Modellbygge och simulering; Lennart Ljung, Torkel Glad; 2003

Modellbygge och simulering Upplaga 2

av Lennart Ljung, Torkel Glad
Denna bok beskriver metodiken att konstruera matematiska modeller för en process ur grundläggande fysikaliska samband och ur uppmätta signaler från processen.Bland annat behandlas en allmän metod baserad på s.k. bindningsgrafer (bond graphs) och användningen av modernt objektorienterat modellbygge. I samband med det presenteras både klassiska tillståndsmodeller och mer generella s.k. differentialalgebraiska ekvationer (DAE).Boken ger också en fyllig framställning av området systemidentifiering.Boken förutsätter vissa förkunskaper i signaler och system samt i elementär fysik och statistik. Den lämpar sig väl för kurser i civilingenjörsutbildningen och för praktiskt verksamma ingenjörer.
Denna bok beskriver metodiken att konstruera matematiska modeller för en process ur grundläggande fysikaliska samband och ur uppmätta signaler från processen.Bland annat behandlas en allmän metod baserad på s.k. bindningsgrafer (bond graphs) och användningen av modernt objektorienterat modellbygge. I samband med det presenteras både klassiska tillståndsmodeller och mer generella s.k. differentialalgebraiska ekvationer (DAE).Boken ger också en fyllig framställning av området systemidentifiering.Boken förutsätter vissa förkunskaper i signaler och system samt i elementär fysik och statistik. Den lämpar sig väl för kurser i civilingenjörsutbildningen och för praktiskt verksamma ingenjörer.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2003
ISBN: 9789144318714
Förlag: Lund : Studentlitteratur
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 422 st
Denna bok beskriver metodiken att konstruera matematiska modeller för en process ur grundläggande fysikaliska samband och ur uppmätta signaler från processen.Bland annat behandlas en allmän metod baserad på s.k. bindningsgrafer (bond graphs) och användningen av modernt objektorienterat modellbygge. I samband med det presenteras både klassiska tillståndsmodeller och mer generella s.k. differentialalgebraiska ekvationer (DAE).Boken ger också en fyllig framställning av området systemidentifiering.Boken förutsätter vissa förkunskaper i signaler och system samt i elementär fysik och statistik. Den lämpar sig väl för kurser i civilingenjörsutbildningen och för praktiskt verksamma ingenjörer.
Denna bok beskriver metodiken att konstruera matematiska modeller för en process ur grundläggande fysikaliska samband och ur uppmätta signaler från processen.Bland annat behandlas en allmän metod baserad på s.k. bindningsgrafer (bond graphs) och användningen av modernt objektorienterat modellbygge. I samband med det presenteras både klassiska tillståndsmodeller och mer generella s.k. differentialalgebraiska ekvationer (DAE).Boken ger också en fyllig framställning av området systemidentifiering.Boken förutsätter vissa förkunskaper i signaler och system samt i elementär fysik och statistik. Den lämpar sig väl för kurser i civilingenjörsutbildningen och för praktiskt verksamma ingenjörer.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)