boken redogör förr de grundläggande rättsreglerna om avtal förmedlade av till exempel fullmäktige, handelsagenter, kommissionärer och speditörer.

Eftersom marknaden i allt högre grad präglas av gränsöverskridande handel diskuterar boken mellanmannens rättsliga ställning från ett nationellt och ett komparativt och internationellt perspektiv.

Mellanmän riktar sig i första hand till studenter på grundläggande juridiska kurser och innehåller därför rättstillämpningsexempel samt övningsuppgifter med lösningar för att ge en djupare förståelse av de konkreta reglerna.

Sagt om boken
"Bokens författarpar, Annina H. Persson och Carolina Saf, är båda knutna till Örebro universitet; den förstnämnda som professor i civilrätt och den senare som universitetsadjunkt. Carolina Saf är därtill doktorand i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Boktiteln indikerar klart vad som avhandlas. Innehållet är fördelat på 8 huvudavsnitt av vilka kan nämnas Sysslomän, Fullmakt, Handelsagenter, Mäklare och Speditörer. Som avslutning finns en diger källförteckning som innehåller såväl ett stort antal vägledande rättsfall - utländska och inhemska - som litteratur och s.k. offentligt tryck. Författarna använder sig av ett modernt språk samt uttrycker sig genomgående klart och lättbegripligt. Till detta ska läggas ett flertal praktiskt orienterade övningsuppgifter med anslutande svar. Boken till sin karaktär är dock av det slaget att läsaren förutsätts besitta i vart fall elementära juridiska förkunskaper. Målgruppen är, förutom juridikstuderanden, personer som önskar bredda sina kunskaper inom det behandlade ämnesområdet." Sven Martinger, lektör, BTJ häftet nr 9, 2015.

Om författarna
Annina H Persson är professor i civilrätt vid Örebro universitet. Hon undervisar och forskar inom den centrala förmögenhetsrätten och är författare till ett flertal böcker och artiklar inom området. Hon har även tjänstgjort som expert i flertal utredningar på såväl Finans- som Justitiedepartementet.

Carolina Saf är universitetsadjunkt vid Örebro universitet och doktorand i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Hon är kursansvarig för och forskar inom den internationella privat- och processrätten och är författare till ett antal artiklar inom området. Hon är nationell korrespondent för CLOUT på Justitiedepartementet och ledamot av Nordic Group for Private International Law.
Mellanmän behandlar hur mellanmannens rättigheter och skyldigheter gestaltar sig gentemot de två avtalsparterna och vilka rättigheter och skyldigheter dessa har gentemot mellanmannen.

Boken redogör förr de grundläggande rättsreglerna om avtal förmedlade av till exempel fullmäktige, handelsagenter, kommissionärer och speditörer.

Eftersom marknaden i allt högre grad präglas av gränsöverskridande handel diskuterar boken mellanmannens rättsliga ställning från ett nationellt och ett komparativt och internationellt perspektiv.

Mellanmän riktar sig i första hand till studenter på grundläggande juridiska kurser och innehåller därför rättstillämpningsexempel samt övningsuppgifter med lösningar för att ge en djupare förståelse av de konkreta reglerna.

Sagt om boken
"Bokens författarpar, Annina H. Persson och Carolina Saf, är båda knutna till Örebro universitet; den förstnämnda som professor i civilrätt och den senare som universitetsadjunkt. Carolina Saf är därtill doktorand i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Boktiteln indikerar klart vad som avhandlas. Innehållet är fördelat på 8 huvudavsnitt av vilka kan nämnas Sysslomän, Fullmakt, Handelsagenter, Mäklare och Speditörer. Som avslutning finns en diger källförteckning som innehåller såväl ett stort antal vägledande rättsfall - utländska och inhemska - som litteratur och s.k. offentligt tryck. Författarna använder sig av ett modernt språk samt uttrycker sig genomgående klart och lättbegripligt. Till detta ska läggas ett flertal praktiskt orienterade övningsuppgifter med anslutande svar. Boken till sin karaktär är dock av det slaget att läsaren förutsätts besitta i vart fall elementära juridiska förkunskaper. Målgruppen är, förutom juridikstuderanden, personer som önskar bredda sina kunskaper inom det behandlade ämnesområdet." Sven Martinger, lektör, BTJ häftet nr 9, 2015.

Om författarna
Annina H Persson är professor i civilrätt vid Örebro universitet. Hon undervisar och forskar inom den centrala förmögenhetsrätten och är författare till ett flertal böcker och artiklar inom området. Hon har även tjänstgjort som expert i flertal utredningar på såväl Finans- som Justitiedepartementet.

Carolina Saf är universitetsadjunkt vid Örebro universitet och doktorand i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Hon är kursansvarig för och forskar inom den internationella privat- och processrätten och är författare till ett antal artiklar inom området. Hon är nationell korrespondent för CLOUT på Justitiedepartementet och ledamot av Nordic Group for Private International Law.
Begagnad bok
229 kr470 krSpara 241 kr (52%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
229 kr470 krSpara 241 kr (52%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar