Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering; Lena-Pia Carlström Hagman, Inge Carlström; 2006
spara 25%
1 säljare

Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering Upplaga 5

av Lena-Pia Carlström Hagman, Inge Carlström
Denna bok beskriver och diskuterar principer för och arbetsgång vid examensarbete och pedagogiskt utvecklingsarbete - från problemformulering till dokumentation. Boken som innehåller talrika exempel och praktiska förslag omfattar bl.a.:

kvantitativ och kvalitativ metod och deras tillämpningsområden
strategier för planering och genomförande av projekt o metoder för datainsamling och bearbetning av data
bearbetning av information från intervjuer, observationer, enkäter och olika gruppdiskussioner
råd för dokumentation.

Innehållet i denna omarbetade nya upplaga har anpassats till nya läroplaner och riktlinjer samt utökats med kapitel om kvalitetsutveckling, forskningsanknytning, handledning och seminarier som riktar sig till både studenter och yrkesverksam pedagogisk personal.
Boken är avsedd för examensarbete inom lärarutbildningen och näraliggande samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen på C- och D-nivå samt för fortbildning och praktiskt utvecklingsarbete inom förskola och skola.
Femte upplagan
Denna bok beskriver och diskuterar principer för och arbetsgång vid examensarbete och pedagogiskt utvecklingsarbete - från problemformulering till dokumentation. Boken som innehåller talrika exempel och praktiska förslag omfattar bl.a.:

kvantitativ och kvalitativ metod och deras tillämpningsområden
strategier för planering och genomförande av projekt o metoder för datainsamling och bearbetning av data
bearbetning av information från intervjuer, observationer, enkäter och olika gruppdiskussioner
råd för dokumentation.

Innehållet i denna omarbetade nya upplaga har anpassats till nya läroplaner och riktlinjer samt utökats med kapitel om kvalitetsutveckling, forskningsanknytning, handledning och seminarier som riktar sig till både studenter och yrkesverksam pedagogisk personal.
Boken är avsedd för examensarbete inom lärarutbildningen och näraliggande samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen på C- och D-nivå samt för fortbildning och praktiskt utvecklingsarbete inom förskola och skola.
Femte upplagan
Upplaga: 5e upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789144038247
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 447 st
Denna bok beskriver och diskuterar principer för och arbetsgång vid examensarbete och pedagogiskt utvecklingsarbete - från problemformulering till dokumentation. Boken som innehåller talrika exempel och praktiska förslag omfattar bl.a.:

kvantitativ och kvalitativ metod och deras tillämpningsområden
strategier för planering och genomförande av projekt o metoder för datainsamling och bearbetning av data
bearbetning av information från intervjuer, observationer, enkäter och olika gruppdiskussioner
råd för dokumentation.

Innehållet i denna omarbetade nya upplaga har anpassats till nya läroplaner och riktlinjer samt utökats med kapitel om kvalitetsutveckling, forskningsanknytning, handledning och seminarier som riktar sig till både studenter och yrkesverksam pedagogisk personal.
Boken är avsedd för examensarbete inom lärarutbildningen och näraliggande samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen på C- och D-nivå samt för fortbildning och praktiskt utvecklingsarbete inom förskola och skola.
Femte upplagan
Denna bok beskriver och diskuterar principer för och arbetsgång vid examensarbete och pedagogiskt utvecklingsarbete - från problemformulering till dokumentation. Boken som innehåller talrika exempel och praktiska förslag omfattar bl.a.:

kvantitativ och kvalitativ metod och deras tillämpningsområden
strategier för planering och genomförande av projekt o metoder för datainsamling och bearbetning av data
bearbetning av information från intervjuer, observationer, enkäter och olika gruppdiskussioner
råd för dokumentation.

Innehållet i denna omarbetade nya upplaga har anpassats till nya läroplaner och riktlinjer samt utökats med kapitel om kvalitetsutveckling, forskningsanknytning, handledning och seminarier som riktar sig till både studenter och yrkesverksam pedagogisk personal.
Boken är avsedd för examensarbete inom lärarutbildningen och näraliggande samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen på C- och D-nivå samt för fortbildning och praktiskt utvecklingsarbete inom förskola och skola.
Femte upplagan
Begagnad bok
419 kr553 krSpara 134 kr (25%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
419 kr553 krSpara 134 kr (25%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar