När skolan gör skillnad; Sabine Gruber; 2008
5+ säljare

När skolan gör skillnad Upplaga 1

av Sabine Gruber
Varför förväntas elever med olika etnisk bakgrund prestera olika bra i skolan? Hur kan ett arrangemang av mångkulturella temadagar bidra till att återskapa etniska skillnader? Varför utses vissa lärare i skolan till kultur- och invandrarexperter men inte andra?

Under ett års tid genomförde Sabine Gruber en fältstudie på en svensk högstadieskola för att studera hur konstruktioner av etniska skillnader tar sig uttryck i det vardagliga skollivet. Med utgångspunkt i en rad empiriska exempel visar författaren hur skolan bidrar till att skapa och återskapa skillnader mellan elever.

Genom att analysera olika skolsammanhang där konstruktioner av etniska skillnader är centrala problematiserar boken skolans arbete med att motverka fördomar och befrämja tolerans. I särskilda avsnitt lyfts klass och kön fram som viktiga förklaringsmodeller för att förstå hur etnicitet blir betydelsebärande i skolans värld. Författaren helyser även hur de skillnadskonstruktioner som iscensätts är nåra förbundna med de villkor, förordningar, normer och rutiner som utgör skolans institutionella sammanhang.
Sabine Gruber har disputerat vid Tema Etnicitet vid Linköpings universitet. Hon har en bakgrund som socialpedagog och har en filkand. i socialantropologi.
Varför förväntas elever med olika etnisk bakgrund prestera olika bra i skolan? Hur kan ett arrangemang av mångkulturella temadagar bidra till att återskapa etniska skillnader? Varför utses vissa lärare i skolan till kultur- och invandrarexperter men inte andra?

Under ett års tid genomförde Sabine Gruber en fältstudie på en svensk högstadieskola för att studera hur konstruktioner av etniska skillnader tar sig uttryck i det vardagliga skollivet. Med utgångspunkt i en rad empiriska exempel visar författaren hur skolan bidrar till att skapa och återskapa skillnader mellan elever.

Genom att analysera olika skolsammanhang där konstruktioner av etniska skillnader är centrala problematiserar boken skolans arbete med att motverka fördomar och befrämja tolerans. I särskilda avsnitt lyfts klass och kön fram som viktiga förklaringsmodeller för att förstå hur etnicitet blir betydelsebärande i skolans värld. Författaren helyser även hur de skillnadskonstruktioner som iscensätts är nåra förbundna med de villkor, förordningar, normer och rutiner som utgör skolans institutionella sammanhang.
Sabine Gruber har disputerat vid Tema Etnicitet vid Linköpings universitet. Hon har en bakgrund som socialpedagog och har en filkand. i socialantropologi.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789147084234
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 192 st
Varför förväntas elever med olika etnisk bakgrund prestera olika bra i skolan? Hur kan ett arrangemang av mångkulturella temadagar bidra till att återskapa etniska skillnader? Varför utses vissa lärare i skolan till kultur- och invandrarexperter men inte andra?

Under ett års tid genomförde Sabine Gruber en fältstudie på en svensk högstadieskola för att studera hur konstruktioner av etniska skillnader tar sig uttryck i det vardagliga skollivet. Med utgångspunkt i en rad empiriska exempel visar författaren hur skolan bidrar till att skapa och återskapa skillnader mellan elever.

Genom att analysera olika skolsammanhang där konstruktioner av etniska skillnader är centrala problematiserar boken skolans arbete med att motverka fördomar och befrämja tolerans. I särskilda avsnitt lyfts klass och kön fram som viktiga förklaringsmodeller för att förstå hur etnicitet blir betydelsebärande i skolans värld. Författaren helyser även hur de skillnadskonstruktioner som iscensätts är nåra förbundna med de villkor, förordningar, normer och rutiner som utgör skolans institutionella sammanhang.
Sabine Gruber har disputerat vid Tema Etnicitet vid Linköpings universitet. Hon har en bakgrund som socialpedagog och har en filkand. i socialantropologi.
Varför förväntas elever med olika etnisk bakgrund prestera olika bra i skolan? Hur kan ett arrangemang av mångkulturella temadagar bidra till att återskapa etniska skillnader? Varför utses vissa lärare i skolan till kultur- och invandrarexperter men inte andra?

Under ett års tid genomförde Sabine Gruber en fältstudie på en svensk högstadieskola för att studera hur konstruktioner av etniska skillnader tar sig uttryck i det vardagliga skollivet. Med utgångspunkt i en rad empiriska exempel visar författaren hur skolan bidrar till att skapa och återskapa skillnader mellan elever.

Genom att analysera olika skolsammanhang där konstruktioner av etniska skillnader är centrala problematiserar boken skolans arbete med att motverka fördomar och befrämja tolerans. I särskilda avsnitt lyfts klass och kön fram som viktiga förklaringsmodeller för att förstå hur etnicitet blir betydelsebärande i skolans värld. Författaren helyser även hur de skillnadskonstruktioner som iscensätts är nåra förbundna med de villkor, förordningar, normer och rutiner som utgör skolans institutionella sammanhang.
Sabine Gruber har disputerat vid Tema Etnicitet vid Linköpings universitet. Hon har en bakgrund som socialpedagog och har en filkand. i socialantropologi.
Begagnad bok
179 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
179 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar